סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך

סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך מורכב, כמקובל, מיסוד עובדתי ומיסוד נפשי. היסוד העובדתי מורכב ממספר פרטים. פרט עובדתי התנהגותי ("הניע או ניסה להניע אדם לרכוש ניירות ערך ועשה זאת באימרה, בהבטחה או בתחזית בכתב, בעל-פה או בדרך אחרת... או בהעלמת עובדות..."); פרט התנהגותי נסיבתי ("[באמירה, בהבטחה או בתחזית בכתב]... שהן כוזבות או מטעות... או [בהעלמת עובדות] מהותיות"). שאלה נפרדת היא, אם העבירה שבסעיף 54(א)(1) כוללת גם יסוד תוצאתי, לפיו אכן יחיד הונע בפועל לרכוש ניירות ערך. אין אנו נצרכים להכריע בסוגיה זו, שכן במקרה שבפנינו, אין חולק כי אכן גכט הונע בפועל לרכוש את ניירות הערך של אנדין 1. היסוד הנפשי בעבירה לפי סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך, הוא שהנאשם "ידע או שהיה עליו לדעת" את הפרט ההתנהגותי והנסיבתי. סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך קובע כי העבירה מתבצעת, בין היתר, אם ההנעה לרכוש או למכור מניות נעשתה תוך העלמת עובדות שהן מהותיות. היסוד העובדתי-נסיבתי הינו, איפוא, שהעובדות הן מהותיות. בפרשה שלפנינו, השאלה הינה, אם העובדה שהמערערים רכשו בבוקרו של ה19.11.87- מניות אנדין 1 מחוץ לבורסה וכי הם מבקשים למכור מניות אלה, בו ביום, במהלך המסחר, היא עובדה מהותית. עובדה זו לא נמסרה לגכט. האם בכך הועלמה ממנו עובדה מהותית? בית משפט השלום השיב על כך בשלילה. בית המשפט המחוזי השיב על כך בחיוב. דיני חברותשוק ההון / ניירות ערך