תביעה בגין ליקויי בנייה עקב תמ"א 38

להלן פסק דין בתביעה בגין ליקויי בנייה עקב תמ"א 38: התובעים 1 עד 19 ו21 עד 23, הינם בעלים של דירות בבניין ברח' הופיין 9 חולון , חלקה 343 בגוש 6746 (להלן: הבניין). תובעת 20 הינה נציגות הבית המשותף בבניין. התובעים 1, 2, 17 הגישות תביעות נגד הנתבעת, אליהן צורפו שאר התובעים, בגין הפרת הסכם ביצוע חיזוק הבנין מפני רעידות אדמה שיפוצו והוספת מעלית שנערך ביום 17.8.09 (להלן ההסכם). התובעים טוענים כי נתגלו ליקויי בניה הן בדירותיהם והן ברכוש המשותף. 4. בהסכמת הצדדים, מינה בית המשפט מומחה מטעמו כדי שיחווה את דעתו לגבי התיקונים הנדרשים בכל אחת מהדירות וברכוש המשותף ועלות התיקונים. 5. ביום 26.12.12 נתקבלה חוות דעת המומחה ובה המומחה פירט את כל הדרוש תיקון ועלותו. 6. בדיון שהתקיים ביום 27.5.13, הודיעו התובעים 1 עד 19, כי הם מבקשים לחייב את הנתבעת בפיצוי הכספי בגין התיקונים הדרושים בדירותיהם, כאמור בחוות דעת המומחה והם מותרים על חיובה של הנתבעת לבצע את התיקונים. 7. נציגות הבית המשותף, תובעת 20, הודיעה הדיון הנ"ל, כי מבקשת לחייב את הנתבעת לבצע את התיקונים על פי חוות דעת המומחה וכי במידה והנתבעת לא תבצע אותם תוך שלושה חודשים, לחייב אותה לשלם לנציגות את הסכום שהמומחה קבע. 8. תובעת 1, טטיאנה מדובסקי, ביקשה בדיון הנ"ל, לחייב את הנתבעת בנוסף גם עבור תיקון המזגנים בדירתה בסך של 1,650 ₪ ועבור הניקוז, סך של 250 ₪. 9. איש מטעם הנתבעת לא התייצב לדיון, למרות שהיא קיבלה את ההזמנה כדין. 10. לפיכך, אני מחייב את הנתבעת, לשלם לתובעים, תוך 30 יום, את הסכומים, כמפורט להלן: א. לתובעים 3 ו- 4, רענני שאול ורענני מלכה (בעלי חלקת משנה 1), ביחד ולחוד, את הסך של 7,550 ₪. ב. לתובעת 2, ז'נה מטטוב (בעלת חלקת משנה 2), את הסך של 3,100 ₪. ג. לתובעים 5 ו- 6, משה שרז ולורט שרז (בעלי חלקת משנה 3), את הסך של 7,900 ₪. ד. לתובעת 7, ויויאן פנחס (בעלת חלקת משנה 4),סך של 7,900 ₪. ה. (אסתר גומל נמחקה כתובעת). ו. לתובעים 9 ו- 10, ליאוניד ריבושקין וארינה ריבושקין (בעלי חלקת משנה 10), ביחד ולחוד, את הסך של 2,300 ₪. ז. לתובעים 11 ו- 12, סולומון חייט ורוזה חייט (בעלי חלקת משנה 11), ביחד ולחוד, את הסך של 1,600 ₪. ח. לתובעים 13 ו- 14, בן ציון עובדיה ונעומי עובדיה (בעלי חלקת משנה 12), ביחד ולחוד, את הסך של 2,100 ₪. ט. לתובע 15, דני בן משה (בעל חלקת משנה 13), את הסך של 9,400 ₪. י. לתובע 16, דניאל משה (בעל חלקת משנה 14), את הסך של 5,600 ₪. יא. לתובעת 17, מרטין בדיחי (בעלת חלקת משנה 15), את הסך של 12,300 ₪. יב. לתובעים 1, 18 ו- 19, טטיאנה מדובסקי, סרגיי מדובסקי וגנאדי מליגין (בעלי חלקת משנה 16), ביחד ולחוד, את הסך של 9,500 ₪ ובנוסף את הסך של 1,900 ₪ (בגין תיקון המזגנים והניקוז), סך הכל 11,400 ₪. יג. לתובעים 21 ו- 22 קלמן בינוול ומטילדה בינוול, ביחד ולחוד, את הסך של 2,300 ₪. יד. לתובעת 23, אסתר גדליה, את הסך של 2,300 ₪. 11. אני מחייב את הנתבעת לבצע, תוך שלושה חודשים, את כל התיקונים ברכוש המשותף בבניין ברח' הופיין 9 חולון, על פי האמור בסעיפים 1 עד 25 בעמ' 29 עד 35 לחוות הדעת. 12. במידה וכל התיקונים או חלקם לא יבוצעו במועד כאמור בסעיף 11 דלעיל, הנתבעת תשלם לנציגות הבית המשותף את הסך של 38,200 ₪. 13. הנתבעת תשלם לנציגות הבית המשותף את הסך של 300 ₪, כאמור בסעיף 3 עמ' 30 לחוות הדעת. 14. המומחה לא קבע את שווי עלות התיקון של פריט 12 עמ' 32 לחוות הדעת. אני מעריך את עלות התיקון הזה בסך של 3,000 ₪ ומחייב את הנתבעת לשלמו לנציגות הבית המשותף, במידה והנתבעת לא תבצע את התיקון הנ"ל, תוך שלושה חודשים. 15. כל אחד מהסכומים הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.5.12 ועד מועד סילוק כל החוב. 16. הנתבעת תשלם לכל אחד מהתובעים 1, 2, 17 ו- 20 הוצאות משפט בסך של 1,000 ₪. תוך 15 יום ניתן לבקש מבית המשפט המחוזי להגיש ערעור. בניהליקויי בניהתמ"א 38תמ"א