צנרת ליקויי בניה

להלן פסק דין בנושא ליקויי בניה צנרת: התובעים הינם בעליה של דירה בפרויקט במודיעין, אותה רכשו מאת הנתבעת על פי הסכם מכר. הנתבעת הינה חברה העוסקת, בין היתר, בתחום הבניה, היא זו שבנתה את הבניין ב ומצויה דירת התובעים והיא זו שמכרה לתובעים את הדירה על פי הסכמי מכר. לטענת התובעים, לאחר שנכנסו לדירה, התגלו בה ליקויי בניה אלו ואחרים. התובעים פנו אל הנתבעת על מנת שתבצע תיקון של הליקויים . לאחר שהנתבעת לא נעתרה לדרישות התובעים, הוגשה התביעה כאן. התובעים טוענים , כי מחובת הנתבעת לפצותם בגין עלות תיקון הליקויים בדירתם, כפי שהם משתקפים מחוות דעת מומחה מטעמם וכן בגין נזקים עקיפים, לרבות דיור חלופי לתקופת ביצוע התיקונים ועוגמת נפש שכולם מסתכמים בסך 240,358 ₪. התובעים צרפו לכתב התביעה חוות דעת מומחה ערוכה על-ידי מהנדס, מר ארז אריה אשר העריך ליקויי בנייה בדירת התובעים ב סך 168,983 ₪ . התובעים תארו בכתב התביעה את הליקויים בהם הבחינו בדירתם לאחר קבלת החזקה שהובילו בסופו של יום להגשת תביעה. לטענת התובעים, בסמוך לקבלת החזקה בדירה ובעת חיבור הדירה למערכת הגז נתגלה כי הצנרת שבורה ואינה מחוברת ולכן נאלצו, משפחה המונה 5 נפשות, לשהות ללא גז בדירה כ ארבעה חודשים. כמו כן, אגב תיקון צינור הגז נשברו אריחים במטבח הדירה. היות ולנתבעת לא היו אריחים תואמים נוספים ואף לא סיפקה כאלו לתובעים טרם מסירת החזקה, הותקנו אריחים שאינם תואמים את האריחים המקוריים, היוצרים מפגע אסטטי בולט לעין. במהלך החורף הסמוך למועד מסירת החזקה התגלו בדירה מוקדי רטיבות ונזילות רבות. בקיץ 2012 שיפצו התובעים את חצר ביתם בסכום לא מבוטל, בין היתר בהתקנת דשא וגינת נוי, כחודש לאחר מכן הבחינו התובעים שגינת ביתם שקעה כמטר מטה כאילו מדובר ב'בולענים' ומאז, בשל חששם של התובעים לשלומם ולשלום ילדיהם, הם אינם יוצאים לחצר הבית. המהנדס ביקר בדירת התובעים ונתן חוות דעתו ביום 7.8.14 . המומחה העריך הליקויים בסך 33,880 ₪. בנוסף ציין ה מומחה כי בכדי להשלים את חוות דעתו נדרש הוא ביחס לליקוי הנטען, שקיעת קו הביוב - לצילום קו הביוב . ביום 8.12.14, לאור המלצת המומחה, הוגשה חוות דעת שנערכה על ידי מר שמואל רוזן, מנהל חברת אינפרקט טכנולוגיה לאיתור נזילות ורטיבות. לחוות הדעת צורפו צילומי פנים צנרת. ביום 13.4.15 הגיש המומחה מר אייל שנהב חוות דעת משלימה בהתאם לממצאי דו "ח בדיקת הצנרת. לטענת התובעים, מומחה בית המשפט הוא זה שהציע, כי בדיקה של מערכת הביוב תיעשה על ידי מומחה לצילום מערכות מים. שעה שאותו מומחה, מר רוזן, המליץ להיוועץ ביועץ אינסטלציה, אינסטלציה לקבלת מפרטי עבודה ופיקוח על ביצוע עבודת התקנת צנרת חדשה תקנית והתקנת תאי ביוב או בקורת, היה על מומחה בית המשפט, שאינו מומחה בתחום האינסטלציה, ואף אישר זאת בחקירתו, להיוועץ במומחה כאמור. לאור האמור, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת את הסכום של 54,344 ₪ עבור תיקון הליקויים. סכום זה ישא הפרשי הצמדה עד למועד הגשת סיכומי התובעים (17.12.17), שעד אז, בהעדר דרישה לריבית, יש להניח, כי לא בוצעו התיקונים ומאז ישא ריבית חוקית והפרשי הצמדה עד לתשלום בפועל. כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים את הסכום של 4,000 ₪ בגין עוגמת נפש. באשר להוצאות משפט, בשים לב לקביעתי, כי היה על התובעים לאפשר לנתבעת לבצע תיקונים בדירתם ובשים לב לעלויות הכספיות של תיקון הליקויים בסופו של דבר, מצאתי מקום לחייב את הנתבעת במחצית הראשונה של האגרה בלבד (המהווה כמחצית האגרה בכללותה). כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעים את שכר שכ"ט המומחה מטעם התובעים בסכום של 2,355 ₪, חלקם של התובעים בשכ"ט המומחה מטעם אינפרטק בסכום של 1,475 ₪ ו חלקם של התובעים בשכ"ט המומחה שנהב בסכום של 5,435 ₪. סכומים אלו ישאו ריבית והפרשי הצמדה כחוק, מיום הוצאתם ועד לתשלום בפועל. כן אני מחייבת את הנתבעת בשכ"ט ב"כ התובעים בסכום של 7,200 ₪. ליקויי בניהבניה