תביעת פיצויים - קניית מחשב דרך אתר אינטרנט

פסק דין בתאריך 22.09.06 הזמין התובע דרך אתר האינטרנט של הנתבעת מס' 1 מחשב. בעקבות כך חוייב כרטיס האשראי שלו בסכום של 699 ₪ ועוד סך 39 ₪. מאחר והמחשב לא התקבל בביתו של התובע, הוא פנה מספר פעמים לנתבעת מס' 1 וזו הפנתה אותו לנתבעת מס' 2. כל פניותיו לנתבעת מס' 2 עלו בתוהו ומכאן תביעתו של התובע להחזר הכספי. הנתבעת מס' 2 לא הופיעה ולא הגישה כתב הגנה ולדברי נציג הנתבעת מס' 1, החברה פשטה את הרגל ומכל מקום, יש לבקש את החזר הסכום ממר לירן להט. הנתבעת מס' 1 אישרה, כי אכן התובע רכש את המחשב שהוצג באתר שלה, אך, לדבריה, תמורת המחשב שולמה באמצעות כרטיס האשראי ישירות לנתבעת מס' 2. לפיכך, אין מקום לתביעה נגדה. בנוסף, הפנתה לתקנון האתר לפיו האחריות הבלעדית למכירת המוצרים, אספקתם, גביית הכספים וכדומה, מוטלת על המוכרים בלבד ולא עליה. מאידך, צורף לכתב התביעה מסמך לפיו מודה הנתבעת מס' 1 לתובע על קנייתו ואף מסרה לו את מספר ההזמנה ואישור זה שסומן על ידי "א" אף נטען, כי ההזמנה תבוצע על ידי כרטיס האשראי. באישור זה לא מוזכר ולו ברמז, כי הסחורה או התשלום מיועדים לחברה אחרת. מכל מקום, האדם הפשוט המבצע קניה באמצעות האינטרנט, אינו מסוגל להבין את הפרטים הקטנים וההתחכמויות של החברות המסתתרות מאחורי האותיות הקטנות ונראה לי, כי על בית המשפט להגן על הקונה התמים. אציין, כי אם יש לנתבעת מס' 1 טענות, היא יכולה להפנותן ו/או להגיש תביעת צד ג' נגד הנתבעת מס' 2. מכל מקום, התובע הותיר רושם אמין ואני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעות ביחד ולחוד להחזיר לתובע את הסך של 738 ₪. סכום זה ישא ריבית חוקית והצמדה למדד מיום הגשת התביעה, דהיינו, 14.02.07. כמו כן, ישאו הנתבעות בהוצאות ויציאות התובע בסך 100 ₪. מחשבים ואינטרנטפיצוייםדיני אינטרנט