רשלנות סוכן ביטוח

להלן פסיקה בנושא רשלנות סוכן ביטוח: בת.א. (עפולה) 2896/02 סאלח איוב הייב נ' ביטון דני נבחן מקרה בו סוכן הביטוח לא דאג להוצאת פוליסת ביטוח מקיף על אף שהתבקש לעשות כן, ובית המשפט קבע כי הסוכן התרשל, וחייב את חברת הביטוח בתשלום מלוא הנזק, כאילו הוצאה הפוליסה המבוקשת, וזאת לאור אחריותה השילוחית להתנהגות הסוכן, וכן קיבל במלואה את הודעת צד ג' ששלחה חברת הביטוח כלפי הסוכן. במקרה שנדון בע"א (חי') 3733/06 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' אלמאזה חלבי שעסק גם הוא בפוליסת ביטוח שלא כללה כיסוי מתאים לגיל הנהג, חוייב אומנם סוכן הביטוח רק בשיפוי חלקי של חברת הביטוח, במסגרת הודעת צד ג', ולא במלוא הסכומים ששילמה חברת הביטוח למבוטחת. בעא (ת"א) 2117/09 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' מסארווה נפסק כי כאשר סוכן ביטוח התרשל בתפקידו, ולא דאג להוצאת פוליסה כנדרש, הרי שלאור אחריותה השילוחית, מחד, חייבת חברת הביטוח בתשלום מלוא התביעה כאילו הוצאה הפוליסה הנדרשת, אך מאידך, יש לחייב הסוכן בשיפוי מלא על כל הנזקים שנגרמו לחברת הביטוח, שהרי אילמלא רשלנותו של הסוכן לא היה מקום לחייבה לשלם נזקים שלא היו מכוסים על פי הפוליסה. רשלנותסוכן ביטוח