ליקויים בריצוף

בהתאם להסכמה מונה המהנדס אליעזר ניר כמומחה מטעם ביהמ"ש. ביום 10.1.95 הוא הגיש חוות-דעת וכעולה ממנה הוא מצא כי קיימים בדירה ליקויים חמורים בריצוף: קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויים בריצוף: 1. התובעת היא חוכרת לדירות של דירה ברחוב גדוד חרמש 21 בפסגת זאב בירושלים (להלן: "הדירה"), את זכויותיה בדירה היא רכשה מהנתבעת בהתאם להסכם שנחתם ביום 14.8.89 (להלן: "ההסכם"), את החזקה קיבלה התובעת בדירה ביום 23.10.89. התביעה הוגשה בגין ליקויים בדירה וברכוש המשותף ובגין נזקים נלווים בסכום של 80,000 ש"ח. הנתבעת מודה בחבותה כלפי התובעת אך טוענת כי בפועל ביצע את הבנייה הצד השלישי מס' 1 וצד שלישי מס' 2 ערב לחובותיו ואשר על כן נשלחה הודעת צד ג' כנגדם (להלן: "הצדדים השלישיים"). הצדדים השלישייים כופרים בנזקים הנתבעים והם שלחו הודעות לצד רביעי, כנגד ספק האריחים (צד ד' 1) הואיל ובתביעה נטען לליקויי ריצוף, כנגד הקבלן שביצע את עבודות הנגרות (צד ד' 2) הואיל ובתביעה נטען לליקויים בדלתות, חלונות ובארגזי התריס וכנגד הקבלן שביצע את עבודת האינסטלציה (צד ד' 3) הואיל ובתביעה נטען לליקויים בעבודות האינסטלציה. מאוחר יותר הגיעו הצדדים השלישיים והצדדים ד' 1 ו- 3 להסכמי פשרה ביניהם (ראה פסקי דין חלקיים בנדון מיום 12.3.97 ומיום 16.12.97). 2. בישיבה מיום 1.11.94 קיבלו ב"כ הצדדים את הצעת ביהמ"ש על-פיה ימונה מומחה מוסכם ע"מ שיחוה דעתו על הליקויים בדירה, על התיקונים הנדרשים ועלותם. בהתאם להסכמה מונה המהנדס אליעזר ניר כמומחה מטעם ביהמ"ש. ביום 10.1.95 הוא הגיש חוות-דעת וכעולה ממנה הוא מצא כי קיימים בדירה ליקויים חמורים בריצוף, כמו-כן הוא מצא ליקויים קלים נוספים בנגרות, טיח, צבע וסיד ומצא חוסר של סורגים, מר ניר העריך את עלות התיקון ועלות הפיצוי בגין פגמים שאין הוא ממליץ לתקן וכוללים מספר קירות הבנויים בצורה לא אנכית ופתח צר מידי לשירותים ב30,950- ש"ח, בעלות ביצוע ע"י קבלן, מתוך הסכום הנ"ל הפיצוי שהוצע על ידו בגין ליקויים שאינם ניתנים לתיקון היה 4,000 ש"ח. (עמודים 7 ו- 9 לחוות הדעת). 3. לאחר שנתקבלה חוות-הדעת, הופנו למומחה שאלות הבהרה ולאחר שנתקבלו תשובותיו הודיע ב"כ התובעת בישיבה מיום 27.4.95 כי הוא מתנגד לביצוע תיקונים ועמד על פיצוי בעין, ב"כ הנתבעת והצדדים השלישיים ביקשו לבצע את התיקונים מן הטעם שעלויות הביצוע נמוכות בכמחצית, בנוסף הם טענו שעוד בעבר הם ביקשו לבצע את התיקונים והתובעת סרבה. משכך נקבעה ישיבת הוכחות ביחס לשאלה האם בנסיבות תיק זה מן הראוי להורות על ביצוע תיקונים בעין. לאחר שנשמעו הוכחות והצדדים סיכמו טענותיהם ביחס לשאלה זו קבעתי כי יש לאפשר לקבלן לבצע את התיקונים (ראה החלטה מיום 11.4.96.). לאחר ביצוע התיקונים הוצאה ע"י המומחה ביום 10.11.96 חוות דעת משלימה ממנה עולה כי מרבית הליקויים תוקנו כנדרש, יחד עם זאת נותרו מספר ליקויים קלים שלא תוקנו והם מפורטים בחוות הדעת המשלימה. בתשובות לשאלות הבהרה מיום 23.12.96 העריך המומחה עלות התיקונים שנותרו לביצוע ב- 1,460 ש"ח ועוד 300 ש"ח פיצוי על חיפוי לצינור שופכין שאינו ניתן לתיקון. המומחה הוסיף עוד שעלות תיקון ע"י קבלן חיצוני גבוה בכ- 50%. הנזק שלא תוקן עומד אפוא על כ- 2,300 ש"ח וכזכור בחוות הדעת המליץ המומחה על פיצוי בסך 2,000 ש"ח בגין כניסה צרה מידיי לשירותים ו- 2,000 ש"ח בגין מספר קירות שנבנו בצורה לא אנכית, סה"כ הנזק כעולה מחוות דעת המומחה עומד על 6,300 ש"ח. 4. בתשובות לשאלות ההבהרה מיום 23.12.96 המומחה התייחס לליקוי משמעותי נוסף שלא נזכר בביקורו הראשון, והכוונה לרטיבות במחסן, עלות עבודות האיטום למניעת הרטיבות הוערכו ע"י המומחה בכ- 6,000 ש"ח. על סמך קביעה זו טוען ב"כ התובעת כי יש לפסוק למרשתו גם סכום זה, ב"כ הנתבעת והצד השלישי (להלן: "הקבלן") טוענים שאין לפסוק לתובעת בגין הליקויים במחסן הואיל ובחוות הדעת המומחה לא מצא כי יש ליקוי כלשהו במחסן, גם בתשובות לשאלות ההבהרה של ב"כ התובעת, בתשובה ה(2) השיב: "לא מצאתי כל ליקוי איטום במחסן". לטענתם, הביקורת שביצע בדירה ב- 7.11.96 לאחר ביצוע התיקונים היתה לשם בדיקת ביצוע ולא לצורך בדיקה מחודשת של ליקויים שלא היו בדירה בעת ביקורו הראשון כשנתיים קודם לכן. ביחס לרטיבות במחסן קובע המומחה בחוות דעתו המשלימה מיום 8.12.96 כדלקמן: "בביקורת חוזרת של המחסן, נמצאו תופעות חמורות של רטיבות ו/או מעבר מים. קירות המחסן מצויים ליד ומתחת מדרון מילוי אדמה, תיקון האיטום של קירות המחסן למניעת מעבר המים והרטיבות מחייב לבצע איטום של קירותיו וזאת כמובן לאחר הרחקת אדמת המילוי ולגילוי פני הקירות". מחוות הדעת עולה שהסיבה לרטיבות במחסן הינה ליקוי באיטום קירות המחסן, דהיינו פגם בבנייה. העובדה שפגם זה לא זכה להתייחסות ע"י המומחה בביקורו הראשון (ייתכן ונובע מכך שהמחסן לא נבדק כלל ע"י המומחה) אין בו כדי להעלות ולהוריד ביחס לשאלה האם מקורו ברשלנות או בהפרת חובה של הקבלן, ראוי גם להדגיש שעניין הרטיבות במחסן עלה בכתב התביעה, הוא מופיע בחוות דעת המומחה שצורפה לכתב התביעה והתובעת התריעה על כך בעבר, ראה מכתב התובעת מיום 16.2.92, ואין זה נכון לאמר שהוא הועלה לראשונה בחוות הדעת המשלימה של המומחה מנובמבר 96'. 5. ב"כ הצד השלישי מרחיב בסיכומיו וטוען שגם אם יקבע שהיתה רשלנות ו/או הפרת הסכם מצד הקבלן, הקבלן פטור מפיצוי התובעת בגין רוב הליקויים זאת מכמה טעמים מצטברים. ראשית, התובעת לא נתנה הודעה לנתבעת על ליקויים אלו בתקופת הבדק בניגוד לסעיף 4.10 להסכם. שנית, התובעת לא נתנה לנתבעת הזדמנות לתקן הליקויים למרות פניית הנתבעת לבצע לפחות חלק מהתיקונים ולא מילאה חובתה להקטין נזקיה. אתייחס להלן לטענות שהועלו. 5.1 ליקויים שהתובעת לא נתנה הודעה לנתבעת בתקופת הבדק. התובעת הגישה לנתבעת רשימת ליקויים בעת קבלת הדירה, נ/2, במכתב מיום 13.9.90 וכן חתמה על פרוטוקול תיקונים נ/1 ואכן שם לא טענה דבר על ליקוי בציפוי האמבטיה ולא טענה ביחס להחלפת אריחים. תיקונים אלו הוערכו ע"י המומחה ב- 650 ש"ח, ועוד 50% בתיקון ע"י קבלן חיצוני, סה"כ כ- 1,000 ש"ח. לטענת ב"כ הצד השלישי אין לפצות התובעת בגינם. גם ביחס לרטיבות במחסן טוען ב"כ הצד השלישי שלא הודע על ליקוי זה בתקופת הבדק. הציפוי הפגום באמבטיה והאריחים הסדוקות - איני יודעת מה הגורם להם, אולם מחוות דעת המומחה עולה שליקויים אלו היו קיימים במועד קבלת הדירה, (עמודים 4 ו- 6 לתשובות לשאלות הבהרה מיום 12.3.95) ואם כך, אכן הקבלן פטור מחבותו לאור הפרת חיובי התובעת להודיע על כך לנתבעת. אני מקבלת אפוא טענת הצד השלישי שהוא פטור מחובתו לפצות התובעת בגין פגמים אלו שעלותם הוערכה בכ- 1,000 ש"ח מתוך ה- 6,300 ש"ח שצויינו בס. 3 לעיל. איני מקבלת הטענה ככל הנוגע לרטיבות במחסן הואיל ולא הובאה בפניי ראיה כי פגם זה נתגלה טרם מועד הבדק וטרם כתיבת המכתב מיום 16.2.92 . 5.2 סירובה של התובעת לאפשר תיקון הליקויים לשאלה זו התייחסתי כבר בהחלטתי מיום 11.4.96, התובעת באופן כללי איפשרה תיקון הליקויים, לעיתים היא רק ביקשה דחיות ביצועם, כל זאת ביחס לכל התיקונים למעט ביחס לריצוף שהיא לא איפשרה ביצוע התיקון, מאחר והתובעת לא היתה צד להליך שנתקיים בין הנתבעת לצד ד'1 לצורך תיקון הריצוף, היא לא היתה חייבת לקבל ממצאי אותו מומחה, אולם מקבלת אני שיש לכך השלכה לעניין הפיצוי בגין עגמת הנפש המתמשכת לטענתה. (ראה נספחים ז'-י' לתצהיר עדות התובעת). 6. התובעת טענה לנזקים רבים נוספים ובסיכומיה הם הועמדו ע"י ב"כ בסכום של כ- 70,000 ש"ח, והם כוללים ירידת ערך לדירה, תשלום עבור דיור חלוף, נזקים כלליים, עגמת נפש, ביטול זמן ועוד. התובעת לא הוכיחה נזקים אלו. היא לא הוכיחה שנגרמו נזקים לריהוט, ראה לעניין זה עדות מר גדעוני דוד שהיתה מהימנה עלי (בעמ' 8 לפרוטוקול). התובעת לא הוכיחה שנגרמה ירידת ערך לדירה וגם איני סבורה שלאחר שהנזקים המעטים שנותרו לתיקון יתוקנו תהיה ירידת ערך לדירה. כל יתר הנזקים לא הוכחו למעט התשלום ששילמה עבור חוות דעת המומחה וזאת הגם שאין בידיה את הקבלה, מקבלת אני עדותה ששילמה את הסכום שטענה שהרי מטבע הדברים המומחה שאת חוות דעתו צירפה לתביעה, לא עשה זאת כמתנדב. 7. התובעת הוכיחה שנגרמה לה טירחה וטירדה יתרה, לרבות הצורך בניקוי הדירה לאחר התיקונים. דעתי היא שליקויים קלים אין בהם כדי לגרום "עגמת נפש", אך במיקרה דנן מדובר בליקויים בהיקף גדול יותר והתובעת שהיא אשה בודדה, הוטרדה מכך מאוד כפי שהצהירה וכפי שהעידה וכפי שעולה מהנספחים והרישומים שצירפה לתצהיר עדותה ומן הראוי לפצותה בגין כך. בשוקלי את שיעור הפיצוי, לקחתי בחשבון את העובדה שלמרות ההזדמנות שניתנה לקבלן עד היום לא תוקנו כל הליקויים, התיקונים עצמם היקפם היה גדול יחסית, מעל 10,000 $ והם ארכו זמן רב, כנגד זה אני לוקחת בחשבון את העובדה שהתובעת לא איפשרה לנתבעת ביצוע התיקונים הקשורים לריצוף כפי שהוצע לה וליתר השכנים עוד לפני שנים. בהתחשב בכל שנאמר לעיל, אני מעמידה את הפיצוי לתובעת על סך 8,000 ש"ח. 8. טענות הצד השלישי שנטענו בשפה רפה, כי אין הוא אחראי כלפי הנתבעת נדחות על ידי. משהמומחה קבע שהליקויים שבדירה, מקורם בבנייה לקויה וזו בוצעה ע"י הצד השלישי הרי שהוא חייב בגינם. 9. סוף דבר מכל שנאמר לעיל, אני מקבלת התביעה ומחייבת הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי כדלקמן: 9.1 בגין הנזקים בסך 11,300 ש"ח, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.1.97 . 9.2 בגין עגמת נפש, טירדה וטירחה יתרה 8,000 ש"ח כערכם כיום. בנוסף תשלם הנתבעת הוצאות משפט לרבות החזר בגין חוות דעת המומחה מטעם התובעת וכן שכ"ט עו"ד בסך 4,000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק. הצד השלישי ישפה את הנתבעת בגין כל הסכומים שהיא חוייבה כלפי התובעת.ליקויי בניהריצוף / פרקט / חימום תת רצפתי (תביעות)ריצוף