ביטוח לאומי - הגדרת תאונת עבודה

הגדרת תאונת עבודה: סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר "תאונת עבודה" כתאונה שאירעה תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו. "תאונה", על פי ההלכה הפסוקה, היא אירוע פתאומי, שניתן לאתרו בזמן ובמקום, היינו, ניתן לקבוע בדיוק מתי אירע מבחינת הזמן, וכן לקבוע בדיוק את המקום בו אירע. על מנת לבחון האם מדובר בתאונת עבודה על פי החוק והפסיקה יש לבחון האם אירע אירוע חריג ע"פ סעיף 79 לחוק, כגון מחלת מקצוע, והאם מדובר בתאונת עבודה ע"פ תורת המיקרוטראומה. סעיף 83 לחוק הביטוח הלאומי קובע "חזקת סיבתיות" לפיה תאונה שארעה לעובד תוך כדי עבודה רואים אותה כתאונה שארעה גם עקב העבודה, אם לא הוכח ההיפך ואולם תאונה שאינה תוצאה של גורמים חיצוניים הנראים לעין אין רואים אותה כתאונת עבודה אם הוכח כי השפעת העבודה על אירוע התאונה היתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים. תאונה או פגיעה שארעה תוך כדי עבודה מקימה את החזקה הקבועה בחוק היוצרת את הקשר הסיבתי בין התאונה לעבודה, אף אם סיבותיה לא ברורות ובמקרה שכזה, עובר הנטל אל כתפי המוסד לביטוח לאומי להוכיח כי התאונה נגרמה שלא "עקב" העבודה או שהשפעת העבודה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים על מנת שהנפגע לא יוכר כנפגע עבודה ותביעתו תידחה. הגדרות משפטיותתאונת עבודהביטוח לאומי