קניית מזגן - תביעת פיצויים

פסק דין התובע רכש מהנתבעת אשר הנתבע הוא מנהלה מערכת מיזוג לביתו ושילם תמורתה כולל התקנה סך של 28,500 ש"ח. לטענת התובע הציגו בפניו הנתבעים מצגים, בין ביתר בחומר פרסומי, המהלל את המזגן ולפיו בין היתר נותן המזגן את הפתרון הטוב ביותר למיזוג בית, בעל פעולה שקטה במיוחד, הנותן שליטה על רמת טמפרטורה ברמת דיוק של עשירית המעלה, בכל חדר בנפרד. כמו כן הוצג בפני התובע כי למזגן ישנה שיטת צינון כפול אברסט TCS אשר גורמת לפעולה שקטה במיוחד שומרת על המדחס ומאריכה את חיו, וכן לחסכון מצטבר בעלויות האנרגיה של המזגן עד 40%. לטענת התובע, מייד לאחר התקנת המזגן אירעו בו תקלות שונות ומשונות. המערכת היתה רועשת, לא וויסתה את הטמפרטורות בכל חדר כמובטח, הפיקה קור עז או חימום בפרקי זמן קצרים כשביניהן הפסקות ממושכות ללא כל מיזוג ובהם צנחה או עלתה הטמפרטורה בהתאם. התובע פנה לנתבעים טלפונית אין ספור פעמים, ואף בסדרה של מכתבים. הנתבעים שלחו מפעם לפעם טכנאים, אך ללא הועיל. משהתברר לתובע כי מערכת המיזוג לא תקינה ואינה עונה על המצגים שהוצגו לו, וכי ניסיונות הטכנאים לתקנה כשלו, הודיע לנתבעים במכתב מיום 1.7.03 על ביטול העסקה ודרש השבת כספו. במכתב תשובה מיום 2.7.03 טענו הנתבעים כי המזגן תקין וכי בכל מקרה של תקלה מוזמן התובע לתאם מועד לצורך תיקון עפ"י תעודת האחריות. לפיכך הוגשה התביעה שבפניי אליה צירף התובע חוות דעת של הדס ביקורת מבנים בע"מ ע"י אינג'ינר מיזוג אוויר וקירור מר דוד אריק ובה הוא תובע את סכום התמורה ששילם, עלות פירוק מערכת המיזוג כפי שהוערכה על ידי שמאי, עלות חוות דעת השמאי וכן פיצוי בגין עוגמת נפש. לטענת הנתבעים לפני מכירת המזגן הם הסבירו לתובע כי מערכת האברסט מאפשרת שליטה ממוחשבת על הטמפרטורה בכל חדר ובכך מסוגלת לתת פתרון לבית בן שתי קומות ללא צורך בשתי מערכות מיזוג נפרדות. כמו כן הסבירו לתובע כי הנתבעת פיתחה מערכת ייחודית נוספת, הפועלת בשיטת הצינון הכפול, המגבירה את תפוקת הקירור תוך חסכון בחשמל, וכי מערכת זו הינה נפרדת מהמערכת המזגן הרגילה וניתן תמיד להפסיק את פעולתה. לטענתם המערכת איננה רועשת מעבר למקובל והיא מווסתת את הטמפרטורות בכל חדרי הבית באופן יעיל ומהיר. לטענתה, לא מצאו הטכנאים תקלות במערכת והתובע נהג להטריד את הנתבעת בטענות שווא על הוצאת אוויר קר מדי, בעיקר בשעות הלילה, ועל רעש. כמו כן טוענת הנתבעת כי היא ביטלה את שיטת הצינון הכפול במערכת שרכש התובע, וכי כיום המערכת פועלת כמערכת רגילה לחלוטין. הנתבעת אף היא הגישה חוות דעת מומחה מטעמה, של מהנדס ניסים בר סלע. לאור הפערים בין האמור בחוות הדעת השונות מונה מומחה מטעם ביהמ"ש, מהנדס מיכאל ליבנה (להלן: "המומחה"). עפ"י עדותו וחוות דעתו של המומחה בבדיקות שנערכו בשני ביקורים במקום נמצאה פעולה לקויה של מערכת מיזוג האוויר במצב חימום (שהוא המצב היחיד שניתן היה לבדוק בתנאי מזג האויר בעת ביצוע הבדיקה) ונמצאו לחצי עבודה בלתי תקינים, סימני קיפאון על המדחס וצנרת הגז, מחזורי פעולה קצרים של המדחס ופעולה לא תקינה של מפוחי יחידת העיבוי. בחדרים נמצאה פעולה לא רציפה ולא יציבה של המערכת, הטמפרטורה עלתה במהירות כתוצאה מכמויות אויר גדולות, וברמת רעש גדולה, ולאחר מכן נכנסה המערכת להשהייה ובינתיים ירדה הטמפרטורה בצורה דרסטית בחדר כך שנגרמה תחושת אי נוחות כתוצאה מהשינויים התכופים בטמפרטורה. כמו כן ציין המומחה כי מערכת הצינון הכפול לא חוברה למי עיבוי אלא ישירות לברז שהותקן על גג המבנה ללא סילוק אבנית ומשקעים, וכתוצאה הופיעה תוך מספר חודשים קורוזיה במנועי מפוחי העיבוי. כתוצאה מכך לטענת התובע, נגרו קצרים ותקלות חוזרות, והתובע נדרש על ידי הנתבעים לרוקן אחת לחודש את אגן הניקוז ביחידת העיבוי. עפ"י חוות דעת המומחה לא ניתן לבצע את הפעולה בפועל מאחר וברז הניקוז מותקן בגובה של 6 ס"מ מתחת לאגן כך שהמשקעים נותרו מתחת למוצא הברז. בסופו של דבר בוטלה מערכת הצינון הכפול, ומאז לא חזרו תקלות אלה לא חזרו. כמו כן, מצא המומחה גיבוב של כבלי חשמל ופיקוד שהותקנו באופן בלתי מקצועי, לוח החשמל פתוח באופן המסכן את הנוגעים בו, רגש הטמפרטורה הועבר דרך סוללת הקירור תוך כדי הכיפוף עלי האלומיניום באופן שעלול לגרום לנזק בסוללה, ועוד. בנוסף מצא המומחה כי התכונות המיוחסות בחומר הפרסומי למערכת הצינון הכפול מוגזמות שכן אין היא מביאה לחסכון משמעותי באנרגיה. בעמוד 5 סעיף 4.4 לחוות הדעת קובע המומחה כי המתקן המרכזי אינו פועל כשורה וכי על מנת להאריך את יכולותיו, ולהמשיך בבדיקת תלונות התובע, אשר חלקן נמצאו מוצדקות, יש לטפל במערכת ולהביאה מצב עבודה תקין. לטענת התובע הוא רכש את המערכת על סמך כל המצגים שהוצגו לו כאמור לעיל, לרבות מערכת הצינון הכפול, ומשהתברר שהמערכת איננה עומדת בהם, הוא היה רשאי לבטל את החוזה כפי שהודיע לנתבעים. לא אף זאת אלא שתלונותיו המוצדקות במהלך התקופה שהמזגן היה ברשותו לא טופלו כראוי על ידי הנתבעת. לטענת הנתבעת לא שילם התובע תוספת מחיר בגין המערכת החדשנית של הצינון הכפול אלא שילם את מחיר מערכת האברסט. כמו כן טוענת הנתבעת כי היה על התובע לאפשר תיקון המזגן כך שהמומחה יוכל לבדוק את המערכת כשהיא תקינה. בנוסף טוענת הנתבעת כי כאשר נבדקה המערכת על ידי טכנאים מטעמה היא היתה תקינה אם כי אין חולק כי היו בה תקלות בעת בדיקת המומחה שנערכה בנוכחות נציג הנתבעת. לטענת הנתבעת, טכנאים בלתי מיומנים שהביא התובע הם שגרמו לתקלה קלה שהיתה בעת בדיקת המומחה, אותה ניתן היה לתקן תוך 10 דקות של עבודה, ולאחריה יכול היה המומחה לבדוק את המערכת בדיקת אמת. אינני מקבלת את טענות הנתבעת. התובע שב וטען משך כל התקופה בה היתה המערכת בביתו כי היא עובדת שלא כראוי וסובלת מתקלות. תשובות הנתבעת לתלונות התובע, כמו גם טענותיה בכתב ההגנה היו, מבין השיטין, כי התובע מטריד אותה בטענות שווא בדבר תקלות. התקלות המסויימות עליהן הלין התובע נמצאו לפחות בחלקן, בבדיקת המומחה אשר כאמור מצא שורה של ליקויים בפעולת המערכת ובהתקנתה. התקלות שנמצאו על ידו אינן תקלות של מה בכך אלא תקלות מהותיות כשמדובר במערכת מיזוג. בנסיבות אלו אין כל יסוד לטענה כי טכנאים כלשהם מטעם התובע גרמו לתקלה במערכת, והמסקנה היחידה שיש להסיק מהשתלשלות העניינים המתוארת לעיל היא שהמערכת סבלה מתקלות מהותיות שונות לכל אורך התקופה ועד לבדיקתה ע"י המומחה. יתר על כן, התובע רכש את המערכת בין היתר בהסתמך על העובדה שנוספה לה מערכת הצינון הכפול. השאלה אם חוייב התובע בתוספת תשלום בגינה אם לאו איננה רלוונטית. טרם רכישת המערכת הוצג לתובע כי מערכת הצינון הכפול תהיה חלק מהממכר, ודבר זה עמד לנגד עניו בעת שהחליט לרכוש את המערכת מהנתבעת. משמתברר שגם הנתבעת לא מצאה פיתרון אלא לנתק את המערכת בשל כך שהיא גרמה לתקלות חוזרות ונשנות, ובהתחשב ביתר נסיבות העניין, לרבות אי תקינות המערכת גם במועד בדיקת המומחה, זכאי התובע לביטול העסקה ולסעדים המתבקשים כתוצאה מכך. יתר על כן, מתברר אף מעדויות הנתבעת וכן מעדותו של המומחה, כי גם אלמלא היתה מערכת הצינון הכפול גורמת לתקלות, לא היה בה כדי להביא לחסכון משמעותי, אם בכלל, בצריכת החשמל אצל התובע, שכן יתרונה של המערכת הוא באזורים עם מזג אויר יבש כגון בנגב, ואילו התובע מתגורר בכפר סבא. בנסיבות אלה כאשר נציגי הנתבעת מהללים באזני התובע את החיסכון שיושג באמצעות מערכת הצינון הכפול, ונמסר לו פרוספקט לפיו מביאה המערכת לחסכון של עד 40%, יש בכך כדי להטעות. בנסיבות בהן ידוע לנציגי הנתבעת היטב כי במקום בו יותקן המזגן מזג האויר יביא לחסכון קל, אם בכלל, והם הוסיפו לאמור בפרוספקט את שבחיהם על החיסכון שיושג, היה בכך משום מצג שווא והטעיה. לאור כל האמור לעיל, זכאי היה התובע לבטל את החוזה. התובע זכאי להשבת סכום התמורה ששילם בגין המזגן, הוצאות פירוק המערכת, ועלות חוות דעת המומחה. כמו כן אני מקבלת את טענת התובע כי בנסיבות העניין, כאשר הוא נאלץ שוב ושוב להזמין טכנאים שבאו לביתו, כאשר מערכת המיזוג לא רק שלא גרמה לו נוחות אלא גרמה אי נוחות ורעש, זכאי התובע גם לפיצוי בגין עוגמת נפש, אי נוחות, וטרדה. ואני מעמידה את סכום הפיצוי ברכיב זה על סך של 1,500 ₪. הנתבע פעל כאורגן ושלוח של הנתבעת ואם כי אין בכך כדי להוות בידיו הגנה בגין מעשי רשלנות אישיים שלו, הרי שאין בכך גם כדי לחייב אותו בחיובי הנתבעת באופן אוטומטי. לא מצאתי בחומר הראיות שבפניי מקום לחיובו האישי של הנתבע. אשר על כן, תשלם הנתבעת לתובע סך של 44,344 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה (25.8.03) ועד למועד התשלום, הוצאות משפט לרבות הוצאות אגרה וכן חלקו של התובע בשכר טרחת המומחה, בסך 3,822 ₪, כשהם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום על ידי התובע ועד למועד התשלום על ידי הנתבעת, וכן שכ"ט עו"ד בשיעור של 20% מסכום פס"ד (ללא הוצאות משפט) בתוספת מע"מ כדין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל. התביעה נגד הנתבע 2 נדחית ללא צו להוצאות. תוך 45 יום מקבלת סכום פסק הדין יפרק התובע את מערכת המיזוג ויאפשר לנתבע ליטול אותה. מוצרי חשמל (הגנת הצרכן)פיצוייםמזגן