הגדרת "כלב מסוכן " בחוק

החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002 מגדיר "כלב מסוכן", בין היתר, ככלב השייך לגזע מסוכן וכן, בתנאים מסוימים, כלב שהוא הכלאה של גזע מסוכן, הסמכות לקבוע מהם גזעים מסוכנים של כלבים הוקנתה בחוק לשר החקלאות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת וביום 28.6.2004 הפעיל השר את הסמכות שהוקנתה לו בחוק כאמור וקבע בצו, באישור ועדת הכלכלה, רשימה של שמונה :גזעים מסוכנים של כלבים, להלן הרשימה המלאה (מעודכנת נכון לשנת 2008) כפי שהיא מופיעה בחוק: א. אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר - אמסטאף ב. בול טרייר ג. דוגה ארגנטינאי ד. טוסה יפני ה. סטאפורדשייר בול טרייר - סטאף אנגלי ו. פיט בול טרייר ז. פילה ברזילאי ח. רוטווילר הגדרות משפטיותנשיכת כלב / תקיפת כלבכלבבעלי חיים