פיצויים במקרה שכלב תוקף כלב

##ישנה אחריות גם אם הכלב אינו תוקפני:## בית המשפט העליון דן במקרה בו אשה נפלה ממעקה מרפסת בגלל שכלב קפץ עליה מבלי לנשוך אותה וקבע כי חיה יכולה להזיק לא רק מפני שהיא תוקפנית אלא גם מפני שהיא "מפזזת ומשתובבת" וכדברי השופט. ## היתקלות או איבוד שיווי משקל תוך ניסיון להימלט מהכלב:## בית המשפט העליון דן במקרה בו רוכב קטנוע החליק ונפל מקטנוע כתוצאה מהתפרצות כלב לכביש שנתקל בחזית הקטנוע ונקבע כי אין זה משנה אם הנזק נגרם כתוצאה מההיתקלות בכלב או כתוצאה מאיבוד שיווי משקל תוך נסיון להימלט מהכלב ## פיצויים במקרה שכלב תוקף כלב אחר או חיית מחמד אחרת:## בית המשפט הכיר בזכות לפיצויים כספיים לאדם שכלבו או חיית מחמד אחרת אשר ברשותו הותקפה על ידי כלב אחר וזאת למרות שזכות זו לא מעוגנת ישירות בחוק, נקודת המוצא של פסיקה זו היא כי זכות בעלי החיים לחיות היא זכות קיימת ומוגנת בשיטת המשפט בישראל. כלבבעלי חייםפיצוייםנשיכת כלב / תקיפת כלב