פיגור בתשלומים לפלאפון בגלל קשיים כלכליים

החלטה התובעת, חברה בע"מ העוסקת בין היתר בשיווק, מכירה והתקנה של מכשירי רדיו - טלפון (פלאפון) ובמתן שירותי רדיו - טלפון סלולריים למנויים המשתמשים במכשירי פלאפון, הגישה ביום 21.6.06 תביעה בסדר דין מקוצר נגד החברה - הנתבעת לתשלום בגין שירותים שהוזמנו על ידה, ולא שולמה תמורתם. סכום התביעה עומד על סך 24,209.08 ₪ נכון ליום הגשתה, וצורפה לה הסכמי ההתקשורת החתומים ע"י הצדדים, ודוחו"ת מצב חשבון המשקפים את החוב. ביום 22.8.06 הגישה החברה - המבקשת בקשת רשות להתגונן הנתמכת בתצהיר מנהלה. בתצהירו, מודה המנהל כי עקב קשיים כלכליים אליהם נקלעה המבקשת, היא פיגרה בתשלומים המגיעים ממנה למשיבה, אלא שבניגוד לגובה החוב המופיע בכתב - התביעה, מודה המצהיר בחוב של 15,883 ₪ בלבד. עותק חישוב התובעת צורף לבקשה כנספח א'. המבקש ממשיך ומספר כי בין הצדדים התנהל מו"מ להסדר החוב, והמבקשת הסכימה לפרוס אותו בכרטיס אשראי ב - 36 תשלומים שווים. (עותק מכתבה של המבקשת - נספח א' לבקשה). עוד טוען המצהיר כי ביקש להחזיר למשיבה ציוד סלולרי כדי להפחית את גובה החוב, אך נתקבל בסירובה. מיום הגשת התביעה - 21.6.06 ועד למועד הדיון - 8.1.07, חלפו כששה וחצי חודשים, ולישיבת ביהמ"ש הופיע מנהל המבקשת כשהוא מצוייד בכרטסת ממשרדו שבה מפורטים חיובים וזיכויים שונים של חב' פלאפון. לדבריו, הוכן הדו"ח ע"י רו"ח חשבון ממשרדו, וטענתו היא שהמבקשת אינה חייבת מאומה למשיבה, אלא להפך: המשיבה היא שחייבת כספים למבקשת. הכרטסת הוצגה לראשונה לביהמ"ש ולב"כ המשיבה בישיבת ביהמ"ש; לא הוגש תצהיר המסביר את הכתוב בה, ומנהל המבקשת לא יכול היה להסביר מדוע הודה בשעתו בחלק מן החוב, ואף צירף חישוב לתצהירו, והכיצד נתגלה לו לפתע סמוך למועד הדיון, כי המבקשת אינה חייבת למשיבה מאומה. ב"כ המשיבה מתנגדת בתוקף להגשת הכרטסת, שכן לא צורף תצהיר מטעמו של מי שערך אותה, ואין בפנינו איש שיכול להסביר אותה. מנהל המבקשת טוען כי מן הראוי לבדוק כרטסת מול כרטסת; כי אין הוא יודע כיצד נוצר החוב הנתבע, וכי יש להעביר אליו מסמכים מן המשיבה, כדי לברר ממה נובע החוב. ראשית יצויין כי בשלב של דיון בבקשת רשות להתגונן, אין חובה על המשיבה להמציא למבקש מסמכים; גילוי מסמכים ועיון בהם, מקומם לאחר הגשת כתב - הגנה, וזמנו של זה טרם הגיע בתביעה זו. מה גם שהמצהיר הודה בתצהירו בחוב של כ - 15,000 ₪ שנבע מקשיים כלכליים אליהם נקלעה המבקשת, לדבריו הוא. כאמור, הוצגה הכרטסת ברגע האחרון שלא באמצעות תצהיר ולא ע"י מי שערך אותה. לא ברור מתי נערכה, ולא ניתן לב"כ המשיבה לברר את תוכנה ו/או מהימנות המידע הכלול בה. בתצהיר התומך בבקשה הודה כאמור מנהל המבקשת בחוב של 15,883 ₪ שלא שולמו. האם טרם עריכת התצהיר לא נבדקה הכרטסת שאותה הוא מציג כיום? הודאתו של מנהל המבקשת בחלק מן החוב אומרת דרשני. ב"כ המשיבה מבקשת פסק - דין חלקי על הסכום בו מודה המצהיר. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, אני מחליטה לא לחסום בפני המבקשת את האפשרות להוכיח את הגנתה, אך נוכח הודאת המצהיר בחלק מן החוב נשוא כתב - התביעה, להלן החלטתי: תינתן למבקשת רשות להתגונן והתביעה תידון בסדר דין מהיר בתנאי שתפקיד בקופת בית - המשפט סך 16,000 ₪ וזאת תוך 60 יום מהמצאת ההחלטה לידי מנהלה. עם הפקדת הסכום הנ"ל תינתן למבקשת רשות להתגונן על מלוא סכום התביעה. הכרטסת מתקבלת לתיק ביהמ"ש. בהעדר הפקדה, תידחה הבקשה, והתובעת תהיה זכאית ליטול פס"ד עפ"י העתירה שבכתב - התביעה. הוצאות הבקשה תיפסקנה על פי תוצאות התביעה. פלאפוןסלולר (תביעות)