משיכת שטר מזוייף בנקט - תביעת פיצויים

פסק דין בפני תביעה כספית. התובע טען כי בתאריך 5.3.06 משך ממכשיר הבנקט בסניף בנק הפועלים בכפר יונה סכום של 100 ₪ כשסכום זה התקבל ב- 2 שטרות של 50 ₪. בשטר אחד של 50 ₪ רכש דלק ונסע לסידורים בעיר נתניה, החנה את רכבו ברח' הרצל בנתניה וניגש לקיוסק קרוב על מנת לרכוש כרטיס חניה. הוסיף התובע כי הגיש למוכר את שטר ה- 50 ₪ השני כדי לשלם ולתדהמתו זרק לעברו המוכר את השטר ובצורה לא נעימה אמר לו שהשטר מזוייף. התובע ציין כי הוא הסביר למוכר כי משך שטר זה, זמן קצר קודם לכן, ממכשיר הבנקט אולם המוכר לא התרשם מדבריו וביקש ממנו לעזוב את המקום אחרת יזמין ניידת משטרה. בצר לו, כך טען, ומשלא נשארה אגורה בכיסו פרט לאותו שטר בן 50 ₪ שהוברר שהינו מזוייף, המשיך דרכו מבלי שיוכל להחנות רכבו במקום הקרוב למקום חפצו, ללא אפשרות לקנות מזון ומשקה שעה שהיה עסוק בסדורים וזאת עד הגיעו לביתו ועם רגשי מועקה כבדים. למחרת בבוקר ניגש לבנק עם השטר המזוייף, הסביר למנהלת הבנק את שארע ומנהלת הבנק הפנתה אותו לאחת הפקידות אשר הטילה ספק בדבריו בציינה שאין באפשרות הבנק לדעת אם שטר זה אכן נמשך מבנקט סניף בנק הפועלים בכפר יונה אך לפנים משורת הדין בשל היותו לקוח הבנק תאות להחליף את השטר המזוייף בשטר תקין. מאחר ודרש לקבל אישור על החלפת השטר המזוייף תשובתה היתה כי האישור היחיד שאותו יוכל לקבל הינו אישור קבלת מזומנים הנחזים כמזוייפים כמפורט בעותק אישור - מוצג ד' שצורף לתביעתו. כמו כן נלקח ממנו השטר המזוייף ולא קיבל שטר אחר במקומו. הוגשה על ידו תלונה במשטרה ושלח הוא מכתב למחלקת פניות הציבור של בנק הפועלים. כחודש לאחר משלוח מכתב תלונה זה למחלקת פניות הציבור של בנק הפועלים בה גולל הוא את החומרה בהתנהלות הבנק והנזק שנגרם לו - זוכה חשבונו בסך של - 50 ₪ דבר שהתבקש מלכתחילה כמפורט במכתב מוצג ז' לתביעתו, אך לא ניתן לו שום מענה לדרישת הפיצוי שהוגשה על ידו. בהמשך כך טען הוצע לו סכום של 200 ₪ כפיצוי - דבר שסרב הוא לקבל. התובע עתר לחיוב הנתבעת בסכום תביעתו כדלקמן: 1. בעד הסיכון של החזקה ושימוש בכסף מזוייף שהעונש הקבוע בחוק לגביו הוא מאסר בפועל וקנס כספי גבוה - 10,000 ₪ 2. בעד עוגמת הנפש והסבל שנגרמו לו סך של 7,800 ₪. ובסה"כ תביעת התובע הינה לתשלום סך של 17,800 ₪. להוכחת תביעתו הגיש התובע את הנספחים א' - ח' שצירף לתביעתו ותאר בעדותו השתלשלות הארועים כך: "בתאריך 5.3.06 משכתי ממכשיר הבנקט בסניף בנק הפועלים בכפר יונה סכום של 100 ₪ שהתקבל בשני שטרות של 50 ₪ כל אחד ואני צרפתי לתביעתי עותק מהפתקית של המשיכה וסימנתי א'. בשטר אחד של 50 ₪ רכשתי דלק ובשטר השני כשהייתי בנתניה אז ניגשתי לקיוסק קרוב לאחר שהחניתי את רכבי ברחוב הרצל כדי לרכוש כרטיס חניה, הגשתי למוכר של הקיוסק את השטר השני של 50 ₪ לשלם עבור כרטיס חניה ואז הוא זרק לעברי את השטר חזרה בצורה לא נעימה ואמר לי שהשטר הזה מזוייף. אמרתי לו שזה לא יכול להיות כי כרגע הוצאתי את זה מבנקט בסניף בנק הפועלים. אז הוא אמר לי תסתלק מפה לפני שאני מזמין לך ניידת. מצרף עותקים מהשטר המזוייף מסומנים ב', ג' וצורפו לתביעתי. הייתי בהלם, הרגשתי מושפל, זה היה הכסף היחיד שהיה לי בכיס. לא היה לי כסף באותו יום ועשיתי את הסידורים שלי שהיו לי וחזרתי לביתי. באותו יום כבר לא היה לי כסף לקנות אוכל. היתה לי מועקה קשה כי הייתי מבולבל מהמקרה הזה. היה לי שטר מזוייף בכיס וזה הפחיד אותי, כל זה היה בשעות הבוקר. למחרת בבוקר ניגשתי לבנק הפועלים בכפר יונה שמשם משכתי את הסכום האמור וניגשתי למנהלת של הבנק והסברתי לה מה קרה וסיפרתי את עוגמת הנפש שנגרמה לי ואת החומרה שאני רואה בנושא זה. הפנתה אותי לאחת הפקידות כאילו לא קרה כלום והפקידה אמרה לי אחרי שלקחה את השטר לבדיקה ואני לא יודע איזה בדיקה עשתה ואמרה שהם יחליפו לי את השטר. גם אמרה לי שהיא לא יכולה לבדוק אם באמת משכתי את השטר ממכשיר הבנקט בסניף כפר יונה ובכל זאת לפנים משורת הדין היא תחליף לי את השטר המזוייף בשטר תקין. ביקשתי ממנה אישור על החלפת השטר הזה על כל מקרה שלא יקרה ובסופו של דבר נתנה לי את האישור שמסומן ד'. זאת אחרי שאמרה שלא יכולה לתת לי אישור כזה אלא רק נתנה לי אישור שהבאתי לה שטר שנחזה כמזוייף. באותו מעמד לא נתנה לי שטר אחר ושלחה אותי לדרכי מבלי שהיה בידי לא השטר המזוייף ולא שטר אחר. אז הגשתי תלונה במשטרה. עותק מוגש ומסומן ה' וגם שלחתי מכתב למחלקה לפניות הציבור של בנק הפועלים, מוגש ומסומן ו'. בהמשך היתה לי תכתובת עם מחלקת פניות הציבור של בנק הפועלים וחשבון הבנק שלי זוכה ב-50 ₪ וזאת כעבור חודש ו-9 ימים מיום האירוע. מצרף עותק של מכתב שנשלח לי מתאריך 20.4.06 מסומן ז'. לא ניתן שום מענה לדרישתי לפיצוי ואני מגיש את המכתב ששלחתי בענין זה מסומן ח'. מבקש לכן שבית המשפט יחייב את הנתבעת לפצות אותי בעוגמת נפש והסבל שנגרמו לי בסך של 7,800 ₪. כמו כן אני תובע סך נוסף של 10,000 ₪ בעד הסיכון של החזקה ושימוש בכסף מזוייף שהעונש הקבוע בחוק לגביו הוא מאסר בפועל וקנס כספי גבוה בסך של 10,000 ₪. מציין שהבנק הציע לי פיצוי של 200 ₪ וסרבתי לקבל זאת". בחקירתו הנגדית ע"י מר אבנר אריה סגן מנהל מחלקה בנתבעת לשאלה " אם היית תקוע בעיר ללא כסף אז אני אומר שכל 100 או 200 מטרים יש בנקט בעיר, אז למה לא הוצאת כסף" השיב: "כרטיס הבנקט לא היה ברשותי כי אחרי שהוצאתי את הכסף מהבנק השארתי לאישתי את כרטיס הבנקט כדי שהיא תמשוך כסף לקניית מצרכי מזון". לשאלה: "אם היית נכנס לסניף והיית אומר שמשכת מבנקט 100 ₪ ו-50 ₪ טוענים שזה שטר מזוייף והיית פונה ומבקש שיתנו לך 50 ₪ אז היו מתקשרים אלינו לבנק ואני בטוח שהיו נותנים לך 50 ₪". השיב: "מעניין מאוד. אם אני הגעתי אישית לבנק שלכם למחרת בבוקר ולא התייחסו אלי ולא נתנו לי 50 ₪ ורק לקחו את השטר שאתם טוענים שהוא נחזה כמזוייף, איך אתה אומר שהייתי נכנס לסניף בנק אחר שלכם והייתי מספר את הסיפור והיו נותנים לי 50 ₪ מחשבוני". והוסיף: "נסיעה מכפר יונה לנתניה לקחה שעה כי זו היתה תקופה של מחסומים וגם זה לוקח דלק ולוקח זמן ולכן לא יכולתי בבוקר לחזור חזרה לבנק בסניף כפר יונה כדי להחליף את השטר של 50 ₪. עובדתית גם למחרת היום לא החליפו לי את השטר אז מה יש לדבר. אני טוען שמגיע פיצוי". התובע אישר בחקירתו הנגדית שחשבונו באותה עת רלבנטית לארוע היה בחסר והוא חב כספים לבנק אלא שלטענתו אין זה רלבנטי לארוע נשוא תביעתו. ולשאלה: "אתה טוען שהיה לך שטר של 50 ₪ בכיס שזה שטר מזוייף וזה הבהיל אותך אז זה שאתה נותן צ'קים לאנשים והצ'קים חוזרים שאין לך כיסוי בבנק זה לא מבהיל אותך". השיב: "זה לא רלוונטי. הצ'קים האלה ניתנו למכולת תמורת אוכל אז הם חזרו וזה לא קשור ולא רלוונטי כי זה לא מותרות". לשאלה: "אני אומר לך שמעל 10 צ'קים חזרו לך מבלי שנפרעו והחשבון שלך מוגבל בבנק אז זה לא מבהיל אותך שאתה מחלק צ'קים ללא כיסוי". השיב: "זה גם מבהיל אותי, אני לא ישן בלילה מזה. לא רק השטר של 50 ₪ שהיה מזוייף מבהיל אותי". הנתבעת עתרה לדחיית התביעה שהוגשה נגדה ונציגה מר אבנר אריה סגן מנהל מחלקה בנתבעת תאר את השתלשלות הארועים כך: "התובע טוען שהוא משך כסף ממכשיר בנקט שממוקם בסניף הנתבעת. הפתקית שהתובע צרף מעידה אכן שהוא משך כסף בסך של 100 ₪ בבנק הפועלים בע"מ בתאריך 5.3.06 אבל לא למדים מזה שהוא משך את הכסף הזה בבנק הפועלים בכפר יונה. נכון שעל גבי הפתקית כתוב סניף 675 וסניף 675 זה אכן בנק הפועלים סניף כפר יונה, אבל זה לא אומר שהשטרות של 100 ₪ שהוא הוציא בניהם היה השטר המזוייף של 50 ₪, שהרי יכול להיות שהיה בידו של התובע איזה שהוא שטר של 50 ₪ שהוא מזוייף והוא מנסה להשליך את זה על בנק הפועלים סניף כפר יונה כאילו השטר הזה נמשך מהבנקט ב-5.3.06 דבר שבכלל לא מוכח. כעיקרון הבנק נוקט בכל האמצעים הסבירים כדי להימנע מכך שיהיו שטרות מזוייפים בבנק. כל שטר מזוייף שמגיע אז הוא מוחרם באופן מידי. שטרות עוברים בדיקה של הפקידות ונוקטים בהם זהירות רבה. נכון שהתובע כשהגיע לבנק והתלונן אז לקחו לו את השטר שהוא טען שכביכול משך אותו מהבנקט של כפר יונה וזאת לפנים משורת הדין והתהליך הוא שנוטלים את השטר והלקוח מקבל אישור ביד שהשטר נלקח ממנו ושולחים את השטר הזה לסניף מרכזי בבנק לבדיקת השטר ואם אכן התוצאה היא שהשטר מזוייף אז יודעים שהשטר מזוייף בוודאות ולא מספיק להתלונן שהשטר מזוייף, וכך נהגו עם התובע. לאחר שהסתבר שהשטר מזוייף אז כפי שציינתי מבלי לקבוע כל עמדה בגלל שהוא לקוח ותיק זיכו אותו ב-50 ₪ לחשבונו. בהמשך התובע פנה למחלקה לפניות הציבור של בנק הפועלים, כך גם הוצע לו ע"י המחלקה לפניות הציבור של בנק הפועלים וזה עובר דרך הסניף שלנו לפצות אותו ב-200 ₪ מאחר והוא לקוח ותיק וכדי שהוא יהיה מרוצה ומבלי שהדבר מחייב דהיינו לפנים משורת הדין והוא סרב לקבל. הנתבעת טוענת שלתובע לא נגרם שום נזק כמו שהוא מנסה לומר גם אם הוא משך את הכסף באותו בוקר ונסע לנתניה כמו שהוא אומר, אז הוא יכול היה להיכנס לכל בנק פועלים בנתניה ולבקש למשוך 50 ₪ מחשבונו שמתנהל בכפר יונה ואפשר לעשות זאת במשיכה פנימית, והדבר היה נעשה, כך שהיה מקבל 50 ₪ וזה לא בעיה כי אנשים עושים זאת מידי יום. כך גם יכול היה להשתמש בכרטיס הבנקט שלו ולמשוך כסף בכל סניף בנק פועלים ואף לספר בבנק פועלים כלשהו שניגש אליו אם היה לו את המקרה הזה על מה שקרה לו והיו מתקשרים אלינו והענין היה מוסדר תיכף ומיד. אני מוכן להעיד שגם אנשים שלא קרה להם שום מקרה והם נתקעו באיזה שהוא מקום ואפילו חשבונם נמצא בחריגה, אז אם הם מסדירים את הענין ונמצאים בבנק פועלים כלשהו במקום כלשהו בארץ וחסר להם 50 או 100 ₪ אז מתקשרים אלינו ובדרך כלל מאשרים להם את הסכום הזה כדי שיוכלו להסתדר במצב חירום כלשהו כך שאין בעיה בנושא. כמו כן מפנה לאמור בסעיף 9 לכתב ההגנה ומציין שהנתבע חייב כספים רבים לנתבעת וגם מסר צ'קים ללא כיסוי לפחות 10 צ'קים שחזרו מבלי שנפרעו, אז אם הוא לא מפחד וזה לא מבהיל אותו למסור צ'קים ללא כיסוי ולעמוד ביתרת חובה בבנק וחשבונו הוגבל בבנק אז למה הוא נבהל לטענתו שהיה לו שטר של 50 ₪ בכיס שלטענתו הוא נחזה כמזוייף. למיטב זכרוני הנתבע גם לא פעם אחת נכנס לבנק ולמרות שהיה בחריגה ומעבר לסכום האשראי המגיע לו אז הוא ביקש שיאשרו לו סכום כזה או אחר ונכבד תשלומים שהוא צריך לבצע והוא נמצא במצוקה ואני עצמי אישרתי לו זאת". דברים אלו נטענו ע"י הנתבעת בכתב הגנתה במסגרתו עתרה הנתבעת לדחיית התביעה שהוגשה נגדה מאחר ואינה מבוססת כלל ולא מטילה אחריות כלשהי על הנתבעת ולחילופין הסכומים הנתבעים בתביעה זו, כך נטען, מופרזים. בחקירתו הנגדית ע"י התובע לשאלה "אתה טוען שהבנק עושה כל המאמצים שלא יהיו שטרות מזוייפים השיב "בודאי". לשאלה "יכול להיות שיש שטר מזוייף" השיב "בהחלט יכול להיות". לשאלה "השטרות שנכסים לבנקט הם לא ממוספרים" השיב: "לא. והוסיף "אי אפשר לרשום כל שטר ושטר שנכנס לבנקט". לשאלה: "אתה טוען שהשטר לא נמשך ממכשיר הבנקט בכפר יונה". השיב: "תוכיח שאותו שטר שאתה טוען שהוא כביכול מזוייף נמשך מהבנקט בכפר יונה". לשאלה: "אני אומר לך שאני לא מכיר בנק שהסכים לתת לי 50 ₪ וגם פיצוי 200 ₪ לפנים משורת הדין, כי אני אומר שאם לא היה מגיע לי ולא הייתם מכירים בכך לא הייתם מציעים לי". השיב: "לא נכון. היו מקרים שלקוח כועס על דבר כזה או אחר או על עמלה כזו או אחרת, אז מבלי שמגיע לו לפנים משורת הדין בגלל שהוא לקוח אז הבנק ילך לקראתו וכך גם נהגו כלפיך". עיינתי בכתבי הטענות, במוצגים שהוגשו, שמעתי עדויות הצדדים וסיכומיהם. עלי לציין כי מהימנה עלי ללא כל סייג עדותו של התובע. עדותו היתה כנה, רצינית, אחראית ומדוייקת. נחה דעתי כי זכורים היו לו פרטי השתלשלות הארועים וניתן לסמוך על גרסתו. קובעת אני בקבלי עדות התובע בה נותנת אני אמון כי בתאריך 5.3.06 משך התובע ממכשיר הבנקט בסניף בנק הפועלים בכפר יונה סכום של 100 ₪, כשסכום זה התקבל ב- 2 שטרות כל אחד בסך של 50 ₪ כמפורט בעותק פתקית המשיכה (מוצג א' שצורף לתביעת התובע). בשטר אחד של 50 ₪ רכש התובע דלק ונסע עם רכבו לסידורים בנתניה. בהגיעו לעיר נתניה החנה רכבו ברח' הרצל בנתניה וניגש לקיוסק קרוב על מנת לרכוש כרטיס חניה הגיש למוכר את השטר של 50 ₪ השני על מנת לשלם עבור כרטיס החניה ולתדהמתו החזיר לו המוכר את השטר האמור בציינו ששטר זה הינו מזוייף ומשהתווכח עימו התובע בציינו שקיבל השטר ממכשיר הבנקט בסניף בנק הפועלים בכפר יונה, הוא סניף הנתבעת, ממנו משך זמן קצר קודם לכן את השטר האמור ביקש ממנו המוכר לעזוב את המקום שאם לא כן יזמין את המשטרה. התובע, כפי שציין בעדותו, נשאר ללא מזומנים, לא היה בידו כרטיס אשראי שכן זה הושאר בידי רעייתו, באותו מועד חשבונו היה ביתרת חובה כך שהתובע, נותר ללא כסף מזומן, לא היה בידו כסף לרכישת תו חניה, לא יכול היה לרכוש מזון ומשקה וכך גם נגרמה לו עוגמת נפש מרובה בשל תקרית זו. התובע הגיש את העתקי השטר המזוייף (מוצגים ב',ג') עותק מסמך הנתבעת שהינו אישור קבלת מזומנים הנחזים כמזוייפים (מוצג ד') עותק אישור בדבר הגשת תלונה במשטרה (מוצג ה') עותק מכתב מיום 9.3.07 המעיד על פנייתו למחלקת פניות הציבור של הנתבעת (מוצג ו') תשובת הנתבעת והתשובה שקיבל למכתבו זה מתאריך 20.4.06 (מוצג ז') המעיד שחשבונו זוכה ע"י הנתבעת בסך של 50 ₪. גרסת התובע לא נסתרה בראיה ממשית כלשהי על ידי הנתבעת אשר נכון עשתה לאחר שפנה התובע למחלקת פניות הצציבור של הנתבעת, כשזיכתה את חשבונו בסך של 50 ₪. עם זאת על הנתבעת לפצות התובע גין עוגמת הנפש שנגרמה לו כתוצאה מארוע זה שהרי בוש ונכלם עמד הוא בפני אותו מוכר בקיוסק שממנו רצה לרכוש כרטיס חניה ולהצמידו לרכבו שאותו החנה ברח' הרצל בנתניה, מסר לו את השטר נשוא הדיון ע"מ לשלם תמורת כרטיס החניה וזה הודיע לו שהשטר מזוייף, לא רצה לקבלו ואף הודיע לו כי אם לא יעזוב את המקום יזמין משטרה. כך גם לא היו בידי התובע מזומנים מספר שעות על מנת למלא צרכיו לקנית שתיה ומזון בשעות שיעד לסידורים בעיר נתניה וכן נאלץ הוא להקדיש מזמנו על מנת להגיע לנתבעת ולגולל בפניה את הארוע, למסור לה את השטר המזוייף וחלף מעל חודש ימים מאז יום האירוע 5.3.06 ועד 28.4.06 מועד בו זוכה חשבונו בסך של 50 ₪ בתמורה לאותו שטר מזוייף אותו מסר חזרה לנתבעת יום לאחר שקיבלו ממכשיר הבנקט של הנתבעת. בנסיבות אלו קובעת אני כי על הנתבעת לפצות את התובע בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו בסכום כולל של 1500 ₪. אני מחייבת הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 1,500 ₪. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן על הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט ובזבוז זמן בסך של 250 ₪. בנקפיצוייםזיוףשטר