מיקרוטראומה בלט דיסק

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מיקרוטראומה בלט דיסק: 1. ביום 25/07/07 ניתן ע"י כבוד השופטת דינה אפרתי פסק דין ועל פיו נדחתה התביעה להכיר במצבו הרפואי של התובע כפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה. 2. בעקבות ערעור שהגיש התובע על פסק הדין הנ"ל לבית הדין הארצי לעבודה, הסכימו הצדדים להחזרת התיק לבית הדין האיזורי לעבודה בתל-אביב, לשם "... מינוי מומחה יועץ רפואי בשטח האורתופדי בשאלת המיקרוטראומה לעניין הרמה ופריקת משאות..." ו- "כדי שיקבע (בית הדין האזורי - א.ע.) את התשתית העובדתית..." בית הדין הארצי לעבודה נתן תוקף של פסק דין להסכמות דלעיל. 3. ביום 07/04/10 הגיש ב"כ התובע לבית הדין רשימת עובדות מוסכמות על שני הצדדים (ראה ת/1 מהמועד הנ"ל) ובית הדין מינה את פרופ' ח. צינמן כמומחה-יועץ רפואי (אורתופד) ולהלן השאלות שנשאל ע"י בית הדין ותמצית התשובות שניתנו על ידו: א. כיצד יש להגדיר את המחלה או הפגימה בגבו של התובע? תשובת המומחה: כאבי גב תחתון וב- CT אובחן בלט דיסק. ב. האם יש קשר בין מצבו הרפואי של התובע לעניין הגב, לבין תנאי עבודתו כמתואר בסעיף 2 דלעיל, באופן שניתן לקבוע כי הוא נגרם כתוצאה מנזקים זעירים מוחשיים ומצטברים (מיקרוטאומה)? תשובת המומחה: אין קשר בין תנאי עבודתו כפי שתוארו... לבין בלט הדיסק וכאבי הגב ולא ניתן לקבוע כי הוא נגרם כתוצאה מנזקים זעירים מוחשיים ומצטברים על פי תורת המיקרו טראומה. היסוד הראשוני להתפתחות פתולוגיה כתוצאה ממיקרו טראומה היא שתהיה הוכחה כי במהלך עבודתו נגרמו אין ספור פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה לו נזק זעיר... תהליך שלא נמצא על פי פרק העובדות. מחלת הדיסק הבין חולייתי אינה מוכרת כ"מחלת מקצוע"... בעניין הגב אין תנועות חוזרות ונשנות. פריצות דיסק מופיעות בגלל מחלה שמתפתחת על רקע גורמים רבים כגון גיל, מצב סוציו אקונומי, מתח, תורשה, השמנת יתר, עישון, מלפורמציות מולדות ועוד. באופן קליני ידוע שמחלת הדיסק הבין חולייתי אינה שכיחה יותר בבעלי "הצווארון הכחול" מאשר בעלי "הצווארון הלבן". 4. לבקשת ב"כ התובע, נשאל המומחה שאלות הבהרה: א. המומחה התבקש לעיין בהחלטת בית הדין מיום 20/05/10 שם פורטו בהרחבה התנועות החוזרות ונשנות של התובע במהלך עבודתו ואף נקבעו ע"י בית הדין כחוזרות ונשנות וכתנועות העלולות (אם גם לא חייבות) לגרום לנזקים זעירים בהתאם לתורת המיקרו טראומה. המומחה התבקש לדון שוב בשאלות בית הדין מיום 20/05/10 ולציין אם יש שינוי בתשובותיו בחוו"ד מיום 27/06/10 ולנמק החלטתו. ב. המומחה התבקש לעיין בחוות דעת ד"ר לוינקופף (שהוגשה מטעם התובע) ולציין עמדתו באשר למסקנותיו של ד"ר לוינקופף בעניין תחלואת הגב התחתון ממנה סובל התובע. 5. בחוות דעת מיום 05/12/10 השיב המומחה הרפואי על השאלות: א. שאלה א': פעילויותיו של התובע כפי שתוארו בפרק העובדות הינן קשורות בעבודה קשה מאוד. אך עבודה קשה כשלעצמה אינה גורמת בהכרח למחלת מקצוע על פי תורת המיקרו טראומה. אין כאן עבודה התואמת טפטוף מים על אבן שתגרום לשקע ולכן למרות שעיינתי שוב בהחלטה מיום 20/05/10 אינני חושב שיש מקום לשנות את החלטתי מיום 27/06/10. ב. שאלה ב': המומחה לא קיבל את חוות דעת ד"ר לוינקופף ולכן לא השיב בעניין זה. 6. ביום 03/04/11 הוציא המומחה הרפואי חוו"ד נוספת ובה התייחס לחוות דעת ד"ר לוינקופף שהומצאה לעיונו. המומחה הרפואי שב וקבע כי "אין בתיאור עבודתו של התובע כטפטוף מים על אבן שתגרום לשקע כפי שדורשים התנאים במחלת מקצוע". 7. לאחר שעיינתי בכל החומר המצוי בתיק, לרבות חוו"ד המומחה ותשובותיו לכל השאלות שנשאל, ולרבות סיכומי הטענות של הצדדים, אני פוסקת כדלקמן: א. חוות דעתו של המומחה הרפואי ברורה, מנומקת מפורטת וקוהרנטית. חוות דעת זו מושתתת על אדני העובדות שקבע בית הדין בהחלטתו (והן העובדות עליהן הצהירו ב"כ הצדדים כמוסכמות עליהם) כמו גם על ניסיונו המקצועי ומומחיותו בתחום האורתופדיה. ב. אכן, תורת המיקרוטראומה פותחה בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה בדרך לבחון פגיעה אפשרית בעובד, שלא כ"מחלת מקצוע" ושלא כאירוע תאונתי, פגיעה הניתנת לתיאור ואיתור במקום וזמן כפגיעה חד-פעמית. ואולם אין פירוש הדבר שבכל מקרה בו לא יוכל התובע להוכיח פגיעה חד-פעמית או מחלת מקצוע, יש להסיק מכך שמדובר בפגיעה עפ"י תורת המיקרוטראומה. גם כאשר בית הדין מוצא שהעובד ביצע סדרת תנועות חוזרות ונשנות זהות או דומות ומאותרות בזמן ידוע ומוכח, עדיין נדרשת בחינתן ע"י מומחה רפואי, שיוכל לאשר או לשלול מסקנה רפואית גרידא, לפיה אותן תנועות הן שגרמו למצב הרפואי נשוא הדיון והתביעה. ד. בעניינו של התובע שלל המומחה הרפואי כל קשר סיבתי בין אופן עבודתו ותנועותיו של התובע במהלך עבודתו לבין מצבו הרפואי נשוא התביעה. אשר על כן קובעת אני כי התובע לא הרים את הנטל להוכחת תביעתו על פי תורת המיקרו טראומה והתביעה נדחית. ה. אין צו להוצאות. עמוד השדרהבלט דיסקמיקרוטראומה