מכרז העסקת מוקדנים בזק

פסק דין 1. בתובענה זו, שנדונה בדיון מהיר, עותר התובע מבית הדין לחייב את הנתבעת לשלם לו פיצויי פיטורים. 2. התובע הועסק על ידי הנתבעת כעובד במוקד 144 בבזק, וזאת משך שנה וחצי, מיום 11.11.98 ועד ליום 30.4.2000. 3. בסוף אפריל, בעקבות זאת שהנתבעת הפסידה את המכרז להעסקת מוקדנים בבזק, עבר התובע לעבוד אצל הקבלן החדש שזכה במכרז. 4. עם גמר החשבון, שולם לתובע סך של 642.11 ש"ח כ"מענק פרישה". במועד מאוחר יותר הוסיפה הנתבעת ושילמה לתובע עוד 1349.32 ש"ח כמענק פרישה נוסף. סכומים אלו מתאימים לסכום פיצויי הפיטורים בהתחשב בממוצע שעות עבודתו של התובע לאורך תקופת עבודתו ולפי ערך שעה של 100%. 5. טענת התובע הינה כי הוא פוטר מעבודתו ועל כן זכאי מכוח החוק לפיצויי פיטורים. בנוסף, טוען כי יש להביא בחשבון חישוב פיצויי הפיטורים גם את תוספת המשמרות ששולמו לו, וזאת מכוח ההסכם הקיבוצי החל על היחסים בין הצדדים. 6. הנתבעת טענה כי התובע הוא זה אשר בחר להפסיק לעבוד, וזאת מאחר והעדיף להישאר ולעבוד בבזק, באותם תנאים, אצל הקבלן המחליף. 7. לאחר ששמענו את הראיות, אנו קובעים כדלהלן: I. לאחר שהנתבעת הפסידה את המכרז, ובטרם סיים התובע את עבודתו בפועל, הוצע לתובע מקום עבודה חילופי בתנאים דומים בעיקרם. הנתבעת לא היתה חייבת להציע לתובע עבודה רק במשמרות ששי - שבת, כפי שעבד לאחרונה. עולה גם מהחומר שהוגש על ידי התובע כי לא עבד במשמרות ששי-שבת באופן בלעדי, וכי עבד לפחות 20% מהזמן במשמרות בוקר. על כן אנו קובעים כי העבודה החילופית שהוצעה לו היתה דומה במהותה לעבודה שלו בבזק, ועל כן, לא היה מקום שהתובע ידחה הצעה זו. II. לאחר שהתובע דחה הצעה זו, ועוד טרם הפסיק לעבוד, ולפני שהנתבעת הספיקה להודיע לתובע על יציאה לחל"ת בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי, הודיעה התובע לנתבעת כי הוא מבקש להישאר בבזק בעבודה אצל הקבלן החדש. לאור הודעה זו, עשתה הנתבעת את ההסדרים הדרושים להעברתו. 8. העובדות שפורטו לעיל מביאים אותנו למסקנה ברורה כי היוזמה לניתוק יחסי העבודה בין התובע לבין הנתבעת באה מצד התובע דווקא, ועל כן יש לראות אותו כמי שהתפטר מעבודתו ולא כמי שפוטר. מכיוון שהתפטר, ולא נתן לנתבעת את ההזדמנות שנקבעה בהסכם הקיבוצי להציע לו עבודה חילופית תוך חודשיים, אין לראות בהתפטרותו כמזכה אותו בפיצויי פיטורים. כל זאת מבלי להתחשב בעובדה שקבענו לעיל כי הנתבעת אכן הציעה לתובע עבודה חילופית שהתאימה לתנאי עבודתו בבזק עוד טרם החליט להתפטר. 9. כמו כן, לא הוכח כי הנתבעת הסכימה לשלם לתובע פיצויי פיטורים סטטוטוריים כך שנצטרך להכריע בשאלה שהועלת לגבי הבסיס לחישוב פיצויי פיטורים. 10. לשם השלמת התמונה ייאמר כי התובע עובד אמנם אצל מעביד חדש אולם ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה, וסע' 1 לחוק פיצויי פיטורים מעניק לו זכויות כלפי מעבידו האחרון לגבי מלוא תקופת עבודתו באותו מקום עבודה. 11. סוף דבר, התביעה נידחית. התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 500 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק. מכרז