אחריות על כלב

##על מי מוטלת האחריות על כלב שתקף בן אדם ?## השאלה מיהו "מחזיק דרך קבע" בכלב, נגזרת ממידת השייכות, הקרבה והפיקוח - הקיימת או שצריכה להתקיים - בין מי שנטען כי הוא מחזיק בכלב לבין הכלב - לבירור מורחב ניתן לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין נשיכת כלב. האחריות שנקבעה בסעיף 41א לפקודת הנזיקין תוארה בפסקי דין שונים של בתי משפט מחוזיים כ"אחריות מוגברת", "אחריות חמורה", "אחריות כמעט מוחלטת" ו"אחריות קפידה". נקבע כי בסעיף זה אין משמעות לשאלת ההתרשלות, ודי להוכיח כי הנתבע הוא הבעלים או המחזיק דרך קבע של הכלב וכי נגרם נזק גוף. ##להלן פסיקה רלוונטית בסוגיית אחריות על כלב:## ת"א 19396/06 דרורי (קטין) נ' ארמוזה ת"א (חיפה) 3116/05 אבן צור קרן נ' מלול אשר ואח' ##כך ציין בית המשפט ב-ת.א. (ת"א) 37782/03 קנובל נ' סיני:## "נדמה כי מבחן החזקת כלב דרך קבע, שלא על דרך בעלות על אותו כלב, הנו מבחן מידתי הכולל החזקה בפועל, לאורך פרק זמן סביר לרבות בחינת מידת השייכות והקרבה שבין המחזיק והכלב שנלמדת מאינטנסיביות הטיפול בו לרבות האכלתו, מתן קורת גג/מקום מגורים/טיפול רפואי בו וכיוצ"ב המעידים על קרבה מספקת המולידה את החובה על המחזיק כאמור כלפי יתר בני האדם. לפיכך נדמה, שהמבחן איננו בהכרח מבחן של פרק זמן ארוך ובו החזיק אותו מחזיק בכלב, או החזקתו באופן רציף וממושך אלא מבחן הבוחן הן את אינטנסיביות הקשר שבין הכלב למחזיק בו והן את תקופת שהייתו אצל המחזיק. כך למשל, יתכן כי כלב ישהה זמן קצר בלבד אצל אדם, אך במידת אינטנסיביות גבוהה הכוללת מזון, מקום מגורים וכיוצ"ב תעיד על רצון להחזיק בו דרך קבע, ומאידך יתכן כי אדם יטפל בכלב לאורך תקופה ארוכה אך ללא אינטנסיביות דוגמת האכלתו בלבד מחוץ לביתו, כשאז לא תהיה בהכרח כוונה להחזיק בו דרך קבע. ובמלים אחרות, המבחן הנו מבחן משולב, המציין אופן הטיפול בכלב בפועל והן אובייקטיבית הקו שממנו ביהמ"ש מצפה ממחזיק כלב לדאוג לביטחון הציבור מפניו". בהתאם למבחן הקרבה והפיקוח, על אף שישנו בעלים לכלב, הרי שיש להעדיף את מימוש העילה כלפי המחזיק, שלו השליטה על הכלב בנקודת הזמן הרלבנטית.כלבבעלי חייםנשיכת כלב / תקיפת כלב