עצמאי פגישה מחוץ למשרד - תאונת עבודה

פסק דין 1. זוהי תביעה להכרה באירוע מיום 1.9.99 כתאונה בעבודה כמשמעותה בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [ נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 ( להלן- החוק). 2. התובעת עובדת עצמאית בתחום ארגון הפקות אירועים ויחסי ציבור. התובעת עובדת בביתה ברח' הרכש 14 בתל אביב ובביתה מצוי משרדה. 80% מהעבודה הינה בפגישות מחוץ למשרד ויתרת הזמן בעבודה משרדית. הפגישות מחוץ למשרד מתקיימות גם בבתי קפה ובמסעדות. בימים שהתובעת נמצאת מחוץ למשרד היא נוהגת לאכול צהריים במסעדות. ביום 1.9.99 יצאה התובעת מביתה בשעה 10:00 לערך ונסעה לפגישה במשרד בורמן ארנון שהוא משרד ליחסי ציבור ברח' יעל 4 בתל אביב. הפגישה הסתיימה בשעה 13:00. התובעת התקשרה לחברה בשם רבקה זהבי והציעה לה להצטרף אליה לארוחת צהריים. גב' זהבי הסכימה להצעה, התובעת אספה אותה במכוניתה והשתיים נסעו לאכול צהריים במסעדת מונטריי הנמצאת מול בית התעשיינים ליד הדולפינריום. התובעת וגב' זהבי שהו במסעדה עד השעה 15:00 לערך. משסיימו את הארוחה יצאה התובעת לכיוון רכבה אשר חנה בחניית המסעדה ולא שמה לב לאבן שפה שהיתה כשני צעדים מהרכב. התובעת נפלה ונחבלה בקרסול שמאל. הנתבעת נלקחה לבית החולים איכילוב ואושפזה עד ליום 8.9.99. בבית החולים גובסה התובעת ובשלב מאוחר יותר נותחה. התובעת שהתה שלושה חודשים בבית ולא עבדה. עם סיום הארוחה אמורה היתה התובעת לנסוע למשרדה על מנת לשכתב את הפגישה שנערכה בבוקר. גב' זהבי שסעדה יחד עם התובעת באותו יום הינה חברת ילדות של התובעת ואין לה כל קשר לענייניה המקצועיים של התובעת. תביעתה של התובעת להכרה באירוע כתאונה בעבודה נדחתה הואיל ולדעת הנתבע הפגיעה אירעה בשעת הצהריים מחוץ למקום העסק ובנסיבות חברתיות שאינן קשורות למשלח ידה ( תשובת הנתבע מיום 19.12.99). 3. א. סעיף 80 לחוק קובע: "רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם - (1) אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או במקום בו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו". סעיף 81 לחוק קובע בחלק הרלוונטי שבו: (א) תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בפיסקאות (1), (4), (5) או (7) של סעיף 80 אין רואים אותה כתאונה בעבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, כשההפסקה או הסטיה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו, או , לענין פיסקה (1) האמורה, בעיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי..." השאלות שבפנינו הינן איפוא, האם התאונה אירעה תוך כדי נסיעה או הליכה "מן העבודה למעון או ממקום עבודה אחד למשנהו" והאם חלה בהליכה זו "הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת". יש להעיר, כי סעיף 80 (4) לחוק הדן בתאונה במקום בו סועדים עובדים, חל רק על תאונה שאירעה למבוטח שהוא עובד ובמקרה דנן מדובר בעובדת עצמאית. יחד עם זאת, גם ביחס לעובד עצמאי יכול ויראו את הליכתו או נסיעתו למקום אוכל כפעולה נלוות לעבודה ויש לבחון את הדברים לגופם בכל מקרה (דב"ע לד/ 0-162 ארמונד נ. המוסד, לא פורסם. ד"ר שאול קובובי, רמ"ח ושס"ה - סוגיות בתאונות עבודה, תשנ"ט עמ' 114). ב. כאמור נפגעה התובעת בצאתה ממסעדה בה סעדה יחד עם חברתה בדרכה לביתה שהוא גם משרדה ולאחר ששהתה במקום כשעתיים. אף אם ניתן לראות במקרה זה נסיעה ממקום העבודה אחד למשנהו הרי שמדובר בהפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת. המסעדה איננה במקום הסמוך למקום הפגישה ואף לא לביתה- משרדה של התובעת. אין מדובר במסעדה המצוייה על תוואי הדרך הרגילה בין מקום הפגישה לביתה של התובעת. לענין מהות הסטיה מדובר בארוחת צהריים עם חברת ילדות שאין לה כל קשר לעבודתה של התובעת. מיקום המסעדה, הפגישה עם החברה וזמן השהות במקום מעידים, כי מטרתה של הסעודה היתה מטרה חברתית- עצמאית ולא פעולה הנלוות לעבודה ( דב"ע תשן / 0-174 אהרנפלד נ. המוסד פד"ע כ"ב 98). 4. התביעה נדחית. אין צו להוצאות. עצמאיםתאונת עבודה