אפיקונדיליטיס ביטוח לאומי נכות

להלן פסק דין בנושא אפיקונדיליטיס ביטוח לאומי נכות - מיקרוטראומה: השופט עמירם רבינוביץ 1. המערער עבד בבניין בתקופה שבין יום 28.10.1996 ליום 14.11.1996. 2. לטענת המערער, כתוצאה מעבודה זו נפגע, בעיקר במרפק ידו הימנית, במחלה המכונה "אפיקונדליטיס" 3. תביעת המערער להכיר במחלה כפגיעה בעבודה נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי (להלן - המוסד) בנימוק הבא: "עבדת תקופה קצרה בבנין ומבחינה רפואית אין קשר סיבתי בין אבחנה בגין הפגיעה במרפק לעבודתך". 4. בית הדין האזורי בבאר שבע (בל 1045/98; השופטת רות בהט כדן יחיד) דחה גם הוא את תביעת המערער, בה השיג על דחיית תביעתו על ידי המוסד. 5. בית הדין האזורי נימק את דחיית התביעה בכך, שהמערער לא הוכיח, ולו לכאורה ביצוען של פעולות חוזרות ונשנות בעת שעבד כפועל בניין, וכי אין זה סביר, כי פרק הזמן הקצר בו עבד בבניין, עלול היה לגרום לנזק הרפואי לו טוען המערער. 6. בערעורו לפנינו טען המערער, כי בעבודותיו השונות בבניין ביצע בידו הימנית פעולות חוזרות ונשנות פעמים רבות, וכי פעולות חוזרות ונשנות אלו גרמו לפגיעות זעירות במרפק ידו הימנית (מיקרוטראומה). המערער ציין, כי מאחר שלא היה מורגל בעבודת בניין, הנזק שנגרם לו כתוצאה מפעולות אלו היה גדול יותר. 7. המוסד תמך, בעיקרו של דבר, בפסק דינו של בית הדין האזורי מטעמיו. 8. כדי לענות על השאלה האם הניח המערער במקרה זה תשתית עובדתית מספקת להוכחת מיקרוטראומה, יש לבחון את הדברים, שאמר המערער בעניין זה בהודעתו לחוקר המוסד ובעדותו בבית הדין. בהודעתו לחוקר המוסד אמר המערער את הדברים הבאים: "הלכתי לעבוד בבניין אצל כחלון ובניו בתור פועל פשוט עבודות פיזיות בבניין באשקלון... עבדתי אצלו 15 יום מ-28.10.96 עד 14.11.96... עבדתי שם כפועל פיזי לחפור בורות באת, עירבוב בטון, להרים לבנים ורעפים... מה שקרה לי שבגלל חוסר ההרגל שלי בשימוש בידיים באופן פיזי לאט לאט התחלתי להרגיש שהיד שלי לא מתפקדת במרפק עד שלא יכולתי להרים יד ולסובב יד ימין וברגל ימין. ש. האם קרה לך מקרה ספיציפי? ת. לא מדובר במקרה ספציפי, פשוט זה 15 ימים שעבדתי פיזית והיה בהם בגדר התשה כיון שאני לא רגיל. ש. כמה זמן עבדת שם? ת. 15 יום, בימים א' - ו', משעה 7:00 - 15:00 יום ו', עד 14:00. ש. מתי חשת לראשונה בכאבים ביד וברגל? ת. ביום השלישי הרביעי הרגשתי מיחושים וקשיים ביד ולא יחסתי חשיבות, חשבתי שזה יעבור הכאבים החמירו לאט לאט החמירו עד שלא יכולתי לסובב היד". בחקירתו הנגדית בבית הדין האזורי הסתמך המערער, בין השאר, על האמור בסעיף 11 לכתב התביעה בו ציין, כי עבודתו בבניין כללה: חפירה, הכנת מלט, הרמת שקי מלט, נשיאת מרצפות, הרמת דלי מלט, חול וחצץ, חילוץ מסמרים מקרשים וזריקת מאות רעפים לצורך הנחתם על גג הבניין. 9. סביר להניח, שעבודות אלה, בהן נטל חלק המערער היו כרוכות בתנועות חוזרות ונשנות של הידיים, ובעיקר יד ימין. 10. א. המערער פנה לראשונה לרופא ביום 21.11.1996 והתלונן על "כאבים במרפק יד ימין, ברך ימין ופצע בבוהן שמאל". ב. ביום 16.1.1997 הופנה המערער לייעוץ אורטופדי, כאשר בהפנייה נכתב: "כאבים במרפק ימין, הגבלה בתנועות מזה חודשיים". ביום 13.2.1997 כתב האורטופד אליו הופנה המערער, כי המערער סובל מאפיקונדליטיס והפנה אותו לפיזיוטרפיה. 11. על בסיס נתונים אלה החליט בית דין זה להיוועץ במומחה יועץ רפואי ומינה לצורך זה את פרופ' חיים שטיין, (להלן - המומחה) והפנה אליו את השאלות הבאות: א. מהי מחלת המערער? ב. האם ניתן לראות את מחלת המערער כנובעת מעבודתו, דהיינו, האם מחלת המערער היא תוצאה של פעולות חוזרות ונשנות של יד ימין, שגרמו לחבלות זעירות בלתי הפיכות שבהצטרפן יחד גרמו למחלת המערער (מיקרוטרואמה)? יש לציין כי המערער לא היה מורגל בעבודות בניין. 12. המומחה השיב לשאלות אלה את התשובות הבאות: "א. מחלתו של המערער היא התפתחות שטפי דם חבור בין שרירים המישרים של כף היד והאצבעות באזור מוצאם עם האפיקונדיל צדדי בעצם הזרוע הימנית ועצם. שטפי דם אלה נוצרו בגלל הפעלת כח לא מאוזן בתנועת סיבוב כפוף של האמה בזמן עבודתו. על מנת הסר כל ספק אני רוצה רק לציין שמחלה זאת היא אירוע חריף משך זמן קיומו מוגבל למספר שבועות ועם טפול נכון נעלם ללא שריד. ב. כן, ניתן לראות מחלה זאת כנובעת מעבודתו אבל הגורם איננו חבלות זעירות כי אם שטפי דם שנוצרו בגלל הפעלת כח עודף שהביא לקרע של נימיות דם באזור כפי שהוסבר בתשובה לשאלה א. על מנת הסר כל ספק אני רוצה להסביר שמיקרוטראומה מצטברת נגרמת על ידי שטפי דם זעירים הנוצרים בגלל שחרור גלי תהודה קולית חוזרת הפוגעים ברקמות הרכות כשהם באים ומתרכזים באותו מקום ובאותה עוצמה ואילו במקרה שלפנינו היה פשוט קרע של נימיות דם מהפעלת כח לא מבוקר על ידי שרירי האמה בזמן העבודה. מבחינת גרימה חוץ מהעובדה שני המקרים קיימים שטפי דם אין כל קשר בין האירוע הנדון כאן לבין רעידות זעירות מצטברות." 13. בתגובה לחוות דעת המומחה מסר המוסד את ההודעה הבאה: "בהמשך לחוות דעת המומחה מטעם בית הדין (פרופ' חיים שטיין). ואשר למעשה, שוללת לכאורה מיקרוטראומה, מוכן בכל זאת המשיב, להכיר בכך, כי צורת העבודה בכל זאת גרמה לנזק חד פעמי וחולף. מבחינת המשיב אין מניעה מליתן תוקף של פסק-דין להודעה זו". 14. אשר על כן אנו קובעים כי מחלת המערער, היא תאונה בעבודה כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה 1995, הכל כמפורט בחוות דעתו של המומחה. 15. המוסד ישלם למשיב, שלא היה מיוצג, הוצאות משפט בסך 750 ש"ח, שאם לא ישולמו תוך 30 יום יתווספו אליהן הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק-דין זה ועד התשלומים בפועל. נכותביטוח לאומי