הוצאה לפועל בגדרה | עוֹרך דין רונן פרידמן

מחפשים עורך דין הוצאה לפועל בגדרה ? קיבלת מכתב מלשכת ההוצאה לפועל בגדרה ?

זקוקים לעורך דין בענייני הוצאה לפועל בגדרה ? מומלץ לקבל ייעוץ משפטי באמצעות עורכי דין מומחים בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי. באמצעות ייצוג ע"י עורך דין הוצאה לפועל, ניתן להגיע לתוצאות מהירות הפוטרות את הבעיה עמה מתמודדים תושבי גדרה, כחייבים או כנושים על ידי ניהול נכון של התיק ולאפשר להם לחזור לשגרת חיים כלכלית נורמלית. באילו מקרים פונים ללשכת הוצאה לפועל הוצאה לפועל בגדרה ?

##(1) סיוע לחייבים בתיק הוצאה לפועל בגדרה ##נעשה ע"י עורך דין הוצאה לפועל בגדרה תוך שימוש בהגנות הקבועות בחוק ההוצאה לפועל, המאפשרות במקרים מסוימים, ביטול עיקולים, ביטול עיכוב יציאה מהארץ, איחוד תיקים, ביטול הגבלת רישיון נהיגה וכן הפטר ומחיקת חובות. ##(2) סיוע לנושים בתיק הוצאה לפועל בגדרה##, לצורך ביצוע יעיל של חקירה כלכליות במטרה לבצע עיקול על חשבונות בנק ואיתור נכסים בגדרה, נעשה באמצעות עורכי דין לענייני הוצאה לפועל הנעזרים בחוקרים פרטיים ובקבלני הוצאה לפועל מוסמכים על מנת להחזיר ללקוח את כספו האבוד.

 

איך לבחור עורך דין הוצאה לפועל מומלץ ?

אנו מאמינים כי לקוח שיש לו הכרות מעמיקה עם רזי עולם ההוצאה לפועל, יגיע מוכן יותר לפגישה עם עורך דין, תוך התנהלות נכונה ויצירתית בהליך ויגדיל, לא רק את הסיכוי לבחור בעורך דין הנכון עבורו, אלא אף את סיכויי ההצלחה בתיק. לשם כך, העמדנו לרשותכם ##פלטפורמה משפטית ייחודית## בנושא הוצאה לפועל בגדרה, שבאמצעותה תוכלו לאתר (בקלות) מידע רב, באמצעות מערכת חיפוש פנימית מהמתקדמות בעולם, שתיתן לכם ראיה רחבה יותר שתאפשר לכם לסיים את תיק ההוצאה לפועל במקצועיות, ביעילות ותוך חסכון ניכר בהוצאות. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין הוצאה לפועל גדרה הליך הוצאה לפועל הוא הליך מורכב הדורש ידע רב, עיון בשלל בסוגיות בתחום הוצאה לפועל בגדרה הרלוונטיות עבורכם במדריך משפטי זה, תאפשר לכם לקטלג ולסווג את הסוגיה עמה אתם מתמודדים ובכך להתאים לכם את הטיפול המשפטי הנדרש ואף אל פי שהמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, אין ספק כי תפיקו ממנו תועלת רבה, שתאפשר לכם לפתוח דף חדש בחייכם.

 

הוצאה לפועל בגדרה - סקירה משפטית:

##(1) הוצאה לפועל בגדרה - פסק דין הצהרתי לגבי זכויות בדירה## בה.פ 56931-11-18‏ הוגשה המרצת פתיחה מכוח סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל, בה עתרה המבקשת - הזוכה בתיק הוצאה לפועל למתן פסק דין הצהרתי הקובע שמשיב הוא בעל מחצית הזכויות בנכס המצוי בגדרה, אף שהזכויות בו רשומות כיום במלואן על שם המשיבה. במסגרת תיק ההוצאה לפועל הנ"ל הגישה המבקשת באמצעות עורך דין, בקשה לביצוע שיקים שנמשכו לטובתה על ידי חברה בבעלות המשיב לפירעון שיקים. המבקשת ביקשה לנקוט הליכי הוצאה לפועל נגד המשיב, ואזי התברר לה שהמשיב העביר את מלוא זכויותיו בנכס למשיבה. מכל האמור בית המשפט קיבל את הבקשה והצהיר כי המשיב הוא הבעלים של מחצית הזכויות בנכס המצוי בגדרה. ##(2) הוצאה לפועל בגדרה - עיכוב הליכי פינוי## בבש"א 3208/04‏ הוגשה בקשה להורות על עיכוב הליכי הפינוי של המבקש ממבנה הנמצא ברחוב ליבוביץ בישוב גדרה בתיק הוצאה לפועל. על פי התצהיר התומך בבקשה שנחתם בפני עורך דין, ניתן פסק דין בהעדר הגנה כנגד הנתבע, אביו של המבקש, אשר לפיו הורה בית המשפט לנתבע וכל הבא מכוחו ומטעמו לסלק ידו מהמבנה וכל חלק אחר מהמקרקעין. המבקש נולד בגדרה, לטענתו, נהגו המשיבים שלא כדין, כאשר לא צרפו אותו לתביעה, בהיותו דייר מוגן. בית המשפט פסק כי כל שאר המחזיקים בנכס או בחלקים ממנו – ובהם המבקש – אין חובה לצרף אותם כבעלי דין, והם אלה שחייבים ליזום פניה אל ראש ההוצאה לפועל על יסוד סעיף 65 לחוק ההוצאה לפועל. עוד צוין כי, אמנם עניינה של ההחלטה האמורה הוא בזכות שעל מבקש, אשר הינו צד שלישי לפי סעיף 65 לחוק ההוצאה לפועל להראות בבואו לבקש את עיכוב הפינוי לצורך פניה לבית המשפט כדי שיכריע בזכויותיו, יפים הדברים גם לעניין זה בשינוים המחוייבים. ##(3) הוצאה לפועל בגין אי פרעון תשלומים עבור רכישת מגרש בגדרה## בת.א 7247/03 ‏ שלושת הנתבעים חברו יחדיו לרכישת מגרש באזור גדרה. הנתבעים לא עמדו בפרעון התשלומים על חשבון ההלוואה והבנק פתח תיק הוצאה לפועל למימוש השעבוד. לאחר סיום ישיבת ההתמחרות הוגשו בקשות שונות ע"י שלושת הנתבעים וראש ההוצאה לפועל קבע דיון בנושא. בית המשפט ציין כי, ברור שאת הסכום ששולם למס רכוש צריך היה לנכות מהתמורה שהתקבלה מרסיטל בעבור הנכס, וכי רק את ההפרש היה צריך לזקוף לטובת הנתבעים בחשבון ההלואה (לרבות מכח סעיף 75 לחוק ההוצאה לפועל), את העובדה שתשלום מס הרכוש היה חלק מהוצאות הכינוס ניתן ללמוד מהוראות הסכם ההלואה ומהוראות שטר המשכון, והדבר אף מחוייב ההגיון. ##(4) עיקול צד ג' על דירה בגדרה בהליך הוצאה לפועל## בע.א 1270/04 הוגש ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל, בה חייב ראש ההוצאה לפועל את המערערת, צד ג', לשלם למשיב כספים על פי הוראות סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל כנגד החייבים, מתנהל תיק הוצאה לפועל, שנפתח לביצוע פסק דין בו חוייבו החייבים לשלם למשיב סכום כספי. לבקשת עורך דין המשיב, הוטל עיקול אצל צד ג', המערערת על זכויות החייבים בדירה הנמצאת בגדרה. בדיון שהתנהל בפני ראש ההוצאה לפועל התברר, כי מכרו החייבים את הדירה, שהייתה רשומה באותה עת אצל צד ג', לקונים. בית המשפט פסק כי מקובלת עליו קביעת ראש ההוצאה לפועל כי המערערת התרשלה בבדיקת רישום הזכויות בספריה. ##(5) עדות ראש הרשות המקומית גדרה במסגרת עיקול נכסים בהוצאה לפועל## בת.א 39445-02-11‏ במסגרת ההחלטה, וכפי שניתן היה להיווכח מן העיון בה, הופיעו פרטי המחזיקים, שם האישיות המשפטית שביקשו לעקל את נכסיה מכוח צו העיקול, שם הזוכה בתיק ההוצאה לפועל ושם החייב וכן סכום העיקול. תצהירי העדות הראשית שאומתו על ידי עורכי דין, הוגשו ושמיעת הראיות הנוספות בוצעה בפני, במסגרת הדיון בתיק העיקרי. מטעם התביעה העידו בין היתר, ראש הרשות המקומית גדרה וקרוב משפחתה של התובעת. בית המשפט פסק כי, על פי הוראות הדין, באם המחזיק המקבל לידיו צו, אינו פונה ואינו מבקש הכרעה שיפוטית במועדו, בטרם ביצוע הצו, נהיה צו סילוק שכזה לחלוט וכבעל תוקף, של פסק דין, הנתון לביצוע באמצעות הליכי הוצאה לפועל , באופן דומה לדרכי האכיפה, של פסקי דין שיפוטיים. הוצאה לפועל