קינבוק - עבודה מול מחשב (מיקרוטראומה)

החלטה בנושא קינבוק - עבודה מול מחשב (מיקרוטראומה): 1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בתל אביב (השופטת אריאלה גילצר - כץ; בל 7032/06), בה התקבלה בחלקה בלבד בקשת מר יוגב להפנות למומחה הרפואי מטעם בית הדין, ד"ר אנג'ל (להלן - המומחה), שבע שאלות הבהרה. 2. עיקרי העובדות הצריכות לענייננו: בהחלטת בית הדין האזורי מיום 9.1.2008, נקבע, כי מר יוגב עובד מאז 1984 כשרטט גרפיקה ממוחשבת ובמסגרת זו הוא נדרש מדי יום להשתמש בידו הימינית בעכבר המחשב כשמונה - תשע שעות בממוצע. בתוך כך, נקבע כי הוא מבצע "מאות ואלפי פעולות זעירות חוזרות ונשנות... כאשר שורש כף היד הימנית משמש כציר ואילו אמת היד נתמכת חלקית על ידי שולחן השרטוט וחלקה מצוי באוויר". באותה החלטה התבקש המומחה, בעיקרו של דבר, לציין מהי המחלה הימנה סובל מר יוגב והאם קיים קשר סיבתי (על דרך של גרימה או החמרה) בין המחלה לבין תנאי העבודה המתוארים לעיל. 3. במענה לשאלות בית הדין ציין המומחה, כי מר יוגב סובל ממחלת KIENBOCK (קינבוק) וכי אין קשר סיבתי בין מחלה זו לבין תנאי עבודת המבקש. נוסיף, כי המבקש אינו מכחיש כי הינו סובל מן המחלה האמורה אך במסמכים שצרף לבקשת רשות הערעור מצויין, כי על פני הדברים הוא סובל אף מתסמונת התעלה הקרפלית. בעניין זה ציין ד"ר טובי, מטעמו של המבקש, כי המבקש "עבר בדיקת EMG שהדגימה תסמונת התעלה הקרפלית דו - צדדית... בדיקת EMG חוזרת הדגימה תסמונת תעלה קרפלית מימין ונוירופתיה אולנרית משמאל". 4. בית הדין התיר למבקש להפנות למומחה את שאלות ההבהרה הבאות: א. מתי לקביעת המומחה, החל התובע לסבול ממחלת ה - KIENBOCK. זאת, בהסמך על מסמכים רפואיים. ב. האם מחלת ה - KIENBOCK לוותה בבעיות הולכה עצבית מרגע התגלותה אצל התובע? - אם לא, מתי התגלו לראשונה בעיות בהולכה העצבית של כף היד ? ג. הוצגו לפניך ממצאי בדיקת ההולכה העצבית מבית החולים בילינסון מיום 1.3.2001, לפיה סובל התובע מתסמונת התעלה הקרפלית דו צדדי; ממצאי בדיקת הולכה עצבית ממרפאת מומחים בפתח תקווה מיום 24.11.2005, לפיהם סובל התובע מתסמונת התעלה הקרפלית בידו הימנית; מסמך רפואי בחתימת האורטופד ד"ר יצחק אסא מיום 15.2.2004, הקובע כי התובע סובל מתסמונת התעלה הקרפלית. - נא הבהר את הסתירה בין קביעתך, כי המחלה היחידה ממנה סובל התובע בידו, הנה מחלת KIENBOCK, לבין הממצאים הקליניים המצביעים על קיומה של תסמונת התעלה הקרפלית בנוסף למחלת ה - KIENBOCK. - לעניין זה נא הבהר, האם לדעתך שגו הנוירולוגים ו/או האורטופד באבחון המחלה ממנה סובל התובע. זאת, בשים לב לתאריכים בהם נקבע, כי התובע סובל מ - KIENBOCK ולתאריכים בהם נקבע, כי הוא סובל מתסמונת התעלה הקרפלית. 5. עם זאת, דחה בית הדין חמש שאלות נוספות בהן התבקש המומחה: להבהיר את ההבדלים בין שתי המחלות לעיל; להתייחס לדרכי אבחון המחלות; ליתן דעתו לשאלה האם קיים קשר מדעי מוכח בספרות הרפואית בין הליקוי הנגרם ממחלת ה - KIENBOCK לבין פגיעה עצבית והאם כל חולה במחלה הראשונה לוקה אף בתסמונת התעלה הקרפלית; לבסוף ביקש מר יוגב להפנות את המומחה למחקר המצביע על קשר סיבתי בין שימוש בעכבר מחשב לסיכון לפיתוח תסמונת התעלה הקרפלית. עיינו בשאלות נוספות אלה, ולא מצאנו כי יצאה שגגה מלפני בית הדין עת לא התיר הפניתן למומחה. המומחה טרם ענה, האם המבקש סובל מתסמונת התעלה הקרפלית ואם כן, האם תסמונת זו נגרמה או הוחמרה בעבודתו. ממילא, לא קבע המומחה, כי התסמונת הינה תוצאת מחלת ה - KIENBOCK. השאלות אותן מבקש מר יוגב להפנות כעת למומחה, הינן מוקדמות והיפוטתיות. המדובר אף בשאלות כלליות, במובן זה שהן אינן מתייחסות למבקש גופו ולממצאים בשתי ידיו. לאור זאת ובהינתן, כי המומחה טרם נשאל כלל לעניין תסמונת התעלה הקרפלית, לא מצאנו להתערב בהחלטת בית הדין האזורי. 6. בצד האמור, סבורני כי כדי להשלים את התמונה שתעמוד לפני בית הדין האזורי, ראוי להפנות למומחה שאלה נוספת, על אלה שהתיר בית הדין, כלקמן: ככל שהתובע סובל מתסמונת התעלה הקרפלית בשתי ידיו או בידו הימנית, האם תסמונת זו נגרמה או הוחמרה בשל תנאי עבודתו. 7. הצדדים יודיעו, עד ליום 1.9.2008, האם מוסכם עליהם, כי למומחה תופנה שאלה נוספת בנוסח המפורט בסעיף 6. לאחר קבלת עמדות הצדדים, תינתן החלטתה משלימה בנדון זה. מחשבים ואינטרנטמיקרוטראומה