דחיית בקשה לצרוף צד לתביעה

החלטה בפנינו בקשה לצרוף עמותת "איחוד עורכי הדין ברשויות המקומיות " , (להלן - "המבקשת ") , כתובעת נוספת בתיק זה וכמבקשת נוספת בבקשה הזמנית, (להלן - "הבקשה"). לאחר שעיינו בבקשה ובתגובת המשיבה 2, לא מצאנו, כי יש להפעיל בענין זה את תקנה 18 א' לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב - 1991 ולהורות על צרוף המבקשת כתובעת נוספת. נוכחותה בדיון כ"מייצגת אינטרסים כלליים ורוחביים" (כאמור בסעיף 4 לבקשה), של המשפטנים ועורכי הדין המועסקים ברשויות המקומיות , בהבדל מ"הארגון היציג" , לענין זה כמשמעותו בחוק ההסכמים הקיבוציים, אינה דרושה כדי לאפשר לבית הדין לפסוק ולהכריע ביעילות ובשלמות בכל השאלות הכרוכות בתובענה. אשר על כן הבקשה נדחית . אין צו להוצאות . צירוף / החלפת בעלי דין