חובה שבדין להפריש לקופת גמל

פסק דין 1. נציג הציבור השני הוזמן ולא הופיע, ולא מסר נימוק לאי הופעתו. כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרו. 2. התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבעת בגין אי הפרשת כספים לקופת גמל. 3. הנתבעת טענה כי אין עליה חובה שבדין להפריש לגמל. 4. בשל היות נושא התביעה עקרוני - הוחלט להעביר הדיון לפסים של דיון רגיל. 5. תמצית טענות תובעת: א. תדפיס פרטי החברה כפי שנתקבל מרשם חברות מעיד כי מטרות החברה הן "לייצר, לעבד ולהפיק כל מיני מוצרים, אביזרים וחומרים". ב. תזכיר ההתאגדות של הנתבעת מעיד אף הוא כי מטרות החברה הן לייצר, לעבד ולהפיק כל מיני מוצרים, אביזרים, חומרים, מכשירים, תכשירים, מכונות וכלים בתחומי הצילום וההדפסה ועוד. כמו כן, בסעיף 2ד' לתזכיר נאמר: לסחור, לשווק ולהפיץ בכל צורה ואופן את כל האמור הנובע מסעיפים 1,2,3 לעיל. ג. מן האמור עולה כי הנתבעת מלבד ביצוע עבודות פיתוח והדפסה של תמונות במעבדת החברה בלבד כפי שטענה בסעיף 3 בכתב ההגנה שלה, עוסקת בייצור, עיבוד והפקה של מוצרים שונים ואף סוחרת משווקת ומפיצה מוצרים אלה. מאידך, נסתרת טענת הנתבעת בסעיף 3 לכתב הגנתה בדבר פיתוח והדפסה של תמונות בלבד, לאור האמור באותם מסמכים. ד. הנתבעת עצמה טענה, וטענתה התקבלה, כי היא שייכת לענף השירותים. התובעת הפנתה לפסה"ד בעניין אלייקים הדי נ' אוריינט קולור תעשיות צילום (1986) בע"מ, וטענה כי הנתבעת שינתה את שמה. ה. הנתבעת הינה יבואנית צרכי צילום. ו. על פי הנתונים המובאים לעיל, ניתן להבחין בבירור כי הנתבעת מייבאת ועוסקת במסחר סיטונאי ומשווקת בענף צילום - מצלמות וחומרי צילום ומשתייכת לענף השירותים. לפיכך חל עליה צו ההרחבה בענפי היבוא, היצוא המסחר והשירותים (להלן: צו ההרחבה) המחייב הפרשה לגמל. 6. תמצית טענות נתבעת: א. הנתבעת הינה חברה המבצעת עבודות פיתוח והדפסה של תמונות במעבדת החברה. ב. הנתבעת אינה משתייכת לאף ארגון מעבידים ואינה כפופה לאף הסכם קיבוצי לרבות זה המוזכר בתביעת התובעים. ג. צו ההרחבה ביחס להסכם הנ"ל אינו חל על הנתבעת באשר אינה נכנסת לגדר התחומים ו/או הענפים המפורטים בו. ד. בתזכיר החברה מפורטות פעילויות רבות. הנתבעת כלל אינה עוסקת במרבית הפעילויות המפורטות בתזכירה. ה. לגבי החשבוניות שצורפו לתצהיר התובעת - לא מדובר ביבוא של צורכי צילום לצורך הפצתם הסיטונאית אלא ביבוא של חומרי גלם וחלפים למכונות הייצור הפועלות במעבדה. לא יעלה על הדעת כי מפעל הזקוק לחומרי גלם וחלפים לצורך הפעלתו ייחשב כיבואן לעניין דיני העבודה כאשר ברור שלא עיסוקו העיקרי ואף לא המשני הינו יבוא. ו. לעניין מכירת "מינילאבס" - מכונות המינילאב הנמכרות ע"י הנתבעת הינן אמצעי למתן שרותי פיתוח והדפסת תמונות תוך שעה בחנות עצמה. לא מדובר ביבוא לשם עצמו אלא במתן אמצעי ייצור מקומי לחנויות ברשת "אוריינט אקספרס". ז. פרשנות התובעת לגבי פסה"ד בעניין אלייקים הדי נ' אוריינט קולור - אינה נכונה. 7. המצהירים נחקרו על תצהירים. הסיכומים הוגשו בכתב. 8. לאחר שעיינו בכל החומר שבפנינו החלטנו לדחות את התביעה מן הטעמים דלהלן: א. לא שוכנענו כי הנתבעת עוסקת ביבוא. מחומר הראיות שבפנינו עולה כי הנתבעת מייבאת חומרי צילום שונים לצרכים עצמיים. חומרי צילום אלה (לרבות מכונות צילום מינילאב) נמכרים רק לזכייני החברה העושים בהם שימוש לצורך פיתוח והדפסת תמונות, שהם תחום עיסוקה של הנתבעת. ב. כאמור, עיסוקה של הנתבעת הינו בפיתוח והדפסת תמונות, הנעשים הן בחנויות של הנתבעת והן ע"י זכיינים. מקובלת עלינו טענת הנתבעת כי אין לכלול את פעילותה במסגרת צו ההרחבה. ג. צו ההרחבה המפורט מציין שני תחומים בענף הצילום: "180. צילום - מכשירי צילום והעתקת מסמכים. 181. צילום - מצלמות וחומרי צילום. " בהגדרות אלה אין לכלול תחום פעילות של פיתוח והדפסת תמונות. ד. איננו מקבלים את טענת התובעת לפיה יש לכלול את עיסוקי הנתבעת בתחום "תעשיית מוצרים כימיים לנמ"א" בתחום "ייצור חומרים לצילום", כפי שפורטו בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן: הסיווג האחיד"). ה. כפי שטענה הנתבעת, יש לסווג את תחום עיסוקה במסגרת הגדרת "פעילויות צילום" שבסיווג האחיד, בה נכללת גם הפעילות של פיתוח והדפסת תמונות. 9. לסיכום: שוכנענו כי תחום עיסוקה של הנתבעת הינו בפיתוח והדפסת תמונות. התובעת לא הוכיחה כי הנתבעת עוסקת ביבוא. המוצרים והמכונות שהנתבעת מייבאת נועדו לצרכים עצמיים ולא לצורך מסחרי - שיווקי לקבל הרחב. התובעת לא הוכיחה כי הנתבעת עוסקת בייבוא מכשירי צילום, מצלמות וחמרי צילום כמשמעם בצו ההרחבה. 10. לפיכך אנו קובעים כי צו ההרחבה אינו חל על הנתבעת. 11. התביעה נדחית. התובעת תשלם לנתבעת הוצאות בסך 1,000 ש"ח + מע"מ, צמודים כדין החל מהיום. קופות גמל