הפסקת טיפול שיניים בשל חוב כספי

איסור על הפסקת טיפול שיניים בשל חוב כספי: ברפואה הפרטית קיים לעתים ניגוד עניינים מובנה בין השאיפה המסחרית להרבות בטיפולים לבין האינטרס של המטופל. השאיפה להרבות בטיפולים אשר עלותם הכספית גבוהה נלמדת לעתים מעצם הפרסום אותו מציאות מרפאות השיניים לציבור הרחב. בית המשפט קבע כי רופא שיניים ככל רופא אחר חייב לנהוג בנאמנות ומסירות כלפי מטופל, כמו כן נקבע כי רופא שיניים או מרפאת שיניים אשר מסרבת להמשיך בטיפול שיניים ומודיעה למטופל על הפסקת טיפול שיניים בגין חוב כספי עולה כדי הפרת חובת הנאמנות של רופא שיניים כלפי המטופל ויכולה במקרים מסוימים להוות רשלנות רפואית. סטנדרט ההתנהגות במקרה של חוב כספי: סעיף 5 לחוק זכויות החולה קובע כי מטופל זכאי לטיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות הרפואית, והן מבחינת יחסי האנוש, כלומר למטופל יש זכות בסיסית, יסודית לקבל טיפול רפואי גם אם לא השלים את התשלום עבורה ובית המשפט קבע בפסיקתו כי במקרה כזה על המטפל לסיים הטיפול הרפואי הדרוש ולקבל תמורתו בדרכי גביה אחרות כגון הוצאה לפועל, ולא באמצעות הסנקציה מרחיקת לכת של הפסקת טיפול באמצע תהליך. טיפול שינייםשינייםחוב