הוצאה לפועל בבת ים | עוֹרך דין רונן פרידמן

מחפשים עורך דין הוצאה לפועל בבת ים ? קיבלת מכתב מלשכת ההוצאה לפועל בבת ים ?

זקוקים לעורך דין בענייני הוצאה לפועל בבת ים ? מומלץ לקבל ייעוץ משפטי באמצעות עורכי דין מומחים בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי. באמצעות ייצוג ע"י עורך דין הוצאה לפועל, ניתן להגיע לתוצאות מהירות הפוטרות את הבעיה עמה מתמודדים תושבי בת ים, כחייבים או כנושים על ידי ניהול נכון של התיק ולאפשר להם לחזור לשגרת חיים כלכלית נורמלית. באילו מקרים פונים ללשכת הוצאה לפועל הוצאה לפועל בבת ים ?

##(1) סיוע לחייבים בתיק הוצאה לפועל בבת ים ##נעשה ע"י עורך דין הוצאה לפועל בבת ים תוך שימוש בהגנות הקבועות בחוק ההוצאה לפועל, המאפשרות במקרים מסוימים, ביטול עיקולים, ביטול עיכוב יציאה מהארץ, איחוד תיקים, ביטול הגבלת רישיון נהיגה וכן הפטר ומחיקת חובות. ##(2) סיוע לנושים בתיק הוצאה לפועל בבת ים##, לצורך ביצוע יעיל של חקירה כלכליות במטרה לבצע עיקול על חשבונות בנק ואיתור נכסים בבת ים, נעשה באמצעות עורכי דין לענייני הוצאה לפועל הנעזרים בחוקרים פרטיים ובקבלני הוצאה לפועל מוסמכים על מנת להחזיר ללקוח את כספו האבוד.

 

איך לבחור עורך דין הוצאה לפועל מומלץ ?

אנו מאמינים כי לקוח שיש לו הכרות מעמיקה עם רזי עולם ההוצאה לפועל, יגיע מוכן יותר לפגישה עם עורך דין, תוך התנהלות נכונה ויצירתית בהליך ויגדיל, לא רק את הסיכוי לבחור בעורך דין הנכון עבורו, אלא אף את סיכויי ההצלחה בתיק. לשם כך, העמדנו לרשותכם ##פלטפורמה משפטית ייחודית## בנושא הוצאה לפועל בבת ים, שבאמצעותה תוכלו לאתר (בקלות) מידע רב, באמצעות מערכת חיפוש פנימית מהמתקדמות בעולם, שתיתן לכם ראיה רחבה יותר שתאפשר לכם לסיים את תיק ההוצאה לפועל במקצועיות, ביעילות ותוך חסכון ניכר בהוצאות. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין הוצאה לפועל בת ים הליך הוצאה לפועל הוא הליך מורכב הדורש ידע רב, עיון בשלל בסוגיות בתחום הוצאה לפועל בבת ים הרלוונטיות עבורכם במדריך משפטי זה, תאפשר לכם לקטלג ולסווג את הסוגיה עמה אתם מתמודדים ובכך להתאים לכם את הטיפול המשפטי הנדרש ואף אל פי שהמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, אין ספק כי תפיקו ממנו תועלת רבה, שתאפשר לכם לפתוח דף חדש בחייכם.

 

הוצאה לפועל בבת ים - סקירה משפטית:

##(1) הוצאה לפועל בבת ים - עיקול נכס ברצועת עזה## ברע"א 61/89 ניתן פסק-דין נגד המשיבים, המחייבם לשלם את סכום התביעה למבקש. פסק הדין נמסר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בבת-ים. יושב-ראש לשכת ההוצאה לפועל סירב לבצע עיקול על מקרקעין של המשיבים ברצועת עזה. בהחלטתו הוא קבע, כי לשכת ההוצאה לפועל בישראל אינה מוסמכת לבצע עיקול ברצועת עזה. לדעתו, יש לבצע את העיקול על-ידי משרד ההוצאה לפועל ברצועת עזה. על החלטה זו הוגשה בקשה לרשות ערעור לפני בית המשפט המחוזי. ההוצאה לפועל של פסקי-דין ישראליים נעשית באזור באמצעות לשכת ההוצאה לפועל באזור. נטען כי על-פי הדין באזור, אין לשכת ההוצאה לפועל הישראלית רשאית להוציא לפועל פסק-דין באזור. בית המשפט ציין כי, הוראה בעניין זה מצויה בצו בדבר עזרה משפטית, הקובע כי המבקש להוציא לפועל באזור פסק שניתן בישראל, יגיש למשרד ההוצאה לפועל באזור בקשה לכך ויצרף אליה העתק מאושר של פסק-הדין ותרגומו לערבית. עוךר דין המשיב הסתמך על סעיף 6 לחוק ההוצאה לפועל, קובע, כי מי שפסק-דין ניתן לזכותו רשאי להגיש לכל לשכת הוצאה לפועל בקשה לביצוע פסק-הדין. נטען כי, סמכות זו נעצרת בגבול, ואין היא מאפשרת פעולת הוצאה לפועל "מעבר לגבול". לשם מעבר הגבול יש צורך בדברי חקיקה נוספים, בישראל ובאזור, המאפשרים ללשכת ההוצאה לפועל לפעול במישירין באזור. בית המשפט הבהיר כי על-פי ההלכה, אם ניתן לסיים את תהליך ההוצאה לפועל בדרך המצאת מסמך, רשאי לעשות כן בית-משפט בישראל ורשאית לעשות כן לשכת ההוצאה לפועל בישראל, אי לכך בית המשפט דחה את הערעור. ##(2) בקשה של פלסטיני לביצוע שיק בלשכת ההוצאה לפועל בבת ים## בע"א 211/73 המשיב הגיש נגד המערער, תושב עזה, בקשה לביצועו של שיק, על-פי סעיף 81א לחוק התוצאה-לפועל, הבקשה הוגשה ללשכת ההוצאה-לפועל בבת-ים. המערער התנגד לבקשת המשיב ולביסוס ההתנגדות עשה תצהיר שנחתם בפני עורך דין. נטען כי אין סמכות מקומית ואין סמכות ענינית לשום בית-משפט בישראל לדון בעניין, עוד נטען בתצהיר, כי הבקשה הגיעה לידי המערער שלא בדרך הקבועה בתקנות סדרי הדין (המצאת מסמכים לשטחים המוחזקים), תש"ל-1969. טענת ההגנה לגוף הענין היתה טענת "פרעתי" - משהוגשה התנגדות לביצוע השיק, העביר ראש ההוצאה-לפועל את הענין לבית-משפט השלום בבת-ים, בהתאם לסעיף 81א(ג) לחוק ותקנה 88ז לתקנות ההוצאה-לפועל. נטען כי, השופט דן אמנם בטענת חוסר סמכות, אך הגיע למסקנה מוטעית כי מציאות השיק בישראל מעמידה את הסמכות, הנתונה בידי כל לשכת הוצאה-לפועל בישראל, מכוח סעיף 6 לחוק ההוצאה-לפועל. כמו כן, נטען כי השופט סבר בטעות, שמערערים בפניו על החלטתו של ראש ההוצאה-לפועל, והוא הורה לזה להעביר את הענין לבית-משפט השלום בבת-ים כדי לדון בטענת הפרעון. בית המשפט הסביר כי, משהוגשה התנגדות לביצועו, ראש ההוצאה-לפועל מצווה, על-פי תקנה 88ז (א) לתקנות ההוצאה-לפועל, להעביר את הענין לבית-משפט מוסמך, דהיינו לבית-המשפט המוסמך לדון בתובענה, ומה יעשה אם אין בישראל כל בית-משפט מוסמך? כללו של דבר בית המשפט קבע כי, הבקשה לביצועו של השיק, שנעשתה כתב-תביעה בסדר-דין-מקוצר, אינה ראויה לעמוד לדיון. בית המשפט הוסיף כי אם לא יוגש כתב-תביעה מתוקן, ימחק שופט השלום את כתב-התביעה, מחוסר עילה, ואם יוגש, ידון בו שופט השלום לאור האמור לעיל וידון גם בבקשת המשיב לרשות להתגונן. ##(3) הוצאה לפועל בבת ים - הבהרת פסק דין## בע"א 509/93 פסק הדין הועבר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בבת-ים, שם נתבקשה הרשמת להעביר את פסק הדין להבהרה, מכיוון שעל פי טענת עורך דין המשיבה, האמור בו חרג מן העתירה שבכתב התביעה. ראש ההוצאה לפועל התבקשה לפנות את בית הדין ולבקש את הבהרתו בנקודה זו. נטען כי, על פי ההלכה הפסוקה, ראש ההוצאה לפועל אינה רשאית להרהר אחר מידת תבונתו או צידקתו של המעשה השיפוטי, היא אינה מוסמכת להציץ מאחורי הפרגוד של פסק הדין ולחקור מה נאמר בכתב התביעה, או מה חשב או לא חשב בית המשפט בעת שנתן את הפסק, ומה היתה בזמנו עמדת הצדדים וכוונתם. בית המשפט הבהיר לראש ההוצאה לפועל נתונה סמכות לפנות בבקשת הבהרה על פי האמור בסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, אולם נשאלה השאלה: במה דברים אמורים כאשר פסק הדין, או קטע ממנו, אינם ברורים כאשר קוראים את האמור בהם, ואותו קטע בלתי-ברור אינו ניתן לביצוע בלא ההבהרה? כאן ביקשה ראש ההוצאה לפועל הבהרה, לא מכיוון שפסק הדין אינו ברור - אלא לנוכח סתירה שגילתה בין האמור בו לבין מה שנתבקש או נטען בכתב התביעה. בית המשפט קבע כי, סתירה זו אינה מהווה עילה להבהרה אלא לערעור בלבד, ועל ראש ההוצאה לפועל למלא אחר פסק הדין, גם אם קיימת סתירה בין הסעד לבין העתירה המבוקשת. בנסיבות אלה הבקשה למתן רשות ערעור התקבלה. ##(4) הוצאה לפועל בבת ים - טענת קיזוז## בע"א 1646/92 המשיבה נושה במערערות חוב פסוק שיסודו היה בפסק בורר שאושר על ידי בית המשפט המחוזי ונמסר לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בבת ים. המערערות הגישו בקשה לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל וטענו שאינן חייבות בפרעון פסק הבורר הנ"ל מכיוון שעומדת לזכותן טענת קיזוז כלפי המשיבה. לימים התעוררה מחלוקת כספית בין סוכנות הביטוח לבין המשיבה ואז הגישה הסוכנות את שטר החוב לביצוע בהוצאה לפועל נגד המשיבה, המערערות ועוד ערב אחד, אשר נכרת בין בעלי הדין בבית משפט השלום. המערערות התנגדו לבקשת הביצוע של סוכנות הביטוח, אולם, בהליך העצמאי שהתנהל בינן לבין הסוכנות, כרתו בעלות הדין הסכם פשרה בו התחייבו המערערות לשלם לסוכנות התובעת סכום כספי לסילוק כל התביעות על פי שטר החוב נשוא התובענה. נטען כי, בעת שהמערערות כרתו את הסכם הפשרה עם סוכנות הביטוח הן ידעו כי המשיבה הגישה התנגדות לבקשה לביצוע שטר החוב נגד הסוכנות, זאת על סמך דברי עורך דין המערערות בפני ראש ההוצאה לפועל. בית המשפט הסביר כי, ערעור בזכות או ברשות על החלטת ראש ההוצאה לפועל מוגש בדרך המרצה, ואם המערער מבקש לסמוך את ערעורו גם על נימוקים עובדתיים ולא רק על נימוקים משפטיים - עליו להגיש תצהיר בתמיכה לערעורו (תקנה 210(ג) לתקנות ההוצאה לפועל). כמו כן, התוצאה הנובעת ממעשה הפרעון וממחדל אי ההודעה מתבטאת בהעדר יכולתן המשפטית של הערבות לחזור על החייבת העיקרית ולתבוע ממנה השבת הסכום אשר שילמו לסוכנות הביטוח, בין אם השבה נדרשת בתביעה כספית ישירה שבין המערערות לבין המשיבה או בתביעה עקיפה בדמותה של טענת קיזוז שנטענת בתחומיה של טענת "פרעתי" בפני ראש ההוצאה לפועל. לנוכח כל האמור, בית המשפט דוחה את הערעור. ##(5) התנגדות לביצוע שטר בתיק הוצאה לפועל בבת ים - מחיקת תביעה## בת.א 3831/01‏ ‏הוגשה בקשה למחיקה על הסף של התביעה. נשוא התביעה היה הלוואה אשר לטענת המשיבה, ניתנה לחברתה מאת המבקש, ואשר להבטחת פרעונה ניתן למבקש על ידי הלווה שיק לפקודת המשיבה ושהוסב על ידי המשיבה למבקש. המבקש מילא לטענתה שלא כדין את פרטי השיק, הציגו לפירעון בבנק ולאחר שלא נפרע, הגישו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בבת ים נגד הלווה והמשיבה. המשיבה לא הגישה התנגדות לביצוע השטר, ננקטו הליכי הוצאה לפועל נגדה במסגרתם אף הוטל עיקול על חשבונה. בבקשה זו התבקש בית המשפט, באמצעות עורך דין, לסלק את התובענה על הסף מהטעם כי קיים מעשה בית דין בין הצדדים. בית המשפט ציין כי מסעיף 81 לחוק עולה כי ניתן פסק דין בהעדר הגנה המקים מחסום בפני המשיבה מלהעלות לדיון נוסף את העילה השטרית שהיוותה פלוגתא חיונית ומרכזית בהליך ההוצאה לפועל. דהיינו, המשיבה מושתקת באשר לפלוגתא שעניינה בעצם חבותה שלה ואינה יכולה להעלות כעת טענות הגנה אשר היה ביכולתה להעלות במסגרת הליכי ההוצאה לפועל. בסופו של דבר, הבקשה התקבלה ובית המשפט הורה על מחיקת התביעה.
##(א) פסיקה בנושא עורך דין בת ים:## ##(1) בקשה להעברת מקום דיון:## הקדמה: המשיב טען כי נוכח העובדה שהמבקש נפגש עם ##עורכת דין בבת-ים##, הרי אין מקום לקבל את טענתו כי יקשה עליו להגיע לק"ג. תקציר: בבש"א 6070/07 הוגשה בקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, להעברת מקום הדיון בתביעה כספית בגין עוולת פרסום לשון הרע שהגיש המשיב נגד המבקש ביום 5.4.06 מבית משפט השלום בק.ג לבית משפט השלום ברמלה. עניינה של התביעה שהעברת מקום הדיון בה נתבקשה הוא בספר שפרסם המבקש, שקטע מתוכו מהווה לטענת המשיב לשון הרע נגדו. לטענת המבקש יש להעביר את מקום הדיון בתביעה לבית משפט השלום ברמלה משום שהוא מתגורר ברמלה והספר נשוא התביעה פורסם ברמלה, וכן נוכח העובדה שהוא בן 67 שנים וסובל מבעיות רפואיות שונות. בהקשר זה טען המבקש כי אין ברשותו כלי רכב פרטי שיאפשר לו להגיע לבית משפט השלום בקרית גת, כי מצבו הרפואי אינו מאפשר לו להשתמש בתחבורה ציבורית, וכי המתורגמנית שהסכימה לסייע לו הינה תושבת רמלה בת 75 שנים שלא גילתה נכונות להגיע לקרית גת. לטענתו ספרו של המבקש הופץ, בין היתר, בעיר אשקלון ושם אירעו לו נזקיו, ועל כן יש לברר את התביעה בפני בית משפט שלום במחוז הדרום. כן טען המשיב כי נוכח העובדה שהמבקש נפגש עם עורכת דינו, שמשרדה מצוי בבת-ים, הרי אין מקום לקבל את טענתו כי יקשה עליו להגיע לקרית גת. עוד צוין, כי ביום 21.9.06 דחה בית משפט השלום בקרית-גת את בקשתו של המבקש להעברת מקום הדיון בתביעה מחמת העדר סמכות מקומית. בית המשפט פסק כי דין הבקשה להעברת מקום דיון להידחות. ##(2) עונש אזהרה בבית דין משמעתי:## הקדמה: הנאשם טען כי בינו לבין לקוחו שררו יחסי אמון במשך שנים, בהן טיפל בענייניו. כמו כן, ציין כי הודיע ללקוחו על הנסיעה הדחופה ואף השיב לו את שכר הטירחה. הלקוח מצידו, נתן לו להבין ש"אין בעיה" ואף סיפר כי בכוונתו להשתמש בשרותיו של ##עורך דין מבת ים##. תקציר: בבד"מ 20/99 נטען כי כשבוע לפני מועד הדיון, הגיש הנאשם הודעה לביהמ"ש, לפיה הוא אינו מייצג יותר את לקוחו ועליו לנסוע לחו"ל ולכן ביקש, בשמו של לקוחו, דחיית מועד הדיון. בכך התנהג הנאשם באופן שאינו הולם את תפקידו, בהעמידו את בית-המשפט בפני עובדה מוגמרת, ובאיבוד זמן שיפוטי יקר. בבד"א 61/70 נאמר כי: "עו"ד שהוזמן כחוק להתייצב בפני בית-המשפט, חייב לעשות כן על מנת לעזור לבית-המשפט ועל מנת לייצג בנאמנות ובמסירות את לקוחו. ובאשר לפירוש הראוי להוראת ס' 17(א) לחסד"פ, אומר כב' השו' קדמי בעמ' 86 לפסק הדין: " ההוראה שבס' 17(א) לחסד"פ הינה הוראה "מיוחדת" שתכליתה היא - בין היתר - להעניק לבית-המשפט הסמכות של פיקוח על רציפות ועל יציבות בייצוגו של נאשם על-ידי סניגור שקיבל עליו את משינות ההגנה עליו; וזאת - כחלק מן החובה הכללית המוטלת על בית-המשפט להבטיח שהגנתו של נאשם לא תקופח. טענה נוספת הדורשת התייחסות היא טענתו של בא כוח הנאשם, כי בהתחשב בעובדה שאין חובת ייצוג, הרי שניתן היה לקיים דיון גם ללא נוכחותו של הנאשם. סמכות זו מקנה כאמור לביהמ"ש אפשרות פיקוח על יציבות ועל רציפות הדיון. שהרי אם היה כבוד בית-המשפט מממש סמכותו ושומע הערעור לעיצומו, הייתה חוטאת הנאשמת גם ברישא לאותו ס' 54 לאמור: "במילוי תפקידו יפעל עורך-דין לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות." כך או כך, אין חולק כי הושחת זמנו של כב' ביהמ"ש העליון לריק. לסיכום, בית הדין מצא לנכון, להרשיע את הנאשם בעבירה על סעיף 2 סיפא, לכללי לשכת עורכי-הדין (אתיקה מקצועית) התשמ"ו-1986 וכן על עבירה על פי ס' 13(ג) לכללים בהקשר לס' 17(א) לחוק סדר הדין הפלילי, כמו כן - הוא מורשע בעבירה על סעיפים 53, 54 (סיפא), ו - 61(1), 61(2) ו - 61(3) לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961. בנסיבות העניין, בית הדין קיבל את טענת הנאשם כי מדובר למעשה באירוע חד פעמי בחייו המקצועיים, מעידה שמקורה בשיקול דעת מוטעה ולא ביותר, משכך הם פני הדברים נראה לי העונש הראוי לנאשם הינו עונש של אזהרה, בהתאם לסעיף 68 (1) לחוק לשכת עורכי-הדין. ##(3) ערעור בתביעת לשון הרע:## הקדמה: זו הכתבה שהופיעה בעתון "מעריב": נדחתה תביעת עורך-דין שיש לו "תחביב להתלונן על נהגי "דן". ##עורך-דין מבת ים## הודה השבוע בבית-משפט השלום בתל-אביב, שיש לו "תחביב להתלונן נגד נהגי קואופרטיב "דן"." תקציר: ע"א 296/76 המערער הינו עורר-דין ולפני שהגיש את התלונה שהולידה את הערעור, הגיש תלונות רבות נגד נהגי "דן" בקשר למילוי תפקידם בשירות התחבורה הציבורי הזה. לטענת המערער סירב הנהג להזדהות ואף העליבו. לא הוגש ערעור על זיכוי זה. המערער היה סבור שיש בכתבות הללו משום פגיעה בשמו הטוב ואשר על כן הגיש תובענה אזרחית, בפני בית- משפט השלום, על הוצאת שם רע ותבע תשלום פיצוי בסך -10,000 ל"י. תובענה זו הוגשה נגד אלה: האגודה השיתופית "דן" מנהל מחלקת ביטוח ותביעות שלה, שלטענת המערער גרמו לפרסום הכתבות הללו; החברה המוציאה לאור את. כאן - כך טען המערער - הרי הדין וחשבון המופיע בשתי הכתבות האמורות מתייחס לא לדברים שפורסמו בישיבה פומבית של בית- המשפט, כי אם לדברים שפורסמו על-ידי השופט הנכבד בלשכתו, כאמור לעיל. בית המשפט הגיע לכלל מסקנה שדין תביעתו (האזרחית) של המערער היה להיכשל נגד המשיבים 3 - 7 (שהיו אחראים לפרסום הכתבות בעתונים), ממילא זה היה גם הדין במידה שהדבר נוגע למשיבים 1 ו-2, שהרי הם רק הניעו את הגלגלים משהביאו את דבר המתן של פסה"ד במשפט הפלילי לידיעת הכתבים של שני העתונים הנדונים (ראה סעיף 11 (א) לחוק איסור לשון הרע) והערעור נדחה. ##(4) תביעה כספית בגין הפסדי רווחים פוטנציאליים:## הקדמה: בחקירה הנגדית עלה כי טרם נחתם ההסכם, ביקרו במשרדו של ##עו"ד בבת ים## וכי דובר שם על ההסכם. תקציר: בת"א 2093-05 הוגשה תביעה כספית על סך 14,000,000 ₪. התובע טוען כי בשנת 2002 יצר קשר עם קבלן בניין שהחל למסור לתובע מפתחות של דירות בבניין שבנה כדי למצוא להם קונים. בשל חשש מפני מעילה באמון במסגרת הסכם העבודה המשותפת לא ניתנה לו כל סמכות ניהולית, אלא תפקידו הוגדר כמתווך בלבד. התקיימה פגישה בנוכחות פרקליטי הצדדים ותכליתה גיבוש הסכמה אך בסופו של דבר, לא הושגה הסכמה ולא נחתם הסכם כלשהו בין הצדדים. התובע ביקש מבית משפט לקבל טענתו ולפיה, בשל העובדה שלא יכל יותר לעבוד מהמשרד השכור הספציפי ברמת אביב, וחרף העובדה שלא נמנע ממנו להמשיך לעבוד בתיווך מאז ועד היום, אזי לא יכל להמשיך יותר לעבוד בתיווך והוא הפסיד רווחים פוטנציאליים בסכום פנטסטי של כ- 35.5 מיליון ₪ בית המשפט דחה את התביעה וציין כי ענייננו באדם אשר רקם תוכניות התעשרות דמיוניות מבניני המגדלים שנבנו ברמת אביב החדשה בת"א. תוכניות חסרות אחיזה במציאות. משנכזב חלומו, הגיש תביעה זו. ##דוגמאות של תביעות ע"י בבת ים:## ##(5) תביעה בגין ארנונה ומים:## הוגשה תביעה כספית ע"י עיריית בת ים בגין ארנונה ומים, הנתבעת שכרה את הנכס מצד ג', לטענתה, לא החזיקה בנכס בתקופה הנטענת ועיריית בת ים פעלה על סמך חוזה להארכת תקופת השכירות, שזוייף ע"י צד ג'. כפי שעלה מחקירת הנתבעת, ידעה הנתבעת על כך שהמשכיר, צד ג', העביר את הדירה על שמה בעירייה ומסר לעירייה את חוזה השכירות. עוד עולה כי בסיום השכירות, לא פעלה על מנת להודיע לעירייה על סיום השכירות והחלפת שם המחזיק בעירייה. תיק החקירה בעקבות התלונה שהגישה הנתבעת במשטרה כנגד צד ג' על זיוף המסמך, נסגר מחמת שלא נמצאו ראיות מספיקות להעמדה לדין. לאור האמור, בית המשפט חייב את הנתבעת לשלם לעיריית בת ים את החוב וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין. ## (6) פגיעת גוף כתוצאה מרשלנות עיריית בת ים:## אישה שנפגעה לטענתה בעת שנתקלה במפגע בכביש המצוי בבת ים הגישה תביעה כנגד עיריית בת ים וכנגד חברת הביטוח שלה. עורך הדין של התובעת טוען כי העירייה אחראית לנזקי התובעת בשל היותה בעלת המקרקעין שבשטחם נפלה. לטענתו העירייה התרשלה באחזקת המדרכה והותירה בה מפגע. רשלנותה מתבטאת גם בעובדה שלא הוצב במקום עמוד תאורה. נטען כי יש במעשי ומחדלי העירייה גם משום הפרת חובה חקוקה מכוח פקודת העיריות. עוד לטענת עורך הדין של התובעת יש להחיל את הכלל של "הדבר מדבר בעדו" על פי סעיף 41 לפקודת הנזיקין ולחילופין "דבר מסוכן" על פי האמור בסעיף 38 לפקודה ובעקבותיו העברת נטל הראיה לעירייה להוכיח שלא התרשלה. לגרסת העירייה, התובעת כלל לא הוכיחה טענתה בדבר קיומו של מפגע והעדר תאורה. לטענת עורכי הדין של עיריית בת ים גרסת התובעת אינה אחידה שכן קיים שוני בין הגרסה המוקדמת שמסרה בכתב התביעה לבין גרסה מאוחרת שמסרה בתצהיר עדותה הראשית. בהקשר זה נטען כי עדות התובעת בתצהירה הינה עדות כבושה ואין לתת לה משקל ראייתי וכן נטען כי הינה עדות יחיד של בעל דין שכן שאר עדי התובעת לא ראו את האירוע בהתרחשו. עורך הדין של העירייה מוסיף כי גם תמונות המקום עליהן נסמכת התובעת אינן קבילות, באשר הן צולמו מבלי שהתובעת נכחה במקום ובמועד לא ידוע. לטענת העירייה לא התקבל אצלה כל דיווח אודות המפגע עובר לנפילת התובעת ועל כן אין לצפות ממנה לפעול למניעתו מבלי שידעה על קיומו. בית המשפט ציין בפסיקתו כי אין חולק שעירייה חייבת לטפל במפגעי בטיחות שיש בדרכים הנמצאות בטיפולה ואחזקתה, ואולם לא כל סטיה "מיושר מתמטי" של מפלסי דרכים היא מפגע. ציבור המשתמשים ער ויודע ש"יושר" כזה אינו קיים ואינו יכול להיות קיים במציאות, והוא נדרש למינימום ההכרחי של זהירות, לבל יינזק מ"אי-יושר" של מה בכך וכי כאשר קיים מכשול מהותי כגון בור במדרכה או הבדלי גובה פתאומיים הנובעים מסדק שעין אדם לא יכולה להבחין בהם מראש, אלו הם סיכונים שאינם בגודל הרגיל והמקובל אותם יכול וחייב אדם לצפות, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר במקום בלתי מואר. לאור האמור לעיל חויבה עיריית בת ים לפצות את התובעת בשל פגיעה. ## (7) תביעה בגין תשלומי יתר של ארנונה שנגבו מהעירייה:## הוגשה תביעה כספית כנגד עיריית בת ים, בגין תשלומי יתר של ארנונה שנגבו מהעירייה שלא כדין. הנכס נשוא החיוב בארנונה ששיעורה נתון במחלוקת שימש בתקופה הרלבנטית כמקבץ דיור. בכתב התביעה העלתה התובעת טענות רבות. טענה מרכזית של התובעת היא כי מדובר בנכס המשמש למגורים ויש להטיל עליו ארנונה בשיעור החל על דירות מגורים. טענה נוספת של התובעת תוקפת את חוקיותו של הסיווג החדש של "דיור מוגן/מלון דירות" שהתווסף לראשונה (לטענת התובעת) לצו הארנונה של העירייה הנתבעת בשנת 1986, משום שהתעריף שנקבע בעת הוספת סיווג זה חורג מהמותר על פי חוקי ההקפאה שהיו אז בתוקף ולא ניתן היתר השרים לחריגה זו. נשמעו עדויות קצרות למדי של שני עדי תביעה: הראשון היה בתקופה הרלבנטית סמנכ"ל הנכסים של קבוצת החברות שהתובעות היא אחת מהן, והשנייה הייתה מנהלת מקבץ הדיור שבנכס אליו מתייחסת התביעה ושל עד הגנה אחד שבין שאר תפקידיו מכהן כמנהל הארנונה בעירייה בבת ים. בית המשפט פסק כי מאחר ולא ניתן היה להגיע מהנתונים המספריים שהוצגו לתוצאה מספרית ודאית בדבר הסכום המגיע לתובעת הוא הורה בזה כי העירייה תשיב לתובעת את סכומי הארנונה שגבתה ממנה ביתר בשנות המס הכלולות בתביעה. ##(8) בקשה לצו מניעה כנגד עיריית בת ים:## הוגשה תובענה ע"י חברה בע"מ למתן צו מניעה קבוע האוסר על עיריית בת ים להמשיך בהליכי הוצל"פ נגד התובעת בגין דו"חות מסויימים על עבירות חניה. הטענה הייתה כי עובר העבירות נשוא הדו"חות, הוא אדם שהיה עובד שלה, אך העבירות הן שלו ולא שלה, וכי בעת ביצוען הוא נהג ברכב של העיריה הנתבעת ולא של התובעת, וכי העיריה הנתבעת אף הסבה את הדו"חות ע"ש העובד. העירייה עתרה לדחיית התביעה על-הסף מחוסר סמכות. בית המשפט קבע כי אין לתקוף תוצאותיו של הליך פלילי בהליך אזרחי, והדבר חל על כל תקיפה של כל הרשעה וגזר דין, לרבות בענייני חניה. לכן אין סמכות עניינית לביהמ"ש האזרחי לדון בתובענה זו - משום שזוהי תובענה למניעת מימושו של גזר הדין הפלילי. אין גם בימ"ש אחר אליו ניתן להעביר את הדיון בתובענה, על שום שונות ההליכים. ואם התובעת רוצה בהליכים כאלו, ככל שעודם עומדים לרשותה תפתח באותם הליכים בביהמ"ש המוסמך והתובענה נדחתה על הסף תוך חיוב החברה בתשלום לעירייה הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין. ## (9) תאונה בבית ספר בבת ים:## אדם עתר לפצותו בגין נזקי גוף שנגרמו לו, לטענתו, בעת ששהה בבית הספר בבת ים, ונפגע בידו השמאלי מחלון שנפל. עיריית בת ים טענה כי האחריות לתאונה היא של קבלן ביצוע עבודות אלומיניום לגביו נטען שביצע החלפת חלונות ומסגרות בבית הספר, במועדים הרלבנטיים. להוכחת הנכות הרפואית הגישו הצדדים חוות דעת רפואיות בתחום האורטופדי. מטעם התובע הוגשה חוו"ד אשר העריכה את נכותו של התובע בשיעור של 10% בגין נזק בגידים המיישרים וצלקת דבוקה ביד שמאל לפי תקנה 42(2) ד לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז - 1956. המומחה מטעם עיריית בת ים והקבלן העריך נכותו של התובע בשיעור 2.5% לפי תקנה 75(1)ב לתקנות ברבע או תקנה 44(4) לתקנות במחצית. בית המשפט חייב את עיריית בת ים והקבלן לפצות את התובע בסך של כ- 90,000 ₪ כאשר נפסק כי העירייה תשלם 30% מהסכום והקבלן 70% - בתוספת הוצאות ושכ"ט עורך דין. ##(ב) שכר טרחת עורכי דין בבת ים:## ##(10) שכר טרחת עורך דין רשלנות רפואית בבת ים:## מהו שכר הטרחה (מומלץ) של עורכי דין מומחים לרשלנות רפואית בבת ים ? (על כך נדון בהרחבה בהמשך) מקובל לחלק עלות עורך דין נזיקין בבת ים ל - 2 קבוצות - (א) רשימת עורכי דין נזקי רכוש בבת ים (נזק לרכב, ליקויי בניה, שריפה, הצפה, נזילות וכו') (ב) עורך דין נזקי גוף בבת ים (פציעות ספורט, תביעה אזרחית על תקיפה, תאונות תלמידים, פציעות בצבא, תאונות אישיות וכו'. ##(11) מה שכר הטרחה של עורך דין תאונות דרכים בבת ים ?## קיימת הבחנה בין שכר טרחת עורך דין המתמחה בתאונות דרכים בבת ים הקבוע בחוק (כגון: עורך דין תאונת אופנוע בבת ים, עורך דין תאונות אופניים, תאונת פגע וברח) לבין שכר טרחת עורך דין מומלץ: לדוגמא בתחומים: צו סגירה, צו מניעה, צו הריסה, רישוי עסקים (רישיון עסק), עתירה מנהלית, אכיפת חוזים - תחומים בהם הסעד הוא בד"כ לא כספי. ##(12) שכר טרחת עורך דין תביעות לביטוח לאומי:## כאשר אדם מחפש עורכי דין באזור בת ים שבו נמצא סניף ביטוח לאומי הקרוב לביתו, הוא לא ימצא בהכרח עורכי דין מובילים בתחום, לכן כדי למצוא עורך דין טוב בבת ים, רצוי לחפש עורכי דין לפי תחומים, לא כל עורך דין טוב לדיני עבודה, ביטוח סיעודי, ביטוח אובדן כושר עבודה, פוליסת ביטוח חיים, יהיה בהכרח עורך דין מומחה לייצוג מול ביטוח לאומי. ##(13) שכר טרחת עורך דין מקרקעין בבת ים:## עורך דין נדל"ן בבת ים הוא בד"כ עו"ד מומחה בתכנון ובניה ועוסק בין היתר בחריגות בניה, בניה לא חוקית, היתר בניה, התנגדות לבניה,קיבוצים, מושבים, הסכם שכירות - תחומים בהם שכר הטרחה משולם מראש ולעיתים על בסיס תוצאות, לעומת זאת שכר טרחת עורך דין קניית דירה מקבלן או מכירת דירה. ## (14) שכר טרחת עורך דין גירושין בבת ים:## עורך דין לענייני משפחה בבת ים עוסק בין היתר בענייני גירושין, מזונות ילדים, הסכם ממון, הסכם גירושין, אפוטרופסות וכו'. שכר הטרחה של משרדי עורכי דין מובילים בדיני משפחה בבת ים, במרבית המקרים יהיה גבוה משמעותית משכר הטרחה של דין טוב לגירושין בבת ים, המתמחה בדיני משפחה. ##(15) שכר טרחת עורך דין הוצאה לפועל בבת ים:## מה הדין בסוגיית שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל בבת ים ? (מחיקת חובות, איחוד תיקים, ביצוע שטר) מה גובה שכר טרחת עורך דין פשיטת רגל ? (כינוס נכסים, הפטר) למי שייך שכר טרחת עורך דין שנפסק לטובת הזוכה ? למי שייך שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל ? סוגיית שכר טרחה של עורך דין הוצאה לפועל, מוסדרת בסעיף 10 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967 הקובע כי זו כה המיוצג על ידי עורך דין בתיק הוצאה לפועל יהיה זכאי לשכר עורך דין כאמור בתעריף המינימאלי שנקבע לפי סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין (על כך נדון בהרחבה בהמשך). ## (16) שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה בבת ים:## בהליך חיפוש עורך דין מומחה לתאונות עבודה בבת ים חשוב להבחין בין עורך דין דיני עבודה בבת ים (זכויות עובדים, פיצויי פיטורים בהריון, אפליה, פנסיה, התפטרות, דיני חינוך, עובדים זרים, הפרת הסכם עבודה וכו') לבין עורכי דין תאונות עבודה בבת ים, המגישים תביעות רשלנות מקצועית לקבלת פיצוי כספי בגין זכויות רפואיות של נפגעי תאונה בעבודה. ## (17) כמה עולה עורך דין פלילי ?## כמה לוקח עורך דין פלילי בבת ים ? / כמה מקבל עורך דין תעבורה בבת ים ? (על כך בהמשך) תחומים אלו (שחרור ממעצר, נהיגה בשכרות, שלילת רישיון נהיגה וכו') שייכים לקטגוריית תחומי משפט אזרחי (קניין רוחני, זכויות יוצרים, דיני אינטרנט, דיני בנקאות, חברות, עמותות, פירוק חברה, הגבלים עסקיים, משפט בינלאומי, ביטול מכרזים, משרד הפנים, הגירה, דיני ספורט, ביטול עיקולים וכו') - תחומים בהם לא מקובל לשלם לעורך דין בשיטת האחוזים. ## (18) שכר טרחה באחוזים (דין לפי הצלחה):## האם עו"ד שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכ"ט עו"ד לפי אחוזים נגזר מהפחתת תשלום: ארנונה, היטלי פיתוח, דיני מיסים, הלוואות בנקים, דיני שטרות, משפט מנהלי, מיסוי עירוני, דוחות, קנסות ולעיתים מגובה הפיצוי: לשון הרע, הפרת חוזה, תביעה ייצוגית, משרד הביטחון / ענייני צבא. נשאלת השאלה כמה מקבל עורך דין שעובד על בסיס אחוזים במקרה שהתביעה נדחתה ? (על כך בהמשך). ## (19) שכר טרחת עורך דין צו ירושה / שכר טרחת עורך דין צוואה:## מה שכר הטרחה של עורך דין ירושות בבת ים ? מה שכר הטרחה של עורך דין צוואות בבת ים ? (על כך בהמשך). ##(ג) עורכי דין מומלצים בבת ים: (פרסומת):## ##שם המשרד:## אלונה קודנקו משרד עורכי דין ##טלפון:## 052-7901079 ##עיר / יישוב:## בת ים ##אודות המשרד:## משרד המתמחה בדיני משפחה וירושה ,נסיון רב בתחום לקוחות מרוצים ,לווי אישי לאורך כל הדרך. אפשרות לתהליך מוסכם משותף גישור בהסכמה, חיסכון בעלויות ודאגה לצורכי התא המשפחתי. ##תחומי עיסוק:## דיני אפוטרופסות, דיני ירושה, דיני משפחה. ________________________________________________ ##שם המשרד:## עו"ד הילה בורנשטיין ##טלפון:## 052-5608656 ##עיר / יישוב:## בת ים ##תחומי עיסוק:## דיני אפוטרופסות, דיני ירושה, דיני משפחה. הוצאה לפועל