תביעה על רשלנות מוסך

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה על רשלנות מוסך: התובע הינו הבעלים של רכב מסוג שברולט קורסיקה. הנתבעת בעלת מוסך המטפל ברכבו של התובע משנת 1997. לטענת התובע הנתבעת התרשלה בטיפול ברכבו וכתוצאה מכך גרמה לו להוצאות מיותרות ולנזקים. התובע מתייחס בתביעתו לשני ענינים: ווסת EGR אשר הוחלף, לטענת התובע, שלא לצורך. אי אבחון בעיה ביחידת הוואקום, דבר שגרם נזק לתיבת ההילוכים ולהחלפת מנוע מיותרת. בתביעתו דורש התובע כי יוחזר לו הסכום שהוא שילם עבור הווסת (בניכוי זיכוי שקיבל בסך 500 ₪). כמו כן דורש התובע פיצוי בגין הנזק שנגרם לתיבת ההילוכים ובגין החלפה מיותרת של המנוע. בתאריך 9.7.01 פנה התובע אל המוסך וביקש לטפל בבעיית עשן לבן היוצא מצינור המפלט של הרכב. עובדי המוסך בדקו את המנוע ואמרו לתובע כי קיימת בעיה במנוע. ביום 15.7.01 משגברה פליטת העשן הביא התובע את הרכב שוב למוסך. הרכב הושאר במוסך לבדיקה ולאחר מספר ימים הודיע מנהל המוסך לתובע כי יש להחליף את המנוע או לשפצו. מהעדויות עולה כי אנשי הנתבעת המליצו לתובע לרכוש מנוע במוסך "היפר חלף" ועל מנת שתינתן לו אחריות המליצו לו להתקין את המנוע באמצעות מוסך של "היפר חלף", הוא מוסך הדר. התובע קיבל את עצת מנהל המוסך, רכש מנוע במוסך "היפר חלף" והתקין אותו במוסך הדר, אלא שהחלפת המנוע לא פתרה את בעיית העשן הלבן, וגם לאחר החלפת המנוע המשיך עשן לבן לצאת מצינור המפלט. מוסך הדר בדק את הרכב ומצא כי פליטת העשן אינה קשורה כלל למנוע הרכב אלא ליחידת הואקום בתיבת ההילוכים האוטומטית. יחידת הוואקום הוחלפה על ידי מוסך הדר ופליטת העשן נפסקה. לטענת התובע, הנתמכת בחוות דעת שניתנה לו על ידי מוסך הדר, לא היה צורך להחליף את המנוע, והעצה שנתן לו בענין זה מוסך הנתבעת היתה מוטעית. לאחר החלפת המנוע ולאחר שהרכב יצא ממוסך הדר התברר כי נגרם נזק לתיבת ההילוכים האוטומטית, ויש לבצע בה שיפוץ. התובע הגיש אישור שנערך על ידי מוסך "אשל חלפים" לפיו הנזק לתיבת ההילוכים נגרם כתוצאה מנסיעה ברכב בשעה שהיה פגם ביחידת הוואקום, וכי העשן הלבן שנפלט מצינור המפלט נבע מהפגם ביחידת הוואקום. תמורת שיפוץ תיבת ההילוכים האוטומטית שילם התובע ל"אשל חלפים" 5,265 ₪. לתיק הוגשה חוות דעת של מוסך "מנועי הבירה" אשר ערך בדיקה למנוע ברכבו של התובע לפני החלפתו. בחוות דעת זו נכתב: "צריך לפרק את גוף המנוע מהמכונית ולפרק אותו לחלקים כדי לאפשר בדיקה יסודית של המנוע." טענתה העיקרית של הנתבעת היא שהיא לא טיפלה בהחלפת המנוע ולכן אין עליה חבות בגין ההחלפה. כמו כן טענה הנתבעת כי כאשר הגיע התובע לטיפול במוסך צריך היה להחליף את המנוע. עוד לטענת הנתבעת מוסך הדר, אשר החליף את המנוע, צריך היה אף הוא לזהות את הבעייה בתיבת ההילוכים, ואם היה מזהה את הבעיה, היה הנזק נמנע. ביחס לווסת ה- EGR טענה הנתבעת כי הבעיה בווסת שעליה התלונן התובע נפתרה. בדיון אשר התקיים ביום 9.5.02 מיניתי מומחה ממכון התקנים על מנת שיכריע במחלוקת בין הצדדים. המומחה נתבקש להתייחס לשאלות הבאות: האם הייתה הצדקה להחליף את ה- EGR. האם לאור הממצאים שנמצאו במנוע הייתה הצדקה להחלפתו. האם מוסך הנתבעת התרשל כאשר לא איתר את הבעיה ביחידת הואקום. האם אי איתור הבעיה ביחידת הואקום על ידי מוסך הנתבעת גרם לתקלות בתיבת ההילוכים. האם מוסך הדר, קודם להחלפת המנוע, צריך היה לבדוק את המנוע ולראות אם יש צורך להחליפו. בחוות דעת מיום 1.8.02 שניתנה על ידי המומחה, מורג נתן, קובע המומחה כי: "1. החלפת ה- EGR איתור התקלה ברכב נעשה במערכת ממוחשבת של יצרן הרכב ונותנת כוון עיקרי של מקור התקלה. היות ונורת התקלה פעלה גם לאחר התיקון יש להניח כי הייתה תקלה נוספת ויתכן לכן שהחלפת ה- EGR היתה מיותרת. 2. הצורך בהחלפת המנוע הממצאים של המוסך על לחץ עוקה גבוה.... מרמזים על החלפת מנוע קרובה. המוסך הסיר את ראשי המנוע וביצע בדיקה נוספת של מעבר נוזל שנתן אינדיקציה נוספת לכך שיתכן וצריך להחליף/לשפץ את המנוע." המומחה מוסיף כי: "החלפת המנוע צריכה להיעשות רק לאחר פירוק המנוע לגורמים, ובדיקת חלקי המנוע ע"י מדידה מדוייקת. המוסך היה אמור לעמוד על כך שהבדיקה תתבצע ולא לתת חוו"ד לפני בדיקה זו. רק לאחר בדיקה מסוג זה והגדרת העלויות יכול הלקוח להחליט אם הוא מעונין במנוע תחליפי או שיפוץ. כמו כן יש לציין בפני הלקוח כי התקנת מנוע אחר מסירה את אחריות המוסך בנוגע למנוע." ביחס לאיתור הבעיה ביחידת הואקום כותב המומחה כי: "יש לציין כי מדובר ברכב ישן מעל 216000 ק"מ. לכן בהפרש של שנה וחצי, מאז תקלת ה- EGR לא ניתן ליחס את בעיית עשן לתקלה ביחידת הואקום וכי החלפת ה- EGR היתה מיותרת." בנוגע לשאלה האם אי איתור הבעיה ביח' הואקום גרם לתקלות בתיבת ההילוכים כותב המומחה כי: "במידה ויח' הואקום אינה תקינה יש יניקת שמן מתיבת ההילוכים לסעפת המנוע. כתוצאה מכך מתקבל עשן במפלט וכמובן ירידת מפלס השמן בתיבת ההילוכים יגרום לנזק. החלטת המוסך כי נדרש תיקון אולם היה עליהם לאתר את סיבת התקלה לפני העברתה לשיפוץ." בנוגע לטענת הנתבעת לפיה מוסך הדר שהחליף את המנוע צריך היה לאתר את התקלה בתיבת ההילוכים השיב המומחה כי: "היות ובין תיבת ההילוכים למנוע קיימים צינורות הואקום, במהלך החלפת המנוע יש לפרק צינורות אלה ולחברם לאחר ההתקנה, על המוסך לוודא כי הרכב יוצא תקין בכל הקשור להחלפת המנוע וסביבתו. במידה ויצא עשן כלשהוא מהמפלט בגמר ההתקנה מחובתו היה לבדוק זאת." המומחה מתייחס גם לטענת הנתבעת לפיה על מוסך הדר היה לבדוק את הצורך בהחלפת המנוע וקובע כי: "לאחר ששני גורמים (מוסך צרפתי, מנועי הבירה) קבעו כי המנוע צריך שיפוץ או החלפה נראה כי מוסך הדר היה פטור מבדיקה זו." בעקבות הישיבה אשר התקיימה ביום 8.8.02 נשאל המומחה שאלות הבהרה נוספות. בתשובה לשאלה מתי נוצרה התקלה בתיבת ההילוכים השיב המומחה כי: "לא ניתן לקבוע בוודאות. התקלה התגלתה רק לאחר הטיפול במוסך הדר. קשה לזהות התהוות הנזק עד אשר מתחילות תופעות של תפקוד לא תקין או רעשים, אולם אם היתה יציאת עשן חריגה בעת החלפת המנוע היה עליהם לבדוק זאת." מחוות הדעת ומהתשובות עולה כי מקור העשן הלבן היה בתקלה ביחידת הוואקום וכי יחידה זו הוחלפה ככל הנראה מאוחר מדי, והדבר גרם נזק לתיבת ההילוכים. לאחר שעיינתי במסמכים ובחוות הדעת שנתן המומחה ושמעתי את טענות הצדדים אני קובעת כי מקור העשן הלבן ברכבו של התובע היה ביחידת הואקום הפגומה ואני מקבלת את טענת התובע לפיה הנתבעת התרשלה בכך שלא איתרה תקלה זו. כמו כן אני מקבלת את טענת התובע כי הנתבעת התרשלה בהמלצתה לטפל במנוע או להחליפו וזאת מאחר שסברה שמקור העשן הלבן הוא בליקוי במנוע. כתוצאה מרשלנות הנתבעת לא הוחלפה יחידת הואקום במועד, ונגרם נזק לתיבת ההילוכים, כמו כן הוחלף המנוע, במצב בו ספק אם היה צריך להחליפו. אני דוחה את טענת הנתבעת לפיה לא נקשר הסכם מחייב בינה ובין התובע בכל הנוגע להחלפת המנוע. החלפת המנוע נעשתה לאור המלצת הנתבעת ועל בסיס חוות דעתה המקצועית והנתבעת צריכה הייתה לצפות שהתובע יסמוך על חוות דעתה זו ויפעל בהתאם לה, ולכן מוטלת עליה חבות כלפיו. אוסיף כי התובע הגיע אל הנתבעת שכן היא זו טיפלה ברכבו משך כל השנים, והוא הגיע במטרה שגם הפעם היא תאתר את התקלה ותטפל בה, ואין מדובר בחוות דעת חד פעמית או אקראית שנתנה הנתבעת לתובע. אני מקבלת גם את טענת התובע לפיה החלפת ווסת ה-EGR הייתה מיותרת. כתוצאה מרשלנות הנתבעת נגרמו לתובע נזקים, אשר בגינם הוא זכאי לפיצוי. בבואי להעריך את הנזקים שנגרמו לתובע, מצאתי לנכון לקחת בחשבון מספר גורמים: מהראיות בתיק, כמו גם מחוות דעת המומחה, עולה כי הייתה אינדיקציה להחלפת מנוע, ולפיכך יש לקחת בחשבון שהתובע היה כנראה מחליף את המנוע או משפץ אותו במועד לא רחוק מהמועד בו הוא הוחלף. המומחה כותב בחוות דעתו כי: "חובה עלי לציין כי זהו רכב עם ק"מ גבוה ומבחינת תקלות יכולות לקרות בו תקלות רבות יותר שאינן קשורות בגורם מסוים אל בגורם הזמן "אורך החיים". לאור כל האמור לעיל אני פוסקת לתובע פיצויים כמפורט להלן: החזר בגין ה- EGR בסך 1,331 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 28.3.00. פיצוי בגין החלפת המנוע בשיעור של 2/3 מהסכום ששילם התובע עבור ההחלפה, ובסה"כ: 6,333 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 2.9.01. פיצוי בגין הנזק לתיבת ההילוכים בסך של 5,265 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 21.8.01. בשכר המומחה נשאו בשלב ראשון וכמימון בינים שני הצדדים. לאור מסקנות המומחה בחוות דעתו, ולאור התוצאה שאליה הגעתי בפסק הדין, אני מחייבת את הנתבעת להחזיר לתובע את חלקו בשכר הטרחה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום בו שולם הסכום על ידי התובע ועד ההחזר בפועל. כמו כן תשא הנתבעת בהוצאות משפט של התובע, לרבות אגרת המשפט בסך של 650 ₪. מוסךרשלנות