בעל בית סגר חברה פתח חברה חדשה - פיצויי פיטורים

פסק דין 1. נציגי הציבור הוזמנו ולא הופיעו, ולא מסרו נימוק לאי הופעתם. כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרם. 2. התובע הגיש תביעה לפיצויי פיטורים, דמי הבראה ופדיון חופשה. 3. בעדותו טען התובע: "עבדתי בחב' פורמן את חייט ממרץ 95' עד יוני 99', כולל. משכורתי האחרונה היתה בסך 4,000 ש"ח נטו. בעל הבית לא נתן לי מכתב פיטורים. הוא הציע לי לעבור לחברה אחרת. הוא חייב לי דמי הבראה בגין 9 ימים ופדיון חופשה כמפורט בתביעה. בעל הבית, אנטולי, אמר שהחברה לא קיימת יותר והוא פתח חברה חדשה. לא יכול להיות שהחברה הנתבעת המשיכה להעסיק עובדים, בעל הבית מילא טפסים חדשים לכל העובדים." 4. מנהל הנתבעת, מר אנטולי פורמן, העיד: "התובע עבד בנתבעת 4 שנים, אחר כך החברה התדרדרה מכיוון שאחד השותפים ברח. זה התחיל בשנת 98'. אני החזקתי מעמד עד כמה שיכולתי. מאז שברח השותף אני אמרתי לעובדים שאני לא יודע מה יהיה מחר ושאני לא מחזיק אף אחד בכח, ואם מישהו מוצא עבודה יותר טובה - כדאי שיעבור. הנתבעת לא נסגרה עד היום אך היא לא מעסיקה עובדים. התיק של החברה בביטוח לאומי נסגר ב- 99'. המלצתי לפועלים לעבור לחברה אחרת, שאליה גם אני עברתי. חופשה והבראה מגיעים לתובע. " 5. דין התביעה להתקבל מן הטעמים דלהלן: א. מעדות מנהל הנתבעת עולה כי הנתבעת הפסיקה את פעילותה, וכי העובדים ידעו על הדרדרות מצבה הכספי. ב. בנסיבות אלה, כאשר הן המעביד הן העובד יודעים כי העסקת העובדים לא תמשך - אין לדרוש מהעובדים להמשיך לעבוד בחברה, מה גם שמנהל החברה עצמו הודה כי הציע והמליץ לעובדים לעבור לעבוד אצל מעביד אחר. 6. לפיכך הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים דלהלן: א. פיצויי פיטורים בסך 16,000 ש"ח בתוספת ריבית והצמדה כדין מיום 30.6.99 ועד לפרעון. בנסיבות סיום העבודה יש משום מחלוקת לעניין הזכאות לפיצויי הלנה, ולפיכך נפסקו רק הפרשי הצמדה וריבית. ב. פדיון חופשה בסך 2,918 ש"ח, בתוספת ריבית והצמדה כדין מיום 30.6.99 ועד לפרעון. ג. דמי הבראה בסך 2,385 ש"ח, בתוספת ריבית והצמדה כדין מיום 30.6.99 ועד לפרעון. ד. הוצאות המשפט בסך 1,000 ש"ח, צמודים כדין החל מהיום. 7. ניתן לבקש רשות ערעור משופט של בית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 15 יום מקבלת פסק דין זה. פיצוייםפיטוריםפיצויי פיטורים