גב תפוס בעבודה ביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא גב תפוס כתאונת עבודה: השופט י' פליטמן 1. פתח דבר לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בבאר שבע (תב"ע נו0-125/; השופטת בהט כדן יחיד), לפיו נדחתה תביעת המערער להכיר בפגיעה בגבו כפגיעה בעבודה. 2. המערער עובד במפעל חרסה מאז 1986 ועד היום כמסגר, טענתו היתה כי ביום 16.1.95 במהלך עבודתו נתפס גבו עקב הרמת "כנפי מערבל". 3. בית הדין בהחלטתו מיום 8.12.96 פסק, כי "לא הוכח בפני קיומו של אירוע בעבודה", אך בכל זאת החליט לא לדחות את התביעה אלא למנות מומחה רפואי שיתייחס לבעיות המערער בגבו "ויקבע האם הם כתוצאה של מיקרוטראומה עקב הרמת חפצים כבדים, כריעה על ברכיים והתכופפות מדי פעם" של המערער בעבודתו. 4. בחוות דעת המומחה מיום 1.3.97 נאמר, כי "המערער על פי הממצאים בתיקו הרפואי סבל ב- 1989 כאבי גב תחתונים. בחודש מרץ 1994 בוצעה בדיקה מקפת של כאביו ואובחנה גלישת החוליה החמישית על הרביעית, דיסקופטיה מותנית בגובה 5L 4L, היצרות בתעלה השדרתית המותנית. כמו כן, נמצא גידול (שהוצא) חוץ שדרתי בגובה החוליות הגביות 9D 12D - מממצאים אלה סובל הנפגע עוד בטרם האירוע. הפתולוגיה הייתה קימת עוד בטרם הפגיעה המתועדת מיום האירוע. לא מדובר במיקרוטראומות. מדובר במצב תחלואי גרידא". 5. בפסק הדין נקבע על יסוד חוות דעת המומחה, כי "אין ספק כי לא הוכח קיומה של מיקרוטראומה... זאת בהעדר קשר סיבתי רפואי בין תנאי העבודה לבין המחלה ממנה סובל התובע", ותביעתו נדחתה לפיכך. 6. בערעורו בפנינו טען המערער, כי רק מאז המקרה מ- 16.1.95 הוא החל לסבול כאבים בגב ולפני כן הרגיש כי רגלו נרדמת בעת שהרים דברים כבדים בעבודה. ב"כ המשיב טען, כי דין הערעור להידחות מטעמי פסק הדין האזורי. 7. אשר לדעתנו - בנסיבות המקרה, אין מקום להתערבותנו בפסק דינו של בית הדין האזורי, המבוסס על חוות דעת המומחה לפיה - ליקויו של המערער בגבו הינו תוצאת מצב תחלואי, ולא קשור לתנאי עבודתו או לאשר עשה ביום האירוע הנטען. לאור האמור, נדחה הערעור ללא צו להוצאות. עמוד השדרהכאבי גב / בעיות גבביטוח לאומי