תביעה על רכישת חבילת נופש - מלון בבניה ללא בריכה

להלן תקציר נרחב של פסק דין שניתן ע"י השופט שטרסמן גבריאל בבית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה העוסק בנושא תביעה על רכישת חבילת נופש - מלון בבניה ללא בריכה התביעה : התובעים רכשו חבילת טיול (להלן החבילה) של שלושה לילות במלון "נובי וינודולסקי" בריאקה, קרואטיה. העיסקה נקשרה בין התובעים לבין הנתבעת מס' 1 (להלן הדקה התשעים), כשספק החבילה היתה הנתבעת מס' 2 (להלן קשרי תעופה). התביעה מבוססת על טענת התובעים, לפיה הנתבעות הונו אותה, המלון היה בבניה, לא היתה בריכה במלון, עמודי התאורה לא פעלו, הגישה לחוף הים היתה חסומה על ידי פועלים שעבדו במקום, לא היו פעולות בידור, הסוויטה שהובטחה לתובעים לא היתה אלא חדר דירות סטנדרטי והיה עליהם לשלם כדי לשדרג את החדר לסוויטה. התובעים תבעו פיצוי בסך 4,500 ₪, מלוא מחיר חבילת הטיול שרכשו הגנת הדקה התשעים : הדקה התשעים טענה, שהחבילה שהתובעים רכשו עלתה להם 377$ לאדם, כלומר הרבה פחות מסכום התביעה. הדקה התשעים התגוננה בשפע הגנות והעיקרית בהן, זו השגורה במקרים דומים לאלפים שבתי המשפט בארץ דנו בהם בשנים האחרונות, שאינה אלא מתווך בין התובעים לבין הספק, קשרי תעופה, ואין עליה כל אחריות לתקלות שהתובעים ציינו בתביעתם. עוד הסתמכה הדקה התשעים על כך, שהתובעים ידעו כי קשרי תעופה היא הספק הבלעדי של החבילה, הדבר היה רשום על כל המסמכים שהתובעים קיבלו מהדקה התשעים וכי לה עצמה לא היה כל קשר עובדתי או משפטי עם מה שאירע לתובעים בקרואטיה, אם אירע עוד טענה הדקה התשעים, כי העבירה לקשרי תעופה את התשלום שהתובעים שילמו, כי מסרה לתובעים את כל הפרטים והמסמכים הדרושים לחבילה וציינו לפניהם, כי הזמנתם היא בבחינת בקשה בלבד, עד שהספק - קשרי תעופה - מאשר אותה. הדקה התשעים הסתמכה בעיקר דרישתה לדחות את התביעה על "פרטי הזמנה ותנאיה" (נספח ג לכתב הגנתה) וציטטה ממנו כהנה וכהנה כדי לשכנע את בית המשפט, שהמצב העובדתי והמשפטי היה ידוע לתובעים מהחל ועד כלה וכי אין להם אפוא כל עילת תביעה נגדה. כמבואר לעיל, אם יש לתובעים בכלל עילת תביעה - טענה הדקה התשעים - עליהם להפנותה נגד קשרי תעופה בלבד הגנת קשרי תעופה : קשרי תעופה נקטה באותה דרך שבה נקטה הדקה התשעים: היא אינה חבה לתובעים דבר, אם בכלל מגיע להם משהו, שהרי היא עשתה כל שהיה עליה לעשות לפי הזמנת התובעים באמצעות הדקה התשעים. אם יש לתובעים טענות, יפנו נא לדקה התשעים ולא אליה מעבר לכך טענה קשרי תעופה, שהיא לא ידעה ולא היתה יכולה לדעת על השיפוצים במלון בקרואטיה ומכל מקום התובעים לא הרימו את נטל הראיה בעניין זה נציגוֹת שתי הנתבעות אף פקפקו בנכונות התצלומים שהתובעים צירפו לכתב התביעה והציגו את מקוריהם בבית המשפט. ובכלל, כל מה שנעשה בבית המלון אינו בשליטתה של קשרי תעופה. יתר על כן, אין מדובר ב"אתר בהרצה", כפי שטענו התובעים, אלא בכפר נופש מפואר. כאילו לא די בטענת הדקה התשעים שאין היא אלא סוכן מתווך ועל כן אין עליה כל אחריות בנדון, הוסיפה גם קשרי תעופה טענה זו לכתב הגנתה (סעיף 4 לכתב ההגנה). ובכלל, אין חולקים שהתובעים רכשו את החבילה מידי הדקה התשעים, כך שאין בכלל יריבות משפטית בין התובעים לבינה. פניית קשרי תעופה למלון שבו התגוררו התובעים העלה, כי פרט ל"תקלה טכנית בבריכת השחיה" נערכו כל יתר הפעילויות במלון. עוד הפנתה קשרי תעופה לכך, שסוכני הנסיעות מודעים לאמור בתנאים הכלליים (נספח ד לכתב ההגנה של קשרי תעופה; בניגוד לאלה של הדקה התשעים, אלה של קשרי תעופה מודפסים באותיות קריאות ובהירות) שנאמר בהם, בין היתר: "אין אנו אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצעים בחוברת זו על ידי ספקי השירותים או מטעמם." זה המשפט הרלוואנטי לעניינה של תובענה זו, אך אל נחשוב לרגע שקשרי תעופה מוכנה לקבל על עצמה אחריות לגבי תקלות אחרות העלולות לפגוע בתובעים ובשכמותם, אף כי יש שם הרבה מצבים שבהם באמת אין כל הצדקה להשית על קשרי תעופה אחריות כלפי נוסעים. בין היתר טענו שתי הנתבעות, שהתובעים לא הודיעו להם על התקלות שפקדו אותם במלון ולוּ עשו כן, היו פועלות לתקן את הטעון תיקון. הנה עובדה שאחרי ככלות הכל, היו מוכנות לפצות את התובעים בשיעור סמלי של 50$ לאדם לפנים משורת הדין. מסקנות בית המשפט : ייאמר מיד, שגישתן של הנתבעות אינה מקובלת על בית משפט זה. ניסוח התנאים הכלליים כפי שנמסר לתובעים - ולרבבות, אם לא מאות אלפים תיירים ישראלים היוצאים במסגרת חבילות מעין זו שהתובעים רכשו - אינו רק בבחינת חוזה אחיד שכופים אותו על הצרכנים, אלא שיש בו תנאים בלתי מתקבלים על הדעת. אין נותן שירות רשאי לפטור את עצמו מכל אחריות למעשיו, גם אם הוא מעגן אותם בכתובים אשר לטענותיה של הדקה התשעים: ראשית לכל, "פרטי ההזמנה ותנאיה" שהיא מסרה לתובעים ושעליו היא מסתמכת בדרישתה לדחות את התביעה, אינו מסמך חוקי והוא בטל מעיקרא. נציגת הדקה התשעים הודתה בבית המשפט, בתשובה לשאלה, שהטופס שצורף לתיק אינו נוהג עוד והוא תוקן. הדבר נעשה משום צורת המסמך, שלכל הדעות הוא חוזה אחיד שלתובעים לא היתה יד בעריכתו: הוא הודפס בניגוד לתקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), תשנ"ה-1995 (להלן התקנות), משום שגודל האותיות בו פחות ממחצית מן הקבוע בתקנה, כלומר פחות ממילימטר אחד במקום שניים מכאן שהוראות חוזה אחיד זה בטלות כלפי התובעים. הודאת נציגת הדקה התשעים שהנוסח ההוא של התנאים הכלליים בוטל בגלל גודל האותיות, מחזקת את מסקנת בית המשפט. אכן מראה התנאים הללו, שצורפו לכתבי הטענות, ממש מעורר חמלה על הנאלצים לקרוא אותו על פי גישתן של הנתבעות, הן פטורות למעשה, לא רק לכאורה, מכל אחריות כלפי ציבור הצרכנים. פטור שכזה אינו סביר והוא מנוגד לפחת לתקנת הציבור. לפחות, אמרנו, שכן ספק אם הפטור האמור מעוגן בדין. עניין לנו בתנאים בחוזה אחיד, שבית משפט זה רואה בהם תנאים מקפחים לפי סעיף 3 לחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982. תנאי הפטור הגורף שהנתבעות נאחזו בהם בהגנתן בתובענה זו מנוגדים גם לרוב סעיפי המשנה של סעיף החזקות (סעיף 4) לחוק האמור. יתר על כן, הציטטות הרבות שהנתבעות הביאו בכתבי הטענות שלהן מפסקי דין שאמרו היפוכו של דבר, הן ציטטות ישנות. אשר להצגת הנתבעות את עצמן כ"מתווכים בלבד": ספק בעיני בית משפט זה אם "חזקת התיווך" שספקים וסוכנויות נסיעות מסתתרים מאחוריה כל אימת שהם נתבעים בשל תקלות בהזמנות של נוסעים תמימים לחוץ לארץ, עודנה תקפה לאור התפתחותה של תורת תום הלב בפסיקה בתחום החוזים. ההגנה הכמעט גורפת, שבתי משפט נהגו לתת ל"מתווכים" שכאלה, בהכירם בטענות סוכני נסיעות וספקים מיניהם, כי סיימו את תפקידם בהשלמת הזמנת העיסקה שהצרכן הזמין באמצעותם, ראויה - לדעת בית משפט זה - לבדיקה מחודשת לאור התפתחות מושג תום הלב בפסיקה, ובמיוחד לאחר פסק הדין בע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ, שניתן ביום 6.4.1995 (פ"ד מט, 2, 265; להלן פסק דין אפרופים למועד מתן פסק הדין חשיבות רבה, משום שסוכני נסיעות וספקים מקומיים מסתמכים כל שני וחמישי בטיעוניהם בבתי המשפט על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים ת. א. 165/88 דהן אאידה ואח' נ' זאב רפאל (להלן עניין אאידה), שמשום מה לא פורסם מעולם, כשהם מבקשים להרחיק מעצמם כל אחריות לתקלות אמיתיות שאירעו לצרכנים כמו התובעים (בית משפט זה מתייחס להיבט המשפטי של הבעיה, לא למקרים שבהם נתברר כי מבחינה עובדתית התביעות היו חסרות בסיס). יש בלבו של בית משפט זה ספק רב, אם בהתחשב בפסק דין אפרופים היה בית המשפט המחוזי בירושלים פוסק היום בעניין אאידה כפי שפסק החיים בשנת 2007 אינם כחיים שנהגו בהם בעבר. סוכני נסיעות וספקים למיניהם יואילו ויתכבדו ויבדקו אם ההזמנות שהם מזמינים אכן משקפים את המצב הנכון במקום ההזמנה. אם יסתמכו אך ורק על פרסומים שונים - חוברות, אתרי אינטרנט וכדומה - הם עלולים למצוא את עצמם מוכרים לצרכנים מגדלים פורחים באוויר, בתי מלון שנסגרו, אתרים בשיפוצים וכדומה בכל הכבוד, וכי לשם כך נחוצים סוכני נסיעות או ספקים? מתווך במקרקעין, דרך משל, כדי לעמוד בדרישות תום הלב הנדרשות ממנו, מכיר את הנכס שהוא מציע ללקוחות. אם הוא מנסה לשכנע מי שמחפש דירה על סמך מודעות בעתון, הוא מועל בתפקידו, לבטח שאינו מגלה תום לב ביחסו לצרכן. מדוע יהיה דינו של "מתווך", כהגדרת עצמו, של סוכן נסיעות או ספק, שונה מבחינת דיני תום הלב ממתווך במקרקעין? וכי כספם של מטיילים הרוכשים חבילות טיול פחוּת בערכו מכספם של משקיעים בדירות? בקצב החיים המודרניים אסור לעצום עיניים בפני תקלות בלתי צפויות. בית משפט זה רואה בעצימת עיניים שכזו רשלנות לא מבוטלת. סוכן או ספק המזמין טלפונית או בדוא"ל או בפקס חדר בבית מלון או מכונית או כל חבילה אחרת, אם אינו בודק כלל ביוזמתו אם הוא מזמין מוצר ממשי, מלון פעיל, במקרה שלנו, אלא מסתפק בפרסומים שונים, אחראי למחדל המחייב פיצוי הנפגע . בית משפט זה בדעה, שכל אימת שסוכן נסיעות או ספק מזמין בימינו מלון או מכונית מעבר לים בשביל לקוחו הצרכן, אל לו להסתפק ב"תיווך" הפאסיווי אלא עליו לוודא ולבדוק שאכן אישור ההזמנה משקף את אמיתותה. אין אנו חיים עוד בימי הדיליז'אנס והטלגראף. בדיקה בדואר אלקטרוני או בשיחת טלפון אינם מייקרים את השרות לצרכן והזמן המוקדש לעניין זה, הפסדו יוצא בשכרם של לקוחות שמחים בחלקם. מעבר לכל אלה, טענתה של קשרי תעופה לגבי מצבה של הבריכה במלון שהתובעים הזמינו אינה נכונה, אם לנקוט לשון המעטה קשרי תעופה טענה בסעיף 10 לכתב הגנתה, כי פניה ל"ספק המקומי" מי זה? עוד "מתווך" חסר אחריות? לימד אותה, כי "אכן הראה (כך!) תקלה טכנית בבריכת השחיה במלים פשוטות, נוסח זה מלמד על חוסר הבנת הנקרא של קשרי תעופה. במכתבו של בית המלון שבו מדובר (נספח ג לכתב ההגנה של קשרי תעופה) נכתב במקור האנגלית הלא מושלמת על אחריות מחבר המכתב Unfortunately, because of technical reasons a swimming pools are not finished yet. Construction works under swimming pools will be finished 22nd of June 2006 כלומר, הבריכות שקשרי תעופה כה שיבחה והיללה בנספח ב' לכתב הגנתה כלל לא היו קיימות בזמן שהתובעים היו בו בקרואטיה. אשר לפן העובדתי של הפרשה כולה: בית המשפט לא מצא לנכון שלא להאמין לתובעים. הם לא עשו על בית המשפט רושם של המבקשים לעשות עושר ולא במשפט, אף כי בית המשפט סבור, שתביעתם לפיצוי מוגזמת מאד. גם אם נאמר אמן אחרי כל טענותיהם, הם זכו לטוס לקרואטיה וטיילו שם ועל כן אין הם זכאים להחזר מלוא המחיר ששילמו בעבור החבילה, לא כל שכן לא לסכום שתבעו פסיקת בית המשפט : לאור כל האמור לעיל במקובץ, פוסק בית המשפט שדין התביעה להתקבל. חובה היתה על הנתבעות, ועל קשרי תעופה יותר מאשר על הדקה התשעים, לבדוק את טיבו של "החתול" שמכרו לתובעים, לבל יקנו מהן חתול בשק. הדקה התשעים תשלם לכל אחד משני הנתבעים 50$ כפיצוי וקשרי תעופה תשלם לכל אחד מהם 100$. הסכומים ישולמו בש"ח לפי השער היציג שמפרסם בנק ישראל, ביום התשלום. הסכומים ישאו ריבית כדין מיום 12.5.2006 ועד לתשלום המלא בפועל. כמו כן תשלם כל נתבעת לתובעים, ביחד ולחוד, 500 ₪ הוצאות משפט. סכום זה ישא ריבית כדין והצמדה מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועלבניהבית מלוןנופשסוכני נסיעות (תביעות)בתי מלון (תביעות)בריכת שחיה / בריכת מים