כאבים בגב התחתון עקב נהיגה

מומלץ לקרוא את פסק הדין להלן על מנת לקבל ידע בנושא כאבים בגב התחתון עקב נהיגה: 1. התובע, יליד 1972, סובל מכאבים בגבו התחתון, וטוען כי אלה נובעים מעבודתו כנהג, בדרך של מיקרוטראומה.   תביעתו להכיר במצב עמוד השדרה המותני שלו כנובע מ"תאונת עבודה" נדחתה ע"י הנתבע, ומכאן התביעה שבפנינו.     2. לאחר ששמענו את העדויות שמטעם הצדדים, קבענו, בהחלטנו מיום 19/02/02 כי הוכחה בפנינו התשתית העובדתית שדלקמן:   א) התובע, כאמור, עבד כנהג אוטובוס ציבורי זעיר בתקופה שמיום 01/11/96 ועד חודש 03/99 (כלומר - שנתיים וארבעה חודשים).   ב) עיקרה המכריע של עבודת התובע בוצעה בנסיעות בכבישים, כאשר בימי העבודה שלו אשר לא חלו בתקופות החופשה מבתי הספר - נהג גם בדרכי עפר, כ- 3 עד 5 ק"מ ביום, לצורך איסוף תלמידים המתגוררים בכפרים בהם לא כל הדרכים סלולות. לא נטען שבמי מבין המקרים אירעה קפיצה חריגה של הרכב, אלא שבנסעו בדרכי העפר הוא "התנדנד".   ג) התובע בילה בנהיגה לצורכי עבודתו כ- 10 שעות, בהפסקות קצרות בין נסיעה לנסיעה, בתקופות הלימודים בבתי הספר וכ- 5 שעות בתקופות החופשה מבתיה"ס.     3. לצורך קביעת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתו של התובע כפי שנקבעו לעיל, לבין הליקוי לו הוא טוען בגבו, מינינו, כמומחה רפואי מטעם בית הדין , את דר' דוד אנג'ל (להלן:ב"המומחה") , והפנינו אליו את השאלות שדלקמן:   א. מהו הליקוי או מהי המחלה מהם סובל סובל התובע בגבו. ב. האם ניתן לומר כי תנאי עבודתו של התובע גרמו לפגיעה Injury? ג. האם הפגיעה גרמה נזק? ד. האם כל פגיעה ופגיעה, כמפורט בהחלטה, גרמה לתובע לפגיעה זעירה Injury שלא ניתן להבחין בה, ואפשר ליחס אותה לזמן מסוים? ה. במקרה שכן - האם היתה הפגיעה הנ"ל - Irreversible בעלת אופי בלתי הפיך, כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים? ו. במידה והמצב הקיים נגרם גם בגין תהליך תחלואתי וגם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם השפיע מה שאירע בעבודה על הופעת המחלה ובאיזו מידה?     4. בחוות דעתו מיום 09/03/02, השיב המומחה לשאלות בית הדין את התשובות שדלקמן: "א- התובע סובל מכאבי גב תחתון. ב- C.T שבוצע נמצא בלט דיסק בע"ש מותני. (במקום אחר רשום L5 S1 ובמקום אחר L4-5). ב- לא תוארה בהחלטה ואין במסמכים הרפואיים עדות לפגיעה בודדת (Injury). ד- עבודתו לא אחראית למצבו גם במנגנון נזקים זעירים ומצטברים (מיקרוטראומה) וזאת מהסיבות הבאות: * מחלתו קדמה לעבודתו כנהג מיניבוס בתקופה הנידונה. יש בתיקו רישומים על תלונות דומות בשנת 91 ו- 93. 09/91 - כאבי גב תחתון חזקים עם צליעה. 08/93 - כאב גב. 09/93 - כאבי גב עם קרינה לרגליים. 10/93 - כאבי גב תחתון. *אין בעבודתו כנהג מיניבוס במשך שנתיים במספר השעות שתואר כולל נהיגה של מס' ק"מ ביום בדרך עפר כדי לגרום למחלתו במנגנון מיקרוטרואמה. (או בלשון הדימוי המקובל, אין כאן מספיק טפות מים כדי להשאיר סימן על הסלע). ו- מחלתו קדמה לתקופת העבודה הנידונה והשפעת העבודה עליה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים".   5. נציין כי התובע הגיש בקשה להפנות למומחה שאלות הבהרה וגם ביקש לזמנו לחקירה על האמור בחוות דעתו, אולם בקשותיו נדחו בהחלטות מנומקות , משמצאנו שחוות הדעת ברורה ובהירה, ועונה בדיוק על השאלות אשר הופנו אל המומחה.   גם בסיכומים שבכתב, שהוגשו מטעם התובע, הופנתה שורה של טענות בדבר פגמים שנפלו, על פי הנטען, בחוות הדעת. לא מצאנו ממש במי מבין הטענות האמורות. נזכיר, כי מדובר במומחה רפואי שמונה לחוות דעתו בשאלה רפואית מוגדרת ומצומצמת, והיא שאלת הקשר הסיבתי רפואי בין העובדות שנקבעו ע"י בית הדין לבין ליקוי ממנו סובל התובע. בנסיבות שכאלה, אין זה מתפקידו של המומחה להדרש, למשל, לשאלה מה מבין הנסיבות שקדמו לתקופת העבודה נשוא התביעה - גרם לליקוי ממנו סובל התובע, או לחוות דעתו בשאלה התיאורטית - מהו מספר שעות הנהיגה שהחל ממנו נגרמת מיקרוטראומה...     6. בהתחשב באמור לעיל , ובמסקנותיו הברורות והחד משמעיות של המומחה , אנו קובעים שלא הוכח קיומו של קשר סיבתי בין הליקוי ממנו סובל התובע - לבין תנאי עבודתו.   אשר על כן , דינה של התביעה שבפנינו - להדחות.   בנסיבות העניין - אין צו להוצאות.   7. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דיננו זה , עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין.   משפט תעבורהעמוד השדרהכאבי גב / בעיות גב