נשיכת כלב - טענות הגנה של בעל הכלב

##טענות הגנה של בעל הכלב:## לפי סעיף 41 ב' לפקודת הנזיקין לבעלים תהיה הגנה רק בשלושה מקרים ##הראשון :## - התגרות של הניזוק בכלב ## השני :## - תקיפת הניזוק את הבעלים, את בן זוגו, הורו או ילדו ##השלישי :## - השגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים. ##כיצד מוכיחים את הנזק:## על מנת להוכיח את הנזק הרפואי אשר נגרם יש להציג חוות דעת של מומחה רפואי אשר יתמוך בטענות, את חוות הדעת מכין רופא מומחה בתחום הרלוונטי לפגיעה שנגרמה כתוצאה מתקיפת הכלב. בעל הכלב רשאי להגיש חוות דעת מטעמו כדי לסתור את טעות הנפגע. ## ביטוח :## חלק מבעלי הכלבים רוכשים כיום פוליסת ביטוח לכיסוי נזק גוף לצד שלישי, המכסה מקרים של נשיכת כלב, במקרה כזה מומלץ, לנסות ולברר אצל הבעלים של הכלב את הפרטים של חברת הביטוח לרבות שם חברת הביטוח ומספר פוליסה לצורך דרישה עתידית באמצעות עורך דין נשיכת כלב לפיצוי והגשת תביעה בגין פוליסת הביטוח. כלבבעלי חייםנשיכת כלב / תקיפת כלב