הוצאה לפועל באלפי מנשה | עוֹרך דין רונן פרידמן

מחפשים עורך דין הוצאה לפועל באלפי מנשה ? קיבלת מכתב מלשכת ההוצאה לפועל באלפי מנשה ?

זקוקים לעורך דין בענייני הוצאה לפועל באלפי מנשה ? מומלץ לקבל ייעוץ משפטי באמצעות עורכי דין מומחים בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי. באמצעות ייצוג ע"י עורך דין הוצאה לפועל, ניתן להגיע לתוצאות מהירות הפוטרות את הבעיה עמה מתמודדים תושבי אלפי מנשה, כחייבים או כנושים על ידי ניהול נכון של התיק ולאפשר להם לחזור לשגרת חיים כלכלית נורמלית. באילו מקרים פונים ללשכת הוצאה לפועל הוצאה לפועל באלפי מנשה ?

##(1) סיוע לחייבים בתיק הוצאה לפועל באלפי מנשה ##נעשה ע"י עורך דין הוצאה לפועל באלפי מנשה תוך שימוש בהגנות הקבועות בחוק ההוצאה לפועל, המאפשרות במקרים מסוימים, ביטול עיקולים, ביטול עיכוב יציאה מהארץ, איחוד תיקים, ביטול הגבלת רישיון נהיגה וכן הפטר ומחיקת חובות. ##(2) סיוע לנושים בתיק הוצאה לפועל באלפי מנשה##, לצורך ביצוע יעיל של חקירה כלכליות במטרה לבצע עיקול על חשבונות בנק ואיתור נכסים באלפי מנשה, נעשה באמצעות עורכי דין לענייני הוצאה לפועל הנעזרים בחוקרים פרטיים ובקבלני הוצאה לפועל מוסמכים על מנת להחזיר ללקוח את כספו האבוד.

 

איך לבחור עורך דין הוצאה לפועל מומלץ ?

אנו מאמינים כי לקוח שיש לו הכרות מעמיקה עם רזי עולם ההוצאה לפועל, יגיע מוכן יותר לפגישה עם עורך דין, תוך התנהלות נכונה ויצירתית בהליך ויגדיל, לא רק את הסיכוי לבחור בעורך דין הנכון עבורו, אלא אף את סיכויי ההצלחה בתיק. לשם כך, העמדנו לרשותכם ##פלטפורמה משפטית ייחודית## בנושא הוצאה לפועל באלפי מנשה, שבאמצעותה תוכלו לאתר (בקלות) מידע רב, באמצעות מערכת חיפוש פנימית מהמתקדמות בעולם, שתיתן לכם ראיה רחבה יותר שתאפשר לכם לסיים את תיק ההוצאה לפועל במקצועיות, ביעילות ותוך חסכון ניכר בהוצאות. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין הוצאה לפועל אלפי מנשה הליך הוצאה לפועל הוא הליך מורכב הדורש ידע רב, עיון בשלל בסוגיות בתחום הוצאה לפועל באלפי מנשה הרלוונטיות עבורכם במדריך משפטי זה, תאפשר לכם לקטלג ולסווג את הסוגיה עמה אתם מתמודדים ובכך להתאים לכם את הטיפול המשפטי הנדרש ואף אל פי שהמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, אין ספק כי תפיקו ממנו תועלת רבה, שתאפשר לכם לפתוח דף חדש בחייכם.

 

הוצאה לפועל באלפי מנשה - סקירה משפטית:

##(1) הוצאה לפועל באלפי מנשה בגין אי תשלום שכר דירה## בתא"ק 23683-08-12‏ הוגשה בקשת המבקשת לביטול פסק הדין אשר ניתן כנגדה לטובת המשיבה בהיעדר כתב הגנה. המשיבה הגישה כנגד המבקשת תביעה כספית בסדר דין מקוצר עבור חובות מסים עירוניים בקשר לדירה בישוב אלפי מנשה. המבקשת אינה מתגוררת עוד באלפי מנשה, לאחר שהתקשתה לשלם את שכר הדירה וסולקה מהדירה על ידי המשכיר, לטענתה באופן בלתי חוקי ומבלי שהותר לה לאסוף את חפציה ורכושה. המשכיר פתח כנגד המבקשת שני תיקי הוצאה לפועל - האחד בגין אי תשלום שכר דירה והשני בגין שטר חוב לתשלום מיסי עירייה וחשמל. למבקשת נודע דבר פתיחת תיק ההוצאה לפועל כנגדה. בית המשפט ציין כי סעיף 201 לתקנות סדר הדין האזרחי קובע כך: "ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה - לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם". ##(2) הוצאה לפועל באלפי מנשה - סמכות מקומית## בתמ"ש 60533/98 בית-המשפט לענייני משפחה נדרש לשאלת סמכותו לדון בתביעה לאור העובדה שבאופן רגיל היישוב אלפי מנשה אינו נתון לסמכותם של בתי-המשפט במדינת ישראל שחוק בתי המשפט חל עליהם, ולאור קיומו של בית-משפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה במועצה מקומית אשר אלפי מנשה נמצא בשטח שיפוטו. בית המשפט דן בשאלת סמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה להיזקק לתובענה הועלתה ביוזמת בית-המשפט חרף הסכמת הצדדים להתדיין בפניו, משום שהצדדים הרשומים במרשם האוכלוסין בישראל מתגוררים באלפי מנשה. נטען כי היישוב אלפי מנשה נמצא בשטחים המוחזקים שבאזור יהודה ושומרון ואיננו נתון באופן רגיל לסמכותם של בתי-המשפט במדינת ישראל שחוק בתי המשפט חל עליהם באותם חיקוקים שבהם אין ההכרעה השיפוטית מצריכה היזקקות להליכי אכיפה במדינת ישראל הוסמך בית-המשפט לעניינים מקומיים לדון בכל העניינים באותו חיקוק. כך בחוק להסדר התדיינות בין בני-זוג, בחוק הכשרות ובחוק הירושה בכל הנוגע לנכסים באזור. לאכיפת החלטות שיפוטיות באותם עניינים הוקמו לשכות הוצאה לפועל. סעיף 3(ב) לתוספת לחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), הוא הבסיס החוקי לביצוע הליכי הוצאה לפועל נגד חייב ישראלי (אדם הרשום במרשם האוכלוסין בישראל לפי חוק מרשם האוכלוסין באזור. ומה באשר לנתבע "מתיישב"? בית המשפט ציין כי תקנה 2(א) לתקנות סדרי הדין (המצאת מסמכים לשטחים המוחזקים), קובעת, כדלקמן: "הוגשה תובענה לבית משפט או בקשת ביצוע ללשכת הוצאה לפועל, ובית המשפט, ההוצאה לפועל או אחד הצדדים למשפט מבקשים להוציא מסמך למי שנמצא באזור, או ביקש נוטריון ציבורי להמציא מסמך באזור, יומצא המסמך בדרך הקבועה להמצאת כתבי בי-דין בסימן ו' לפרק י"ב או בסימנים א', ב' או ג' לפרק כ"ז מתקנות סדר הדין האזרחי, הכל לפי העניין. ##(3) סיוע משפטי בתיק הוצאה לפועל לאדם המתגורר באלפי מנשה## בע.ש 1289/06 ‏הוגש ערעור על החלטת ראש הלשכה לסיוע משפטי, אשר דחתה את בקשתו של המערער לקבלת סיוע משפטי. עורך דין המערער טען נגד שתי החלטות של ראש הלשכה לסיוע משפטי אשר דחו את בקשותיו לסיוע, וכי המשיבה נוקטת שיהוי בטיפול בבקשה נוספת שהגיש. ההחלטה שלא להעניק סיוע משפטי בערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל נומקה בחמת חוסר סיכוי משפטי. עוד עלה מכתב הערעור, כי המערער מבקש לערער במסגרת ההליך שלפני על החלטת ראש ההוצאה לפועל. בית המשפט ציין כי הליך זה איננו המסגרת הדיונית הראויה לערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל. המערער ביקש סיוע משפטי בתביעה שהגיש נגד לשכת הרווחה של המועצה המקומית אלפי מנשה, פקידת הסעד העובדת בה ונגד גורמים נוספים. בהחלטה הראשונה עורך דין המערער ביקש מהמשיבה סיוע משפטי בערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל לאחד את תיקיו, ליתן צו תשלומים ולהכריז עליו כחייב מוגבל באמצעים. הבקשה הנוספת המערער הגיש תביעת נזיקין נגד לשכת הרווחה של המועצה המקומית אלפי מנשה, פקידה הסעד העובדת בה, בית החולים "שלוותא" וגורמים נוספים. ראש ההוצאה לפועל התחשבה בכך כי המערער מנהל את ענייניו על שמה של בתו כאשר זו נמצאת בחו"ל, כי לכאורה נראה כי לא כל הכנסותיו כנהג מונית מדווחות כחוק, כי הסכום בו נקב כהכנסתו החודשית, נראה תמוה ביותר, כאשר הוא טוען כי הוא עובד "מסביב לשעון", כי גרסתו באשר למגוריו היתה מעורפלת ביותר וכי המערער סתר את עצמו בעניין זה. בית המשפט פסק כי החלטת ראש ההוצאה לפועל הינה מפורטת, מנומקת ומבוססת, ולא נראה כי נפלה בה כל טעות משפטית. ##(4) מכירת דירה באלפי מנשה במסגרת כינוס נכסים בהוצאה לפועל## בתיק 0198658407 הוגשה בקשת זוכה בתיק למתן החלטה בבקשתה לחלוקת הכספים בהעדר תגובות יתר הזוכים בתיק האיחוד. במסגרת תביעה רכושית בין החייב בתיק וגרושתו, מינה בית המשפט לענייני משפחה כונסת נכסים למכירת זכויות החייב בדירת מגוריו באלפי מנשה. הכונסת השיבה שהנכסים שהיא מוכנה להעביר את הכספים לתיק ההוצאה לפועל ככל שתתקבל הוראה מתאימה מאת בית המשפט לענייני משפחה. בהתאם להחלטת בית המשפט מאותו היום הורתי לאחרונה להעביר הכספים המצויים אצלה לתיק ההוצאה לפועל בתוך שלושים ימים. הכספים התקבלו בתיק האיחוד אך ורק נוכח בקשותיו החוזרות ונשנות של עורך הדין להורות לכונסת הנכסים להעביר את הכספים לקופת ההוצאה לפועל. הוצאה לפועל