ליקוי שמיעה - כמה אחוזי נכות ?

ליקוי שמיעה - כמה אחוזי נכות ? אחוזי נכות רפואית בגין בעיות שמיעה: קובעים בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. לפי סעיף 72 : לתקנות הביטוח לאומי, בגין מצב רפואי של ליקויי שמיעה : אחוזי הנכות ייקבעו לפי הלוח בתקנות הביטוח לאומי להלן: חשוב לציין כי ועדה רפואית או מומחה רפואי יכולים להשתמש במספר סעיפי ליקוי ו/או להפעיל סעיף ליקוי באופן חלקי. להלן מובא הסעיף במלואו: 72. אוזניים ליקוי שמיעה אחוזי הנכות בליקוי שמיעה ייקבעו לפי הלוח הבא: נכותשאלות משפטיותשמיעהאחוזי נכות