הוכחת נזק כתוצאה ממיקרוטראומה - חוות דעת מומחה

חוות דעת מומחה: הוכחת נזק כתוצאה ממיקרוטראומה הינו מסובך להוכחה מבחינה רפואית ועל כן יש צורך בעדות וחוות דעת של רופא מומחה אשר יראה ויסביר כי אכן הנזק או הנכות נגרמו כתוצאה מסדרה של פגיעות קטנות וכי קיים קשר סיבתי בין הפגיעות הקטנות לבין הנזק או הנכות הסופיים, בדרך כלל מוכיחים את הפגיעה שנגרמה כתוצאה מהמיקרוטראומה בבית הדין לעבודה. הפגיעות הקטנות שהינן תוצאה של תנועות חוזרות ונשנות,התנועות אינן חייבות להיות זהות אלא "זהות במהותן" דהיינו דומות האחת לרעותה ובלבד שיפעלו על מקום מוגדר. תדירותן אינה חייבת להיות קבועה וסבירה, אלא על התנועות לחזור ולהישנות בתכיפות הנמשכת על פרק זמן מספיק לגרימת הנזק המצטבר הפוגע בכושר עבודת הנפגע. מומחההוכחת נזקמיקרוטראומהחוות דעת מומחהחוות דעת