הוצאה לפועל ברמלה | עוֹרך דין רונן פרידמן

מחפשים עורך דין הוצאה לפועל ברמלה ? קיבלת מכתב מלשכת ההוצאה לפועל ברמלה ?

זקוקים לעורך דין בענייני הוצאה לפועל ברמלה ? מומלץ לקבל ייעוץ משפטי באמצעות עורכי דין מומחים בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי. באמצעות ייצוג ע"י עורך דין הוצאה לפועל, ניתן להגיע לתוצאות מהירות הפוטרות את הבעיה עמה מתמודדים תושבי רמלה, כחייבים או כנושים על ידי ניהול נכון של התיק ולאפשר להם לחזור לשגרת חיים כלכלית נורמלית. באילו מקרים פונים ללשכת הוצאה לפועל הוצאה לפועל ברמלה ?

##(1) סיוע לחייבים בתיק הוצאה לפועל ברמלה ##נעשה ע"י עורך דין הוצאה לפועל ברמלה תוך שימוש בהגנות הקבועות בחוק ההוצאה לפועל, המאפשרות במקרים מסוימים, ביטול עיקולים, ביטול עיכוב יציאה מהארץ, איחוד תיקים, ביטול הגבלת רישיון נהיגה וכן הפטר ומחיקת חובות. ##(2) סיוע לנושים בתיק הוצאה לפועל ברמלה##, לצורך ביצוע יעיל של חקירה כלכליות במטרה לבצע עיקול על חשבונות בנק ואיתור נכסים ברמלה, נעשה באמצעות עורכי דין לענייני הוצאה לפועל הנעזרים בחוקרים פרטיים ובקבלני הוצאה לפועל מוסמכים על מנת להחזיר ללקוח את כספו האבוד.

 

איך לבחור עורך דין הוצאה לפועל מומלץ ?

אנו מאמינים כי לקוח שיש לו הכרות מעמיקה עם רזי עולם ההוצאה לפועל, יגיע מוכן יותר לפגישה עם עורך דין, תוך התנהלות נכונה ויצירתית בהליך ויגדיל, לא רק את הסיכוי לבחור בעורך דין הנכון עבורו, אלא אף את סיכויי ההצלחה בתיק. לשם כך, העמדנו לרשותכם ##פלטפורמה משפטית ייחודית## בנושא הוצאה לפועל ברמלה, שבאמצעותה תוכלו לאתר (בקלות) מידע רב, באמצעות מערכת חיפוש פנימית מהמתקדמות בעולם, שתיתן לכם ראיה רחבה יותר שתאפשר לכם לסיים את תיק ההוצאה לפועל במקצועיות, ביעילות ותוך חסכון ניכר בהוצאות. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין הוצאה לפועל רמלה הליך הוצאה לפועל הוא הליך מורכב הדורש ידע רב, עיון בשלל בסוגיות בתחום הוצאה לפועל ברמלה הרלוונטיות עבורכם במדריך משפטי זה, תאפשר לכם לקטלג ולסווג את הסוגיה עמה אתם מתמודדים ובכך להתאים לכם את הטיפול המשפטי הנדרש ואף אל פי שהמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, אין ספק כי תפיקו ממנו תועלת רבה, שתאפשר לכם לפתוח דף חדש בחייכם.

 

הוצאה לפועל ברמלה - סקירה משפטית:

##(1) צו עיקול על הכספים בתיק הוצאה לפועל ברמלה## בת.א 1092-09‏ ‏המבקשת הגישה טען ביניים בעניין כספים המוחזקים בידה לזכות חברה, שלגביהם נמסרו לה צווי עיקול. המבקשת העבירה את הכספים אשר עמדו באותה עת לזכות חב' פלפלת לחשבון מעוקלים, עד אשר תקבל הוראות מבית המשפט. בלשכת ההוצאה לפועל ברמלה ניתן ע"י המוציא לפועל, צו עיקול על הכספים המוחזקים בידי המבקשת לכיסוי חוב. כמו כן, ניתן ע"י המוציא לפועל, לבקשת עורך דין הטוענת בתיק הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל ברמלה צו עיקול על הכספים המוחזקים ע"י המבקשת עד לכיסוי חוב. ##(2) ביצוע פסק דין בהוצאה לפועל בתביעה של עיריית רמלה## בבש"א 1123/05‏ המשיבה, עיריית רמלה הגישה תביעה בסדר דין מקוצר לתשלום ארנונה והיטלי פיתוח כנגד מספר נתבעים וביניהם המבקשים. לבקשה למתן פסק דין צורף אישור מסירה ממנו עולה לכאורה כי ניסה פקיד המסירה מטעם המשיבה להמציא את כתב התביעה למבקשים אך אלה סרבו לחתום. עורך די המשיבה טען כי לאחר מתן פסק הדין כנגד המבקשים הוגש פסק הדין לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל ובוצעה מסירה כדין של האזהרה בתיק ההוצאה לפועל למבקשים. המבקשת חתמה על אישור קבלת הזמנות לחקירת יכולת בלשכת ההוצאה לפועל עבורה ועבור המבקש. ##(3) צווי פינוי שבהליכי הוצאה לפועל מנכס ברמלה## בת.א 161924-09 הנתבעים לא התפנו מהנכס כמתחייב מפסקי הדין ולפיכך נקטה התובעת בהליכי הוצאה לפועל. בית המשפט נתן פסק דין הצהרתי הקובע כי הכתובת הנכונה לגביה התנהלו הליכי הפינוי היא ברחוב הרצל ברמלה. כפועל יוצא, ניתן היה לבצע את צווי הפינוי שניתנו בהליכים הנ"ל בכתבות הנכונה ברמלה וניתנה הוראה להוצאה לפועל לבצע את הצווים בכתובת זו. ##(4) ערעור על החלטות ראש ההוצאה לפועל ברמלה ביטול חיוב עלות פתיחת תיק## בבר"ע 1188/06 הוגשו בקשות רשות ערעור הדדיות על החלטות ראש ההוצאה לפועל ברמלה, אשר דחה את בקשת המבקשת לביטול חיובה בעלויות פתיחת תיק ההוצאה לפועל, בשל העובדה שנפתח שלא בתום לב וקיבל בחלקה את בקשת המבקשת, להפחתת גובה החוב בתיק ההוצאה לפועל, וקבע כי המבקשת תישא בתשלום שכר טרחת עורך דין בגין פעולות שבוצעו בתיק ההוצאה לפועל. המשיבה הגישה תובענה כספית כנגד המבקשת, לתשלום "היטל סלילה" שנדונה בבית משפט השלום ברמלה. המשיבה פתחה בהליכי הוצאה לפועל כנגד המבקשת באמצעות עורך דין, ובד בבד, ביקשה את הטלתם של עיקולים על נכסי החייבת, באמצעות מדיה מגנטית, במעמד צד אחד. ##(5) פסק דין הצהרתי לגבי מיטלטלין ברמלה בתיק הוצאה לפועל## בה.פ 161/07 הוגשה בקשה ליתן פסק דין המצהיר כי המטלטלין המצויים בבית ברמלה שייכים למבקשים. המבקשים היו נכדיו של המשיב שהוא החייב בהליכי הוצאה לפועל הננקטים נגדו. בית המשפט ציין כי על המבקשת הנטל להוכיח את העובדות הנטענות, קרי שהמטלטלין בבית ברמלה הם שלה ושל אחיה בהעדר כל מסמך לביסוס הטענות. עוד צוין כי, שסעיף 28(א) לחוק ההוצאה לפועל, קובע כי "מטלטלין שעוקל, כשהוא על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו, רואים אותם כנכסי החייב, כל עוד לא הוכח, להנחת דעתו של ראש ההוצאה לפועל, שאינם שלו. ##(6) תביעה להחזר כספי נגד כונס נכסים בתיק הוצאה לפועל לגבי נכס ברמלה## בת.א 3408/03 הוגשה תביעה כספית, להשבת כספים ששילם התובע לנתבעת בתוקף בתפקידו ככונס נכסים מטעם התובע. עורך דין מונה ככונס נכסים למימוש משכון לטובת התובע, הבנק, על דירת מגורים ברמלה, לאחר שהחייבים, בעלי הדירה, לא עמדו בפירעון ההלוואות שניתנו להם מהבנק. לאחר המכירה, ובמסגרת פעילות הכונס להעביר הנכס על שם הרוכש, התברר לכונס, כי הנכס נותק מאספקת המים ע"י הנתבעת, עיריית רמלה, בשל חובות שונים אשר רבצו על הנכס לטובת העירייה. נפסק כי עורך הדין פעל ככונס נכסים מטעם ראש ההוצאה לפועל. ככזה, היה עליו לפנות בכל מקרה לקבל הוראות מראש ההוצאה לפועל, וכך גם במקרה זה, של מכירת הנכס. בית המשפט ציין כי בהתאם לסעיף 54 לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז – 1967, יפעל כונס הנכסים בנכס "כפי שיורה לו ראש ההוצאה לפועל...", כאשר בס"ק ב' נקבע: "ראש ההוצאה לפועל רשאי לתת הוראות לפי סעיף זה אם מיוזמתו ואם לפי בקשת הזוכה או החייב, או לפי בקשת כונס הנכסים". ##(7) בקשת פקיד שומה רמלה לדחות תביעה של נושה בתיק הוצאה לפועל## בבש"א 1681/07 הוגשה בקשת פקיד שומה רמלה לדחיה על הסף של תביעה אשר הוגשה נגדו מחמת מעשה בי-דין, חוסר סמכות עניינית, היעדר יריבות והתיישנות. בתביעתו טען עורך דין המשיב, כי הוא הנושה בתיק הוצאה לפועל. במסגרת הליכי הוצאה לפועל הטיל המשיב עיקול על כספים המגיעים לאפ סי מצדדים שלישיים בהסדר הנושים. ##(8) בקשה למחיקת עיקול שהוטל על ידי בית המשפט ברמלה## בה.פ 147/98 המבקשת היתה הבעלים של נכס מקרקעין, עתרה להצהרה בדבר מחיקתו של עיקול שנרשם על המקרקעין. המבקשת הכירה בכך כי רשאי היה בית המשפט ברמלה להטיל את העיקול עיקול אך לגישתה, לא ניתן היה לרשום עיקול כזה בספרי לשכת המקרקעין. נטען כי גם ראש ההוצאה לפועל רשאי לרשום הערה בדבר עיקול מכוח חוק ההוצאה לפועל, כי העיקול שנרשם בוצע לפי פרק ד' לחוק ההוצאה לפועל, "עיקול בידי צד שלישי" וכי סעיף 43 לחוק ההוצאה לפועל קובע כי ראש ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיקול נכסי החייב. עוד נטען כי כשמדובר בזכות המתחייסת למקרקעין, אין מניעה מרישומה בפנקסי המקרקעין מכוח סעיף ג' לחוק ההוצאה לפועל גם אם המקרקעין אינם רשומים על שם החייב וכי תוכן ההערה בדבר העיקול הנרשם בפנקסי המקרקעין מכוחו של חוק ההוצאה לפועל אינו חייב להיות זהה בתכונותיו לזה הנרשם מכוח חוק המקרקעין. ##(9) הליכי הוצאה לפועל לגבי מיטלטלין בדירה ברמלה## בה.פ 144/06 הוגשה בקשה ליתן פסק דין המצהיר כי המטלטלין המצויים בדירה ברמלה, שייכים למבקשת ולילדיה הבוגרים המתגוררים עמה בדירה המבקשת היא בתה של המשיבה הפורמאלית, שהיא החייבת לרשויות המס ומי שנגדה ננקטים הליכי הוצאה לפועל לפי פקודת המיסים (גביה), בהתאם להודעת רשות המיסים על ביצוע פעולה. מיד עם קבלת ההודעה על נקיטת הליכי הוצאה לפועל, פנתה המבקשת לקבל פסק דין הצהרתי בקשר לבעלות במטלטלין. בית המשפט פסק כי, משנמסרה התראה לפני עיקול המטלטלין בחצריה של החייבת ברמלה מוטל על המבקשת ו/או על החייב להוכיח כי המטלטלין נושא הבקשה אינם של המחזיקה בחצרים, אלא של המבקשת. ##(10) רשות ערעור בבית המשפט ברמלה לגבי בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל## ברע"א 23364-04-16 הוגשה בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום ברמלה. המבקשת הגישה בקשה לביצוע שיק בלשכת ההוצאה לפועל כנגד המשיבים, שיק אשר נמשך על ידי המשיבה, כאשר לטענת המבקשת, המשיב חתם על כתב ערבות לטובת המבקשת בגין החזר חובותיה של המשיבה. בית המשפט פסק כי בחינת הסמכות המקומית לדון בתביעה בהתאם לאחת מן החלופות הקבועות תקנה 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי מצביעה על כך שהסמכות המקומית מסורה לבימ"ש השלום ברמלה. הוצאה לפועל