תביעה נגד אזורים - פגם בדירה

פסק דין 1. א. התובעים מבקשים בתביעה זו לחייב את הנתבעת לשלם להם פיצוי בסך 9,000 ₪ - זאת לאור הטענות הבאות: בתאריך 26.11.06 רכשו התובעים מהנתבעת דירה חדשה. בעת קבלת הדירה ובמסגרת האחריות, התגלה פגם בתחתית האמבטיה הבא לידי ביטוי בקילוף הציפוי וכתם מחוספס ושינוי בצבע שהולך וגדל. בהיות האמבטיה פגומה, פנו הם לנתבעת. הנתבעת שלחה מומחים אשר קבעו שבוצע תיקון באמבטיה עוד לפני כניסת התובעים לדירה. טענת התובעים היא, שהיות ורכשו דירה חדשה עם אמבטיה חדשה, אין הם מוכנים לקבל אמבטיה מתוקנת אלא תובעים החלפת אמבטיה הפגומה באמבטיה חדשה- סוג א' כולל כל העבודות וההוצאות הכרוכות בכך. ב. הנתבעת, רואה את דרישת התובעים להחליף האמבטיה כהתעקשות דווקנית, יען כי לטענתם אין כלל צורך בהחלפת האמבטיה משום שמדובר בתיקון אמייל קטן ופשוט בקוטר של סנטימטרים בודדים, אשר בוצע בתחתית האמבטיה. לדעתה, התיקון הוא אסטתי בלבד ושלא מדובר באמבטיה פגומה. הנתבעת מסתמכת על מומחה, מטעמה, שביקר בדירה וקבע, שמדובר בתיקון נקודתי ברמה גבוהה, כך שקשה בכלל להבחין בו. לעומת חוות דעת זו, לא הציגו התובעים חוות דעת מטעמם. 2. התובעים מציינים בתביעתם, שאת הדירה קיבלו לידיהם בתאריך 26.11.06 וכי במסגרת האחריות התגלה פגם בתחתית האמבטיה, נוצר קילוף הציפוי וכתם מחוספס ושינוי בצבע שהולך וגדל. התובעים לא הציגו בפני פרטיכל קבלת הדירה ולא הציגו בפני מסמך כלשהו המראה מתי פעם ראשונה התגלה אותו פגם. המכתב הראשון, בו מלינים התובעים על הפגם באמבטיה נושא תאריך 29.10.07 - כשנה לאחר כניסתם לדירה. במכתב מיום 8.12.07 המתקרא "בדק בית" מופיעה רשימת ליקויים ובין היתר נרשם: "החלפת האמבטיה הפגומה בדירה". משני מסמכים אלה עולה, כי לפחות מיום 29.10.07 גילו התובעים את הפגם באמבטיה והתריעו על כך בפני הנתבעת. במכתב מיום 13.12.07 כותבים התובעים לנציגי הנתבעת, שאמנם בוצע תיקון באמבטיה אך התיקון לא צלח ושוב הודיעו שאין הם מסכימים לתיקון האמבטיה. מאז, המשיכו התובעים בהתכתבויות עם נציגי הנתבעת, אך עד היום נשאר המצב כפי שהיה עם המכתב הראשון, קרי אמבטיה מתוקנת והתנגדות התובעים להשאר עם אמבטיה מתוקנת ודרישתם להחליפה. 3. א. העולה מן האמור לעיל ומהמסמכים המצויים בתיק בית המשפט הוא, שהתובעים לא שקטו על שמריהם והביעו דעתם - לא פעם אחת - שאין הם יכולים להשלים ולהישאר עם אמבטיה מתוקנת, גם אם התיקון נעשה ברמה גבוהה - כאמור בחוות הדעת של מר צחי פיינר- אלא שהם עומדים על החלפת האמבטיה לחדשה. צודקת הנתבעת בנאמר בכתב ההגנה, שהתובעים גרים בדירה כבר קרוב לשנתיים, ברם אין לומר שרק עתה באו התובעים והלינו על הפגם באמבטיה. אמת נכון הדבר, שעל פי הוראות חוק המכר (דירות) התשל"ג - 1973 יש לו למוכר זכות תיקון אי התאמה, זאת על פי סעיף 4ב לחוק הנ"ל הקובע: "התגלתה אי התאמה או אי התאמה יסודית הניתנות לתיקון, על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה ועל המוכר לתקנה תוך זמן סביר". התובעים לא הציגו בפני חוות דעת כלשהי, בה נאמר שהפגם לא ניתן לתיקון ושיש להחליף את האמבטיה. התובעים הגישו "הצעת מחיר" מיום 20.3.08 הקובעת עלות החלפת אמבטיה - על כל ההוצאות הכרוכות בכך - אך אין אין בעצם הצעת המחיר כדי לקבוע שאכן יש צורך להחליף האמבטיה. הצעת מחיר איננה חוות דעת וגם לא יכולה לבוא במקומה. לעומת זאת, הגישה הנתבעת חוות דעת , שנערכה לאחר ביקור בדירה ביום 23.1.08 (לפני הגשת הצעת המחיר) ובחוות דעת זו נקבע, שבוצע תיקון נקודתי ברמה גבוהה ביותר ובאיכות מצוינת עד שקשה לזהות את מקום התיקון וגם המרקם שלו חלק ומתמזג עם האמייל המקורי. ב. בכותרת כתב התביעה תובעים התובעים מהנתבעת סך של 9,000 ₪, אך בגוף התביעה אין כלל הסבר כיצד הגיעו לסכום זה ומדוע נתבע סכום זה דווקא. הרי בסיפא לכתב התביעה: "דורשים החלפת האמבטיה לחדשה סוג א' + כל העבודות וההוצאות שכרוכות בהחלפתה" ואם כך מה לדרישה זו עם תביעת הסך של 9,000 ₪. זאת ועוד, הצעת המחיר שהוגשה מטעם התובעים מורה לנו על כמחצית מהסכום הנתבע בכתב התביעה. התובעת נתבקשה להסביר לבית המשפט מה פשר סכום התביעה ובעדותה מציינת התובעת, שסכום זה כולל את הסך של 4,300 ₪ בגין החלפת האמבטיה (לפי הצעת מחיר), פלוס 2,000 ₪ בגין עגמת נפש בעד כל השנה, פלוס טלפונים ופקסים. כמובן, שהתובעת לא נתנה פירוט משכנע לסכום העולה על הסך של 4,300 ₪. 4. לאחר ששקלתי את כל הנסיבות ואת העובדות, כפי שכל צד העלה בפני, הרי שמחד גיסא עולה, שאכן היה פגם באמבטיה אך פגם זה תוקן ברמה הגובהה ביותר. אין בפני חוות דעת מטעם התובעים על מצב האמבטיה ביום הגשת התביעה - חוות דעת הסותרת את האמור בחוות דעתה של הנתבעת וכמובן שהתובעים לא המציאו חוות דעת הקובעת שהתיקון הוא כזה שלא מותיר ברירה אלא להחליף האמבטיה. מאידך גיסא, לא אוכל לדחות לחלוטין את טענת התובעים, שהם קנו דירה חדשה, שילמו במיטב כספם והם זכאים לקבל, מלכתחילה אביזרים חדשים - כולל אמבטיה. לכן, לא מצאתי שיש מקום לדחות על הסף את טענותיהם על עגמת הנפש שנגרמה להם עם גילוי הפגם באותה אמבטיה ועל הצורך בהתכתבויות עם הנתבעת ובגין עגמת נפש זו החלטתי שעל הנתבעת לפצות את התובעים. סוף דבר, לאור הנימוקים שהובאו בפסק דין זה, אני מחליט לחייב את הנתבעת לפצות את התובעים,באופן סולידרי, בסכום של 2,500 ₪ בצירוף רבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים, באופן סולידרי, הוצאות משפט בסך 200 ₪ בצירוף רבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. ליקויי בניה