צבעי - דמי אבטלה

פסק דין 1. התביעה שבפני היא ערעור על החלטת ועדת הערר שליד לשכת שירות התעסוקה ברמת גן, על פי חוק שירות התעסוקה התשי"ט - 1959, אשר דחתה את ערעורו של התובע לבטל רישום סירוב מיום 1.9.98. 2. התובע עבד כצבעי שלטים ופוטר מעבודתו לאחר שנתיים. ביום 21.7.98 החל להתייצב בלשכת התעסוקה, והמועד הקובע שלו לתשלום דמי אבטלה הוא 1.7.98. התובע הופנה לעבודה כבודק בטחוני ביום 1.9.98. כאשר הגיע למקום העבודה הסתבר לו כי מדובר בעבודת משמרות, בה הוא נדרש לעבוד לסירוגין במשמרת בוקר ובמשמרת ערב. משמרת הבוקר היא בין השעות 14:00 - 06:00, ומשמרת הערב היא בין השעות 24:00 - 14:00. 3. התובע טען כי אינו יכול לעבוד בלילה, אלא רק בשעות הבוקר, וזאת כיוון שאשתו ילדה ביום 1.8.98, והוא חייב לסייע לה בטיפול בתינוק. התובע אף טען כי אשתו סובלת מאנמיה וסחרחורת מספר שנים. 4. כבר נפסק כי הקריטריון לקביעה אם בפנינו "סירוב" לקבל עבודה אם לאו הוא - כי "יש להציג את השאלה אם עת ברור שבעבודה שהוצעה מתקיימים התנאים להיותה מתקיימים התנאים להיותה 'עבודה מתאימה' מי שבו מדובר אכן נהג כאדם המחפש עבודה, ולא כמי שסומך על כך שבאין עבודה - יקבל דמי אבטלה". (ראה דיון מא91-3/ ו- מא91-4/ אוזיאס מאיר נ' שירות התעסוקה פד"ע יג' עמ' 61). 5. עוד נפסק כי "המבוטח אינו ממלא את חובתו על פי החוק והתקנות כאשר הוא מקבל הפניה למקום עבודה. עליו להתייצב במקום העבודה ולעשות מאמץ סביר בתום לב לעבוד". (ראה דיון נג91-3/ מוחמד אבו גאמע ואח' נ' שירות התעסוקה פד"ע כה' עמ' 297). 6. התובע יליד שנת 73', וגילו נמוך איפוא מ- 35 שנה. במועד הפנייתו לעבודה (1.9.98) חלפו 60 יום מהתאריך הקובע, וניתן היה על פי החוק להפנותו לכל עבודה המתאימה לכושרו הגופני ומצב בריאותו. התובע עצמו לא סבל ממגבלה בריאותית כלשהי, המונעת ממנו לעבוד בשעות הערב. 5. הנימוק כי הוא חייב לסייע לאשתו בשעות הלילה, ועל כן אינו יכול לעבוד במשמרת לילה - אינו נימוק משכנע. ראשית - אין מדובר בעבודה בלילה, אלא במשמרת המסתיימת בשעה 24:00. לתובע נותר זמן פנוי לסייע לאשתו במהלך היום, גם כאשר הוא עובד בערב לפרנסת משפחתו. אדם המעונין באמת ובתמים לעבוד בעבודה המתאימה לו, אינו יכול להציב תנאים לקבלתה. 6. על פי כל האמור לעיל אני קובעת כי התנהגותו של התובע הינה בגדר "סירוב" לקבל כל עבודה, ועל כן - דין תביעתו להידחות. בנסיבות הענין - איני פוסקת הוצאות. דמי אבטלה