איתור בעל כלב לאחר נשיכת כלב

ישנם מקרים בהם אדם ננשך על ידי כלב "משוטט" והנפגע מתקשה לאתר את בעל הכלב כדי להגיש תביעת פיצויים באמצעות עורך דין נשיכת כלב. איך מאתרים את בעל הכלב לאחר נשיכה ? ## סימון כלב על ידי וטרינר:## על פי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, כלב יסומן על ידי רופא וטרינר עירוני או רופא וטרינר מוסמך באמצעות סימון תת עורי בשבב אלקטרוני שאישר המנהל, או בסימון אחר שאישר. לא יסומן כלב אלא לאחר שהמסמן בדק אותו וקיבל מבעליו את הנתונים המחויבים בדיווח למרכז הרישום הארצי לפי החוק. ## פרטים על זהות בעלים של כלב שפתוחים לעיון הציבור:## על פי תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים פרטי המידע שלהלן יהיו פתוחים לעיון הציבור לפי מספר השבב שבו סומן הכלב, או לפי מספר הזהות או מספר דרכון של בעל הכלב או לפי שם בעל הכלב - פרטים לגבי בעל הכלב, שם וכתובת, פרטים לגבי הכלב: מין, גזע, שם, היות הכלב כלב מסוכן או היות הכלב כלב נחיה, פרטים לגבי הרישיון לאחזקת הכלב, שם הרשות המקומית שהנפיקה את רישיון הכלב, תוקף הרישיון, תאריך אחרון שבו חוסן הכלב כנגד מחלת הכלבת, שם הרופא הווטרינר שביצע את החיסון ## דיווח וטרינר עירוני על תקיפת כלב:## רופא וטרינר עירוני ידווח למרכז הרישום הארצי על כלב שסומן על ידו, בציון פרטי הכלב ופרטי בעליו של הכלב, רישיון שנתן או שביטל, ולעניין רישיון להחזקת כלב מסוכן, גם על היותו של הכלב כלב מסוכן, כמו כן ידווח וטרינר אם הובאה לידיעתו התנהגות תוקפנית של כלב, כגון תקיפת אדם או נשיכה, העובדות הנוגעות להתנהגות זו, פרטי הכלב ופרטי בעליו ככל שידועים לו, וכל פעולה שנקט כלפי הכלב. נשיכת כלב / תקיפת כלבכלבבעלי חיים