עובד לא דאג להחתים כרטיסי עבודה

פסק דין 1. התובע הגיש כנגד הנתבעת תביעה בגין יתרת שכר עבודה, פדיון חופשה ונסיעות. 2. בכתב ההגנה נאמר כי התובע לא דאג להחתים כרטיסי העבודה שלו כנדרש ונעשה מאמץ להשלים לו את החסר למעט השעות שלא אושרו לה ע"י הלקוח ובהעדר הוכחה כי עבד בשעות אלה סביר להניח כי הוא לא נמצא בסניף באותן שעות. לגבי נסיעות ופדיון חופשה נאמר כי הנתבעת תהיה מוכנה לשלמם ובדיון שנתקיים בפני ביום 22.2.2000 חזר נציג הנתבעת על עמדתו זו. 3. התובע העיד בבית הדין כי בינתיים לאחר הדיון הקודם שולם לו סך 607.90 ש"ח ולפיכך תביעתו עומדת על סך 608.89 ש"ח יתרת שכר עבודה בגין חודש אוקטובר 99 . לדבריו, שכרו שולם לו עפ"י תעריף 15.04 ש"ח לשעה. 4. נציג הנתבעת מר שחר גיל, שהעיד מטעמה בבית הדין, טען כי בדו"ח הנוכחות ת/ 1 נפלה טעות בסדר גודל של 40 שעות הנובעת מכך שאדם אחר החתים בכרטיסו של התובע בעת שהתובע עצמו לא עבד, והסביר, כי כאשר מגיעים שומרים מחליפים ויש בעיה לפתוח כרטיס עבודה חדש נאלצים לבקש משומר מחליף להחתים כרטיס של מישהו אחר שלא עובד באותו יום ונותנים לו אח"כ את השעות עפ"י סדור העבודה. 5. לאחר שעיינתי בכל מסמכי התיק לרבות המוצגים שהוגשו והתרשמתי מבעלי הדין כפי שהעידו ונחקרו בפני, החלטתי הינה כדלקמן: חזוק לגירסתו של התובע לגבי שעות עבודתו בחודש אוקטובר 99 ניתן למצוא בת/ 1 אשר הינו חלק מנספח ב' שצירפה הנתבעת לכתב ההגנה ואף מסמך זה כולו אינו מסמך שנעשה ע"י התובע אלא הוא חתום ומאושר ע"י חותמות המקומות בהם בוצעה העבודה בפועל. בהתאם לת/ 1 עבד התובע במהלך חודש אוקטובר 99 80.9 שעות סה"כ. 6. גירסת הנתבעת לפיה, למרות הרישום יש לבדוק את מה שכונה סידור העבודה - הכוונה למסמכים נ/ 1 ונ/ 2 המוגדים כדו"ח שעות האתרים, וכי למעשה, התובע לא עבד את השעות הנקובות בת/ 1 (שכאמור הינן חלק מנספח של הנתבעת עצמה), אלא שומרים אחרים אשר החתימו את כרטיסו, אף אינה מתיישבת עם הפרוט בתלוש השכר שהוצא לתובע בגין אותו חודש נ/ 5 ומוצג זה אינו מתיישב אף עם נ/ 1 - נ/ 4 והמסמכים אף עומדים בסתירה לגבי המופיע או מה שאינו מופיע בהם. כך, רק לשם הדוגמא, ת/ 1 אינו תואם לנ/ 3 ולנ/ 4 אלא רק חלקית הן לגבי הנתונים, השמות והפירוט. כך גם השוואת נ/ 5 מול נ/ 1 ונ/ 2 שם מופיע שם התובע כאילו עבד רק יומיים בעוד שעפ"י נ/ 5 עבד 7 ימים. (נתון התואם, למעט הסכום, את ת/ 1 דווקא). 7. גירסת הנתבעת בביה"ד, ממנה עלה כי כרטיס התובע הוחתם ע"י עובד אחר, וגם לגבי זהות העובד או העובדים נתגלעו סתירות ובלבול בעדות נציג הנתבעת, משום שיש קושי לארגן כרטיס עובד לעובד מחליף ויש צורך לכן לעשות לעתים שמוש בכרטיסו של עובד אחר ולזקוף שעות העבודה לזכותו של מי שעבד בפועל, עומדת בסתירה גמורה לגירסתה כפי שהובאה בכתב ההגנה, לפיה התובע, כביכול, הוא שלא הקפיד על החתמה של כרטיסו. מלבד זאת יש בה כדי ללמד כי לא ניתן לסמוך כלל על רישומי הנתבעת שכן עולה מהדברים כי לעתים לא מועבר הכרטיס ע"י מי שעובד בפועל - ואכן הדבר מתיישב עם אי ההתאמות שבין כל מוצגי הנתבעת. לא תמה כי גם נציג הנתבעת התבלבל לא אחת כאשר ניסה להסביר מי חתם עבור מי ולנסות ליישב את הדברים עם המסמכים שהגיש שאינם מתיישבים זה עם זה. 8. לאור הנתונים הללו אני מקבלת את גירסת התובע לפיה אכן עבד בשעות המופיעות בת/ 1 היינו 80.9 שעות כיוון שכך, משלא היתה מחלוקת לגבי תעריף השכר 15.04 ש"ח לשעה, המופיע גם בנ/ 5 , היה התובע זכאי לסך 1216.73 ש"ח בגין חודש אוקטובר, וממשולם לו סך 607.90 ש"ח, הוא זכאי להפרש בסך 608.83 ש"ח. 9. אגב, יש לציין כי בעיון בנ/ 5 אף מלמד כי יש בו התייחסות לחלק משכר העבודה ונסיעות אולם אין בו התייחסות לרכיב פדיון החופשה ואולם משהתובע עצמו הודיע בתחילת עדותו כי הוא מעמיד יתרת תביעתו על סך 608.85 ש"ח, לא ניתן לפסוק מעבר למבוקש. 10. התוצאה, איפוא, כי תביעת התובע מתקבלת. אני מחייבת את הנתבעת להשלים לתובע שכר עבודתו בגין חודש אוקטובר כך שתוסיף ותשלם לו סך 608.83 ש"ח כשלסכום זה יווספו פצוי הלנת שכר בשעור 10% לחודש מיום 1.11.99 ועד התשלום המלא בפועל. כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך 350 ש"ח. בבקשת רשות ערעור ניתן לפנות לנשיא בית הדין הארצי בירושלים תוך 15 יום ממועד קבלת פסק הדין. כרטיס נוכחות