הגדרת "כלב מסוכן" בחוק

##אילו כלבים נחשבים "מסוכנים" לפי החוק ?## החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 מגדיר "כלב מסוכן", בין היתר, ככלב השייך לגזע מסוכן וכן, בתנאים מסוימים, כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן, הסמכות לקבוע מהם גזעים מסוכנים של כלבים הוקנתה בחוק לשר החקלאות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת וביום 28.6.2004 הפעיל השר את הסמכות שהוקנתה לו בחוק כאמור וקבע בצו, באישור ועדת הכלכלה, רשימה של שמונה :גזעים מסוכנים של כלבים, להלן הרשימה המלאה (מעודכנת נכון לשנת 2019) כפי שהיא מופיעה בחוק: א. אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר - אמסטאף ב. בול טרייר ג. דוגה ארגנטינאי ד. טוסה יפני ה. סטאפורדשייר בול טרייר - סטאף אנגלי ו. פיט בול טרייר ז. פילה ברזילאי ח. רוטווילר ##סעיף 1 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים מגדיר "כלב מסוכן" כאחד מהשלושה :## כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה או כלב השייך לגזע מסוכן או כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן. כלומר החוק קובע שלוש חלופות להגדרתו של "כלב מסוכן". החלופה הראשונה מתייחסת לכלב שהוכיח בהתנהגותו כי הוא מסוכן משום שנשך נשיכה שגרמה לחבלה, על מסוכנותו של הכלב לפי חלופה זו ניתן ללמוד רק לאחר מעשה - דהיינו רק לאחר שנשך החלופה השנייה, לפיה הוגדר כמסוכן כלב השייך לגזע מסוכן, החלופה השלישית, היא חלופה המשלבת בין גזעו של הכלב לבין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות. יש לציין כי נשיכה של כל כלב, לאו דווקא "כלב מסוכן" מזכה בפיצויים ובמקרה של תקיפת כלב ניתן להתייעץ עם עורך דין נשיכת כלב שיבדוק את סיכויי התביעה.כלבבעלי חייםנשיכת כלב / תקיפת כלבהגדרות משפטיות