עו"ד נשיכת כלב | מה עושים ומה אומר החוק ?

##מה אומר החוק לגבי נשיכת כלב ?## ##מה עושים במקרה של נשיכת כלב ?## ##א. נשיכת כלב - אחריות מוחלטת לפי פקודת הנזיקין:## ##בעבר## עד לתיקון תשנ"ב עת הוסף לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] סימן ד'1 היה התובע שכלב נשך אותו צריך להסתמך על סעיף 40 לפקודה שכותרתו "חובת הראיה ברשלנות לגבי חיה". בע.א. 448/83 קורנהויזר ואח' נ' מלך ואח' וערעור שכנגד, פ"ד מב (2), עמ' 573 , 579. נפסק מי שמבקש להסתמך על סעיף 40 הנ"ל עליו להוכיח כי נתקיימו שלושה תנאים מצטברים: ##(1) ##מועדות החיה; ##(2)## בעלות הנתבע המזיק על החיה המזיקה; ##(3)## וכי הוא ידע או היה צריך לדעת שהחיה שלו מזיקה. ##כיום## על פי סעיף 41א' לפקודת הנזיקין, בתביעה בשל נזקי גוף שנגרמו על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או האדם שמחזיק בכלב דרך קבע, לפצות את הניזוק בגין הנזקים שהכלב גרם, ואין זה משנה אם היתה או לא היתה התרשלות מצידו של הבעלים,הרעיון בהוראה זו הוא להגביר את הסיכוי כי בעלי כלבים יעשו את הדרוש למנוע תופעות אלה ולשם כך נחקקו גם חוקים לפיקוח על כלבים. החוק אומר ש"אין נפקא מינא אם היתה או לא היתה התרשלות מצידו של הבעלים". במילים אחרות מדובר באחריות מוחלטת של בעל כלב לנזקים שהוא גרם לזולת. יחד עם זאת , המחוקק קבע הגנות בסעיף 41 ב' שלפיהן לא תהיה הגנה לבעל הכלב אלא אם כן הנזק נגרם עקב אחד מהגורמים המפורטים להלן: ##(1) ##התגרות של הניזוק בכלב; ##(2)## תקיפת הניזוק את הבעלים, את בן זוגו, הורו או ילדו; ##(3)## הסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים. ##ב. חוק להסדרת הפיקוח על כלבים## הוראות חוק נוספות, רלוונטיות לענייננו, מצויות בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, תשס"ג-2002. סעיף 1 קובע כך: "בעליו של כלב" – לרבות מי שמחזיק בכלב דרך קבע;" סעיף 11(א) לחוק קובע כך: "המחזיק בכלב לא יאפשר את יציאתו מתחומי חצריו, אלא אם כן הכלב מוחזק בידי אדם המסוגל לשלוט בו, באמצעות רצועה שאת אורכה וטיבה יקבע השר." ##ג. חוקי עזר עירוניים## מרבית חוקי העזר העירוניים קובעים כי אסור להחזיק או להרשות שהכלב יוחזק במקום ציבורי אלא אם כן הכלב קשור היטב ומחסום על פיו. ##ד. התיישנות תביעה## התיישנות תביעה על תקיפת כלב היא 7 שנים מיום התקיפה, כאשר מדובר בקטין תקופת ההתיישנות תהיה 7 שנים מיום הגיעו לגיל 18, במילים אחרות עד שהקטין מגיע לגיל 25. ## נשיכה של כלב - מה עושים ?## ##(1)## הדבר החשוב ביותר הוא לפנות לקבלת טיפול רפואי בהקדם האפשרי. ##(2) ##בעת פניה לטיפול רפואי חשוב לציין כי הנזק נגרם בשל נשיכת כלב במיקום מסוים ולבדוק כי אכן תיאור נשיכת הכלב נרשם בצורה מדויקת בתיק הרפואי. (כבר היו מקרים שבהם הרופא בהיסח דעת רשם "תאונה" ללא כל איזכור לכלב) ##(3)## מומלץ במידת האפשר לרשום את השמות המלאים של עדים לתקיפת הכלב כולל מספרי טלפון, כתובות ותעודת זהות, מאחר ועדים אלו יוכלו לסייע לנפגע לבסס את אמינות תביעתו על כך שנגרם לו נזק עקב נשיכת בכלב. ##(4) ##רצוי לצלם את מקום התקיפה בהקדם האפשרי וממספר זוויות. ##(5) ## יש ליידע את הרשות המקומית ובמידת הצורך את המשטרה על המקרה. לאחר הגשת התלונה על התקיפה יש לשמור על המסמך המעיד על הגשת התלונה על מנת להוכיח את התביעה בעתיד. ##(6) ##יש לאסוף ולשמור את מלוא התיעוד הרפואי והקבלות לאחר התקיפה. ##מומלץ לפנות לעורך דין נשיכת כלב מנוסה בתביעות פיצויים בגין נזקי עקב נשיכת כלב שילווה אתכם בהליך הפניה לרשות המקומית לדיווח על התקיפה, הפניה לבעלים של הכלב בדרישה לקבלת פיצוי כספי ובמידת הצורך לייצוג בבית המשפט על מנת לקבל את הסכום המירבי לו אתם זכאים. ## נשיכת כלב / תקיפת כלבשאלות משפטיותכלבבעלי חיים