חוות דעת מומחה לליקויי שמיעה בעבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקוי שמיעה בעבודה - חוות דעת מומחה רפואי: 1. ביום 21/03/10 מונה פרופ' ד. אופיר, כמומחה יועץ רפואי והועברו לו העובדות הבאות: א. התובע, יליד 1949, עבד משנת 1987 כמחסנאי, 5 ימים בשבוע, 10 שעות ביום. ב. מקום עבודותו נמצא על דרך מנחם בגין, בחצר נמדד רעש רקע של 80.1 DB. ג. כמחצית יום עבודתו עבד כמתקין מצברים במכוניות וכמחצית היום כמחסנאי. ד. כמתקין מצברים נחשף "כמעט כל יום" או 3-4 פעמים ביום להפעלת אעזקה ברכב, האורכת שניות/ דקות, מדידה של אזעקה ברכב מסוים בלבד עוצמתה 100.5 DB. ה. במחצית השנייה של יום העבודה התובע עבד כמחסנאי, בתוך המחסן (אין אינדיקציה לחשיפה לרעש). במסגרת עבודתו כמחסנאי עבד גם על מלגזה הפורקת כלובי מצברים ממשאית; בדר"כ נפרקת משאית פעם ביום. התובע אינו היחיד הפורק המשאית. פריקת משאית אורכת כ- 45 - 15 דקות. הרעש שנמדד בזמן פריקת וטעינת כלוב מצברים הוא 88.3 DB. ו. התובע טוען כי משנת 2003 החל לסבול מירידה בשמיעה ומצפצופים. 2. בחוות דעתו מ- 12/04/10 קבע המומחה כדלקמן: "א. על פי ארבע בדיקות השמיעה מתאריכים 9.4.08, 17.1.06, 2.6.05, 19.5.05 לתובע ליקוי שמיעה בתדרים הגבוהים. ב. על פי הידע הרפואי המקובל בנושא של נזקי רעש, תבנית עקום השמיעה בכל ארבע בדיקות השמיעה עשויה להתאים לנזק מרעש. ג. אין מדובר במחלת מקצוע כיון שאין פגיעה בתדרי הדיבור. ד. על פי שלוש מתוך ארבע בדיקות השמיעה כושר שמיעתו של התובע לא פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מן האוזניים בממוצע תדרי הדיבור. לפיכך על פי סעיף 84 א' (א) (2) של תקנות המל"ל אין רואים בליקוי שמיעה זה תוצאה של פגיעה בעבודה". 3. בהתאם לבקשת התובע מ- 14/07/10, ולמען הסר ספק, נתבקש המומחה להבהיר כדלקמן: "מהי הבדיקה שאינה נזכרת בסעיף ד' לחוות דעתו ומדוע אין בה לבסס פגיעה בעבודה, כמתחייב מהדין". 4. בתשובתו מ- 10/01/11 הבהיר המומחה כדלקמן: "צריך להבין שתוצאות בדיקות השמיעה אינן אובייקטיביות לחלוטין כיון שהן תלויות בתשובות הנבדק ולכן, גם בנבדק אמין ומשתף פעולה, עשוי להיות הבדל קטן בין בדיקה לבדיקה. במקרה שלפנינו, על פי שלוש מתוך ארבע בדיקות השמיעה כושר שמיעתו של התובע לא פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מן האזניים בממוצע תדרי הדיבור. בבדיקה מיום 19.5.05 כושר שמיעתו של התובע פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מן האזניים בממוצע תדרי הדיבור. אולם כיון שבדיקה זו היא המוקדמת מבין 4 בדיקות השמיעה ובכל שלוש הבדיקות הבאות כושר שמיעתו של התובע לא פחת בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מן האזניים בממוצע תדרי הדיבור, ומכיון שליקוי שמיעה חושי - עצבי אינו יכול להשתפר, ברור כי ליקוי השמיעה בבדיקה מיום 19.5.05 אינו מדויק ואינו אמיתי. לא מדובר כאן בליקוי שמיעה אמיתי ומדויק אשר "השתפר" בשלוש הבדיקות הבאות, אלא שמיעתו האמיתית היא זו המיוצגת בשלוש בדיקות השמיעה האחרונות". 5. בסיכומיו מ- 21/02/11 עותר התובע לקבלת התביעה, טען כי את ההבדלים בין הבדיקות ניתן לייחס לעובדה כי עסקינן במצב נפשי/ פיזי שונה ביום הבדיקה, כי ניתן לראות בליקוי השמיעה והטנטון הטורדני - פ"ע לאור העמדה המקובלת בקרב מומחי א.א.ג. רבים המתמנים אף הם כמומחים. עפ"י עב"ל 423/08 מארון נסר נ' המל"ל, בהעדר כל אינדיקציה לגורם אפשרי אחרי לליקוי - סביר ביותר לקבוע כי הפגיעה נגרמה עקב העבודה. מאז הגשת התביעה ועד היום פנה באופן חוזר לגורמים רפואיים ע"מ למצוא מזור לסבלו ואין ראוי להשיב פניו ריקם, כשהוא ממתין למעלה מ-5 שנים. 6. בסיכומיו מ- 31/05/11 עתר הנתבע לדחיית התביעה, המומחה הבהיר חד משמעית כי התובע אינו עומד בדרישות החוק. לחוו"ד המומחה מטעם ביהמ"ש ניתן משקל רב, אלא אם יש סיבות כבדות משקל שלא לעשות כן. (דב"ע מ"ז / 98 -0 אוחנה נ' המל"ל; בג"צ 1199/02 לוסקי נ' בית הדין; דב"ע נו / 244- 0; המל"ל נ' פרבר; עב"ל 1297/02 פרג'ון נ' המל"ל). 7. ולהכרעתנו - עסקינן בעניין שבמומחיות ובהתאם נדרש ביה"ד ליעוץ רפואי של מומחה בתחום הנדון. כך, מונה מומחה יועץ רפואי מתוך רשימת המומחים שנקבעה ע"י ביה"ד הארצי. אין ביה"ד עורך "השוואת" המומחיות בין המומחה למומחים רפואיים אחרים! הייעוץ הרפואי ניתן לביה"ד עפ"י הוראות הדין. כך, אין רלוונטיות, בכל הכבוד, לפניות רבות של התובע לאחר הגשת התביעה או לקביעות-המלצות של רופאים אליהם פנה. סמכות בית הדין פרושה בהליך זה אך לשאלה אם עסקינן בתביעה שהוגשה למל"ל - בפגיעה בעבודה. עפ"י ההלכה, חוות דעת המומחה היא לנו בבחינת "אורים ותומים". בענייננו, עסקינן בענין רפואי טהור שנבחן על רקע עובדות שנקבעו לתנאי העבודה, כשהמומחה הבהיר ונימק חוות דעתו. אין דומה מסקנתו דנא - לזו שבבסיס פסיקתו של ביה"ד בענין מארון נסר (עב"ל 423/08). לאור כל האמור - אין מנוס מדחיית התביעה. אין צו להוצאות. מומחהשמיעהחוות דעת מומחהחוות דעת