פסיקה בנושא "מיקרוטראומה גב"

שאלת המיקרוטראומה הגבית נדונה בעב"ל 313/97 המוסד נ' יניב (פד"ע ל"ה 529) שם נקבע כדלקמן: "(א) שנים הם התנאים לחלות המיקרוטראומה הגבית: האחת - קיומן של פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה נזק בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה הביאה בסיכומם הכולל לנזק הממשי הפוגע בכושר עבודתו של הנפגע. הדוגמה המובאת בדרך כלל להמחשת אופן קרות הנזק האמור הינה של טיפות מים המחוררות חור באבן שהן פוגעות בה. לגבי אותן פגיעות זעירות שהינן תוצאה של תנועות חוזרות ונשנות, התנועות אינן חייבות להיות זהות אלא "זהות במהותן" כהגדרת הפסיקה, דהיינו דומות האחת לרעותה ובלבד שיפעלו על מקום מוגדר. תדירותן אינה חייבת להיות קבועה וסדירה, אלא על התנועות לחזור ולהישנות בתכיפות הנמשכת על פני פרק זמן מספיק לגרימת הנזק המצטבר הפוגע בכושר עבודת הנפגע. השני - על מנת להוכיח קיומה של מיקרוטראומה כאמור, דרושה חוות דעת של מומחה - רופא, היכול להבחין בין פגיעות זעירות מצטברות לבין תהליך תחלואי מתפתח בהדרגה בשל הרעה נמשכת והולכת במצב בריאותו של הנפגע. במספר לא מועט של מקרים הוכר הליקוי בגב כפגיעה בעבודה על פי יסודותיה של תורת המיקרוטראומה כמפורט לעיל". עוד נקבע כי: "יש מקצועות מסוימים שנראה שניתן לקשור אותם להופעות כאבי גב, כגון: אחיות, נהגי משאיות וסבלים"... מכאן, כי לא מן הנמנע שיקבע על ידי מומחה - יועץ רפואי כי הנסיעות היומיומיות של המערער גרמו נזק זעיר שהתפתח משך הזמן למחלת גב... ומאחר וקיימים מחקרים רפואיים הקושרים בין עבודת נהיגה דומה לזו של המערער לבין הופעת מחלת גב, יש לטעמינו מקום למנות מומחה רפואי מטעם בית הדין על מנת שיבחן את הקשר בין עבודתו של המערער לבין מחלת הגב ממנה סובל הוא". (ראו: עב"ל 53/99 עובדיה חקאק נ' המל"ל, ניתן ביום 29/04/03; עב"ל (ארצי) 451/08 אליהו שחף נ' המל"ל, ניתן ביום 31/05/09). עמוד השדרהכאבי גב / בעיות גבמיקרוטראומה