מיקרוטראומה בכתף

מיקרוטראומה בכתף: 1. ביום 28/02/07 דחה המוסד לביטוח לאומי תביעה לתשלום דמי פגיעה שהגיש התובע בגין פציעתו בתאונת עבודה שארעה, לטענתו, ביום 14/09/98. 2. על החלטת הדחייה ערער התובע בתביעה שלפני, ובה טען כי בעבודתו כמכונאי כאזרח עובד צה"ל הוא נפגע בכתפיו פגיעה מסוג מיקרוטראומה בשל עבודתו "עם כלים רוטטים" כלשון התביעה. בכתב התביעה המפורט שהוגש ע"י ב"כ התובע פורטו נסיבות עבודתו של התובע: כמכונאי פירוק טנקים התבצעה עבודתו בכלים פניאומאטיים כבדים ורוטטים, לרבות פטיש אויר רוטט. 3. בהסכמת ב"כ הצדדים בדיון שהתקיים ביום 03/06/09 הוגשו ע"י התובע תצהיר ורשימת עובדות לפירוט תנאי עבודתו וביום 03/01/10 מונה ד"ר אליהו סלטי כמומחה-יועץ רפואי. 4. להלן השאלות שנשאל המומחה ובצידן עיקרי תשובותיו: א. כיצד יש להגדיר את המחלות או הפגימות בשתי הכתפיים של התובע? תשובת המומחה: על פי התיעוד הרפואי... נראה כי התובע סובל מקרע מאסיבי של גידיי " השרוול המסובב" שהינה קבוצה של ארבעה גידים האחראים על תנועות הסיבוב של מפרק הכתף... ב. האם יש קשר סיבתי בין מצבו הרפואי של התובע, לעניין כתפיו, לבין תנאי עבודתו באופן שניתן לקבוע כי הוא נגרם כתוצאה מנזקים זעירים לא מוחשיים ומצטברים (מיקרוטראומה)? תשובת המומחה: אכן קיים קשר סיבתי ישיר בין אופי עבודתו של התובע בעזרת פטיש אוויר (מכשירים רוטטים) ובין מחלתו בכתף ימין. קרעים של ה"שרוול המסובב" נגרמים בין השאר על רקע עבודה בעזרת מכשור רוטט בעקבות מיקרוטראומה חוזרת ונשנית שיוצרת העבודה בעזרת מכשירים אלו. התובע יליד 42 ובשנת 1998 עת אובחנה לראשונה מחלתו היה בן 56. קרעים של "השרוול המסובב" המראים סימנים חריפים (הצטברות נוזל) עם אבחנתם (אולטרסאונד משנת 1998) אינם אופייניים לגיל זה אלא אם כן נגרמו על דרך המיקרוטראומה כפי שגם אירע במקרה זה. ג. האם השפעת המיקרוטראומה על מצבו הרפואי של התובע לעניין הכתפיים, היתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים, כגון מצב בריאות ו הקונסטיטוציונלי ? תשובת המומחה: השפעת המיקרוטאומה במקרה זה היתה עיקרית ויחידה כגורם לנזק שאובחן בכתפו של התובע. למצבו הבריאותי הכללי של התובע אין ולא היתה כל השפעה על הנזק בכתף שאובחן כאמור כבר שנת 98. מדובר במחלה שנגרמה באופן ישיר ובלעדי בעקבות מיקרוטראומה והראתה בתחילה סימני מחלה חריפים בכתף אשר עם השנים הפכו סימנים אלו להיות כרוניים. ד. האם מצבו הרפואי של התובע לעניין הכתפיים כאמור בתשובה לשאלה א' הוא "מחלת מקצוע" לפי רשימת מחלות המקצוע אשר בתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי?   תשובת המומחה: אכן מדובר ב"מחלת מקצוע" התואמת את האמור ברשימת מחלות המקצוע בכל הקשור בפגיעה בגידים ומעטפותיהם. לאור אופי עבודתו של התובע ניתן לומר כי קרעים מסוג זה כפי שאובחנו בכתפו של התובע נגרמים על רקע המיקרו טראומה החוזרת שיוצר פטיש האוויר בעזרתו עבד התובע בכל אותם שנים. גילו הצעיר יחסית בעת איבחון המחלה, הסימנים החריפים (הצטברות נוזל) שנצפו בבדיקה משנת 98 והעדר חבלה חריפה אחת ובודדת אותה ניתן להגדיר היטב מבחינת זמן ומקום התרחשות מובילה למסקנה הבלתי נמנעת כי מחלתו של התובע נגרמה כמחלת מקצוע על רקע השימוש הממושך בפטיש אוויר. 5. לבקשת ב"כ הנתבע הופנתה שאלת הבהרה למומחה: האם האמור בסעיף ד' לחוות דעתך מתייחס לכתף ימין בלבד? אם כן - הנך מתבקש להתייחס גם לכתף שמאל על פי כל השאלות שהופנו אליך בהחלטה למנותך כמומחה-רפואי. אם לא - נא ציין במפורש מה מיוחס לכתף שמאל ומה לכתף ימין. המומחה חזר על האמור בחוות-דעתו הראשונה, תוך הוספת הדברים דלהלן: בתשובה א' הוסיף: ..." בבדיקת האולטרסאונד משנת 06 נוספו סימנים (עיבוי המעטפת, הסתיידויות זעירות) המצביעים ממצא שהפך במהלך השנים לממצא כרוני שכלל גם את כתף שמאל בה נצפו הסתיידויות זעירות בנקודת האחיזה של הגיד לעצם הזרוע". בתשובה ב' הוסיף המומחה: "... ההסתיידויות הנראות בכתף שמאל אינן תוצאה של חבלה חריפה / מיקרוטראומה כי אם תוצאה של תהליך תחלואי רגיל המתפתח במהלך שנים רבות אך בשום מקרה אינו קשור באופי עיסוק או בגורם סיכון כזה או אחר. הסתיידויות אלו מופיעות בכתפיהם של אחוז נכבד מכלל האוכלוסיה הבוגרת ללא קשר למין ו/או לאופי עיסוק". בתשובה ג' הוסיף המומחה: "... אין למנגנון המיקרו טראומה כל השפעה על כתף שמאל ולמצבו הבריאותי הכללי של התובע אין ולא היתה כל השפעה על הנזק בכתף ימין כפי שאובחן כאמור כבר בשנת 98... הממצא המזערי הנראה בכתף שמאל אינו קשור במיקרו טראומה כפי שהובהר בתשובה קודמת". בתשובה ד' הוסיף המומחה: "... אכן מדובר ב"מחלת מקצוע" בכתף ימין התואמת את האמור ברשימת מחלות המקצוע... מובילה למסקנה הבלתי נמנעת כי מחלתו של התובע בכתף ימין נגרמה כמחלת מקצוע על רקע השימוש הממושך בפטיש אוויר. המחלה הנראית בכתפו השמאלית (הסתיידויות זעירות) אינה מוגדרת כ"מחלת מקצוע" שכן אין היא תוצאה של אופי עבודתו של התובע. מדובר כאמור בתהליך תחלואי רגיל, שכיח ומוכר שאין בינו ובין אופי עיסוקו ולא כלום". 6. לאחר שעיינתי בכל תשובותיו של המומחה ובסיכומי הטענות של הצדדים, אני פוסקת כדלקמן: א. הפגיעה בכתפו הימנית בלבד של התובע היא פגיעה שעפ"י תורת המיקרוטראומה יש לראותה כתאונת עבודה ואף כמחלת מקצוע, והיא נובעת מתנאי עבודתו של התובע. ב. המצב הרפואי בכתפו השמאלית של התובע איננו בגדר מחלת מקצוע ואף לא נגרם עקב תנאי עבודתו של התובע, וכדברי המומחה, "מדובר בתהליך תחלואי רגיל, שכיח ומוכר שאין בינו לבין אופי עיסוקו ולא כלום" - ולפיכך התביעה בגין כתף שמאל נדחית, בעוד התביעה בגין כתף ימין מתקבלת. 7. כתובע היה מיוצג ע"י לשכת הסיוע המשפטי ולפיכך אין צו להוצאות. מיקרוטראומהכתפיים