ביטול טיול לחו"ל עקב מיעוט נרשמים

פסק דין בפני תביעה כספית. התובע, טען בתביעתו כי הזמין עבורו ועבור רעייתו מהנתבעת, פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ (להלן "הנתבעת"), באמצעות סוכנת מטעמה בשם עדיף תור (1989) בע"מ (להלן "עדיף תור") שמנהלה מתגורר במושב בית יצחק, מקום בו מתגורר התובע כשההתקשרות נעשתה לכן בבית יצחק בהסכמת הצדדים, טיול לקובה וקוסטה ריקה (להלן "הטיול"). שבועיים לפני היציאה לטיול, בוטל הטיול ע"י הנתבעת עקב מיעוט נרשמים זאת לאחר שכבר שילם התובע לנתבעת מבצעת הטיול באמצעות סוכנה, חברת עדיף תור את מלוא מחיר הטיול. הוסיף וטען התובע שלאחר כשבועיים ממועד ביטול הטיול, יצאה הנתבעת בפרסום לפיו מבצעת היא טיול לקובה וקוסטה ריקה במועד חדש ובפרסומה זה וציינה במפורש כי "יציאת הטיולים מובטחת וברובם נותרו מקומות בודדים" הכל כמפורט בפרסומה זה מוצג ת/1 ולכן נרשמו הוא ורעייתו לטיול אשר אמור היה להתבצע ע"י הנתבעת, טיול לקובה ולקוסטה ריקה, אשר מצויין כאחד מהטיולים בת/1 שהיציאה לו מובטחת ע"י הנתבעת. שוב שילם התובע מלוא מחיר הטיול עבורו ועבור רעייתו אלא שהנתבעת, אף שהתחייבה לביצוע הטיול המוזמן לקובה וקוסטה ריקה, ביטלה פעם נוספת את הטיול וזאת בניגוד להתחייבותה בת/1 ולאחר שכבר שולם לה ע"י התובע סכום התמורה המלא עבור טיול זה בו אמורים היו הוא ורעייתו להשתתף. הנתבעת אשר ביטלה את הטיול החזירה לתובע את הסכום ששולם לה עבורו ועבור רעייתו כשלושה שבועות לאחר ביטול הטיול כפי שעשתה בבטלה את הטיול הראשון. התובע טען כי כתוצאה מהתנהגותה זו של הנתבעת ומעשיה נגרמו לו נזקים לא רק בשל גיוס הכספים לתשלום עבור הטיולים שבוטלו והחזרתם לו לאחר תקופה של כ- 3 שבועות ממועד שבו ביטלה הנתבעת את הטיול בכל אחת מהפעמים ללא ריבית והצמדה, אלא אף מכך שנערכו הוא ורעייתו לטיול באופן שעשו שינויים בתוכניותיהם לקראת הטיול, הכינו מזוודותיהם וכך גם התכוננו לטיול זה נפשית תוך שהקדישו זמן לכך, ולכן נגרמה לו ולרעייתו עוגמת נפש מרובה בביטול טיול זה. בנסיבות אלו, כך טען, יש לחייב הנתבעת לשלם לו את סכום תביעתו בצירוף הפרשי ריבית, הצמדה והוצאות. התובע תיאר בעדותו את השתלשלות הארועים בציינו הדברים הבאים: "אני ואישתי הזמנו בחברה הנתבעת טיול לקובה ולקוסטריקה באמצעות חברת עדיף תור. הטיול הוזמן ע"י עדיף טור בחברת פגסוס שהיא זו שהוציאה את הטיול. שילמנו כסף עבור הטיול אני ואישתי. שבועיים לפני שהטיול היה אמור להתקיים הנתבעת החזירה לנו את הכסף והודיעה שהטיול התבטל בגלל מיעוט הנרשמים. את הכסף שילמנו לפני הטיול והחזירו לנו את הכסף בערך 3 שבועות אחרי שהם קיבלו לידם את הכסף. שילמנו 6,600 דולר כשוויים בש"ח עבור הטיול הזה. קיבלנו את הכסף חזרה. אחרי 3 שבועות בערך קיבלנו מכתב מהנתבעת שהטיול לקובה וקוסטריקה יתבצע ויציאת הטיול הזה מובטחת ובטוחה וקיבלנו על זה מכתב מעו"ד שלהם שהטיול יתקיים וביקשו מאיתנו שוב לשלם את תמורת הטיול ושילמנו עוד פעם 6,600 ₪ כשוויים בש"ח. הטיול למרות שהובטח לנו שיצא אז שבועיים לפני היציאה לטיול שוב ביטלו את הטיול ואחרי 3 שבועות מהמועד שהטיול היה צריך לצאת החזירו לנו את הכסף זאת למרות שאמרו שהטיול מובטח. לא הסבירו לנו בכלל מדוע הטיול בוטל. פנינו לנתבעת וביקשנו מהנתבעת שתפצה אותנו על כך שהטיול שהובטח לנו שוב בוטל ושלחו לנו מכתב שהם מוכנים לפצות כל אחד מאיתנו בסכום של 70 דולר שזה המכתב מיום 23.5.06 שצורף לתביעתי ו-70 הדולר האלה זה זיכוי לטיול אחר בחברת פגסוס ולא הסכמנו. אנחנו טוענים שמגיע לנו פיצוי כספי בסכום התביעה שהגשנו בגין עוגמת הנפש המרובה שנגרמה לנו כתוצאה מכך שבוטל הטיול הראשון ושבוטל הטיול השני שהובטח לנסיעה ומגישים את המסמכים שצרפנו לכתב התביעה כשהמסמכים כולם מוגשים ומסומנים יחד ת/1. אני מציין שכבר ארזנו את המזוודות והתכוננו לטיול ולא נרשמנו לאף טיול אחר ולא נסענו לטיול ואיבדנו את ההזדמנות לצאת לטיול. אני ואישתי אנשים מבוגרים. אני בן 78 ואישתי בת 76 וכמובן שרצינו לצאת לטיול הזה, וכשלא יצאנו לטיול ואיבדנו את ההזדמנות לטיול נגרמה לנו עוגמת נפש מרובה מאוד שאנחנו מעריכים אותה בסכום שהגשנו לבית המשפט". בחקירתו הנגדית לשאלה "מאז שהטיול היה צריך לצאת לא יצאתם לטיול אחר לקובה או לקוסטה ריקה" השיב "לקובה וקוסטה ריקה לא יצאתי לטיול וזאת כתוצאה מכך שביטלת את הטיול שהובטח". רעייתו של התובע ציינה בעדותה לעניין זה הדברים הבאים: "אני רוצה להוסיף על מה שבעלי העיד שאני רואה בהתנהגות הנתבעת זלזול שכן פעמיים זלזלו בנו בזה שכל פעם לקחו את הכסף שלנו וביטלו את הטיולים ממש שבועיים לפני הטיול. נגרמה לנו עוגמת נפש מרובה כי התכוננו לטיול. בעלי חלם על טיול לקובה וקוסטריקה ואני לפני 3 שנים עברתי ניתוח בראש היה לי גידול והחלמתי ובגללי באותה תקופה בעלי לא נסע לטיול ואז כשהחלמתי אז היתה לנו הזדמנות לי ולבעלי לנסוע לטיול לכן אני ובעלי שאנחנו אנשים מבוגרים כפי שהעיד בעלי נרשמנו לטיול, התכוננו לטיול ובאותה תקופה הכנו כבר את המזוודות וחלמנו על הטיול ובסופו של דבר אחרי שהטיול הובטח שוב שבועיים לפני הטיול כשהמזוודות היו ארוזות הודיעו לנו על בטול הטיול. החזירו לנו את הכסף 3 שבועות אחרי מועד שהיה צריך להיות בו הטיול ולא רוצים לפצות אותנו בגין עוגמת הנפש שנגרמה לנו בגין ביטול הטיול שהבטיחו לקיימו ולא קיימו." עדה זו לא נחקרה בחקירה נגדית. הנתבעת עתרה לדחייתה תביעה בציינה כי בהסכם ההתקשרות שבינה לבין התובע צויין במפורט כי רשאית היא, הנתבעת, לבטל טיול בגין מיעוט משתתפים. בכל חברות הטיולים, כך טענה בהגנתה, מבטלים טיולים כנורמה. עוד טענה הנתבעת בהגנתה כי לא נגרמו לתובע נזקים כלשהם ואת תביעתו לפיצוי בגין עוגמת נפש יש לדחות. נציגת הנתבעת, גב' אוריה ניר ציינה בעדותה בביהמ"ש בין השאר הדברים הבאים: גובה התביעה כנגד מה שהתרחש מדבר בעד עצמו ואנו טוענים שאין מקום לפסוק סכום זה שכן תבעו את הסכום המקסימלי שניתן בתביעות קטנות. החברה נוהגת עפ"י חוקי התעופה המאפשרים לה לבטל טיול זה כפי שעשתה במקרה הזה. כל תביעת התובעים היא בגין נזק. התובעים לא הביאו שום ראיה בקשר לנזק שנגרם להם. מי שעשה את ההזמנה זו חברת עדיף תור שהיא חברה פרטית ואותה צריך לתבוע. לא אנחנו לקחנו את הכסף אלא הם. זה נכון שהנתבעת פגסוס תיירות ונסיעות בע"מ היא זו שקיבלה את הכסף מהתובע באמצעות חברת עדיף תור והנתבעת היא זו שהחזירה את הכסף לתובע. הסוכנות היא זו שהעבירה לנו את הכסף. הסוכנות עדיף תור היא סוכנות שעובדת עם פגסוס. זו לא חברת בת שלה. הטענה כי הטיול השני היה מובטח היא לא נכונה, עובדה שלא הציגו מכתב דומה." בחקירתה הנגדית לשאלה "אני אומר לך שהטיול השני היה טיול מובטח ואני מציג לך מכתב מחברת פגסוס שצירפתי לתביעה שכתוב בו שיציאת הטיול מובטחת" השיבה "אני מעיינת במכתב שצורף לתביעתך ואין לי מה להגיד לעניין זה". לשאלה "אני אורמ לך שחברת פגסוס היא החברה שארגנה את הטיול והציעה את הטיול ואליכם פנינו ולכם שילמנו את הכסף ואתם החזרתם לנו את הכסף" השיבה "עדיין, אבל הכסף נלקח ע"י סוכנות פרטית". לשאלה "נכון שאנחנו נתנו את הכסף לסוכן מטעמכם עדיף תור שהוא הסוכן שלכם והוא העביר את הכסף אליכם ואתם החזרתם לנו את הכסף אחרי שהטיול בוטל. האם זה נכון." השיבה "אין תגובה". עיינתי בכתבי הטענות שמעתי עדויות הצדדים, עיינתי במוצגים שהוגשו ושמעתי סיכומי הצדדים בפני. מחומר הראיות עולה בברור כי התובע הזמין מהנתבעת טיול לקובה ולקוסטה ריקה עבורו ועבור רעייתו וזאת עשה באמצעות סוכן הנתבעת ו/או הפועל מטעמה ו/או על דעתה עדיף תור. התובע שילם את תמורת הטיול עבורו ועבור רעייתו ואולם כשבועיים לפני היציאה לטיול ביטלה הנתבעת את הטיול עקב מיעוט נרשמים וזאת כאמור לאחר שהתובע שילם לנתבעת את מלוא מחיר הטיול עבורו ועבור רעייתו. הנתבעת החזירה לתובע כשלושה שבועות לאחר ביטול הטיול את הסכום ששולם לה עבור הטיול. כשבועיים לאחר ביטול הטיול, כאמור, יצאה הנתבעת בפרסום כמפורט בנספח א לתביעת התובע הוא מוצג ת/1 שכותרתו: "יציאת הטיולים מובטחת וברובם נותרו מקומות בודדים" שבו מזמינה הנתבעת את המעוניינים להשתתף בטיולים כמפורט בת/1 וביניהם טיול לקובה וקוסטה ריקה. משנוכח התובע ורעייתו, אשר חפצו לצאת לטיול לקובה וקוסטה ריקה, כי הנתבעת יצאה בפרסום כמפורט בת/1 ובו צוין במפורש "יציאת הטיולים מובטחת וברובם נותרו מקומות בודדים", שוב נרשמו התובע ורעייתו לטיול לקובה וקוסטה ריקה טיול המפורט בת/1, ושוב שילמו לנתבעת את מלוא תמורת הטיול. הנתבעת, אף שציינה בפרסום ת/1 שיציאת הטיול לקובה ולקוסטה ריקה מובטחת, קיבלה מהתובע את מלוא תמורת הטיול עבורו ועבור רעייתו, שבה וביטלה את הטיול האמור. כספי התובע ששולמו עבור הטיול הוחזרו לתובע ע"י הנתבעת כשלושה שבועות לאחר מועד ביטול הטיול בפעם שניה זו, ושוב ללא ריבית והפרשי הצמדה. טענת הנתבעת לפיה זכאית היתה לבטל את הטיול השני לקובה ולקוסטה ריקה, טיול שהובטחה הוצאתו לפועל כמפורט בהודעת הנתבעת - מוצג ת/1 וכי זו נורמה שנוהגות על פיו חברות הטיולים שעה שמספר המשתתפים בטיול קטן - אין בה ממש, דינה להידחות וכך אני מורה. הנתבעת בהודעתה לציבור - מוצג ת/1 (נספח א' לתביעת התובע) התחייבה במפורש כלפי הציבור כפי שצויין בכותרת המסמך ת/1 מטעמה כי "יציאת הטיולים מובטחת וברובם נותרו מקומות בודדים" (ההדגשה שלי - א.ט.). בין הטיולים המפורטים בת/1 נמצא הטיול לקובה ולקוסטה ריקה כשלטיול זה נרשם התובע ועימו רעייתו, ותמורת הטיול שולמה לתובעת מראש, כדרישתה. על הנתבעת היה לקיים התחייבותה כפי שצויינה בת/1 ולבצע את הטיול לקובה וקוסטה ריקה, טיול אשר התובע ורעייתו אמורים היו ליטול בו חלק . נסיון הנתבעת להתנער מאחריותה כלפי התובע שפעל כדין ובתום לב על פי הודעה שפרסמה הנתבעת והתחייבותה המפורשת בהודעה זו, ועל פי הנחיית הסוכן עדיף תור הפועל אף הוא בצוותא חדא עימה ו/או מטעמה ו/או כמי שמקשר בינה לבין הציבור המעונין בשירותיה, אין בו יותר מאשר נסיון להתחמק מאחריותה לארועים נשוא התביעה ותוצאותיהם, "לגמד" ו/או "למזער" את הארועים תוך הטלת אחריות על אחרים וזאת על מנת להימנע מפיצוי התובע בגין נזקיו. ביטול הטיול הסב לתובע ולרעייתו שהם אנשים מבוגרים, התובע כבן 78 ואשתו כבת 76, אשר כדבריהם חלמו על טיול זה, התכוננו לו נפשית ארזו מזוודותיהם ותכננו את יומם להשתתפות בו, צער ועוגמת נפש מרובים. נזק זה אמנם אינו נזק של ממון אך לפי האמור בסע' 13 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א - 1970 ניתן לתבוע פיצויים גם על נזק מעין זה: "גרמה הפרת חוזה שאינו נזק ממון רשאי ביהמ"ש לפסוק פיצויים בעד נזק זה בשיעור שיראה לו בנסיבות העניין". כך בעניננו. לא רק שהנתבעת החזירה לתובע את התשלום ששילם לה תמורת הטיולים שבוטלו על ידה ללא ריבית והפרשי הצמדה, אלא שלא מצאה לנכון לפצות את התובע בגין הצער ועוגמת הנפש שנגרמו לו ולרעייתו כתוצאה ממעשיה. קובעת אני בקבלי גרסת התובע שהוכחה בפני ולא נסתרה בראיה כלשהי ע"י הנתבעת כי על הנתבעת לשלם לתובע פיצוי עבור הצער ועוגמת הנפש שנגרמו לו ולרעייתו בסך כולל של 5000 ₪. לסכום אני מחייבת הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 5,000 ₪. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסק הדין ועד התשלום המלא בפועל. אני מחייבת הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט ובזבוז זמן בסך של 500 ₪ סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן פסה"ד ועד התשלום המלא בפועל. נופשביטול חופשה / טיול