תביעה להכרה בפגיעה בכתף ימין על פי תורת המיקרוטראומה

1. זוהי תביעה להכרה בפגיעה בכתף ימין, כפגיעה בעבודה על פי תורת המיקרוטראומה מכח הוראות פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] , התשנ"ה - 1995. 2. תביעה שהגישה התובעת לנתבע להכרה בפגיעה ממנה סובלת התובעת בכתף הימנית כתוצאה של תאונת עבודה, נדחתה מהנימוק הבא: "על פי המסמכים שבידינו לא הוכח קיום אירוע תאונתי / אירועים תאונתיים זעירים תוך כדי ועקב עבודתך ואשר הביאו לפגימה בכתף ימין. הפגימה בכתף ימין נובעת ממחלה טבעית והשפעת העבודה על הופעתה, אפילו אם הייתה כזו, פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים". בעקבות אותה ההחלטה, הוגשה התביעה נשוא פסק דין זה. 3. תמצית טענות התובעת כעולה מתצהירה - א. התובעת ילידת 1961 עבדה כפועלת ניקיון במכון ויצמן משך 18 שנה. ב. עבודתה בוצעה כחמישה ימים בשבוע כ- 6 שעות עבודה מדי יום. במהלך יום עבודה נדרשה התובעת לנקות כ- 25 חדרים, שירותים וחדר מדרגות. ג. עבודתה הייתה כרוכה במספר פעולות עיקריות: טאטוא וניגוב; נשיאת דליי מים; ניקוי אבק לרבות ניקוי אבק ממקומות גבוהים כגון: חלונות, דלתות זכוכית ומדפים וסחיטת סמרטוטים. ד. כשלוש שעות ביום הקדישה התובעת לטאטוא החדרים, ריקון הפחים ושטיפתם בסדר רץ. ולאחר מכן חזרה אל החדרים לניגוב האבק וכן ניקתה שירותים, כיורים וחרסינות כאשר עבודה אחרונה זו לא בוצעה באופן יומיומי. ה. התובעת סובלת מכאבים והגבלה בתנועות כתף ימין ואובחנה כסובלת מקרע בגיד הסופרהספינטוס, הכל כמפורט בתיעוד הרפואי. 4. בכתב התביעה, טענה התובעת כי במסגרת עבודתה כעובדת ניקיון במכון ויצמן למדע נדרשה לבצע פעולות חוזרות ונשנות הכרוכות באימוץ ומתיחת כתפה הימנית. בנסיבות הללו, סבורה התובעת כי הפגיעה ממנה היא סובלת בכתפה הימנית נגרמו עקב תנאי עבודתה. 5. הנתבע סבור כי דין התביעה להידחות, שכן התובעת הועסקה במשרה רב גונית, שכללה תנועות שונות ומגוונות. דיון והכרעה 6. התנאים הדרושים להוכחת תביעה בעילת המיקרוטראומה נדונו בהרחבה בפסיקה. נקבע, כי יש להוכיח קיומן של פגיעות זעירות שכל אחת מהן מסבה נזק בלתי הדיר, ונזקים זעירים אלו, שלא ניתן לאבחנם כבודדים, הצטברו יחד עד שהביאו בסופו של דבר לנזק שנגרם למבוטח. לפיכך, על הנפגע להוכיח קיומן של תנועות חוזרות ונשנות זהות או דומות במהותן במהלך יום העבודה (עב"ל 25130-01-11 מיכאל יושבאייב נ' המוסד לביטוח לאומי, מיום 17.6.12) התנועות אינן חייבות להיות זהות אלא "זהות במהותן", משמע עליהן להיות דומות, ובלבד שיפעלו על מקום מוגדר. אין הכרח שתדירות התנועות תהיה קבועה או סדירה, אך עליהן לחזור על עצמן באופן שיספיק לגרום נזק מצטבר (עב"ל 317/98 המוסד לביטוח לאומי נ' יניב, פד"ע לה 523, 533). באותם מקרים בהם ניתן לבודד פעולות מסוימות שחוזרות ונישנות במהלך יום עבודה, מתוך מכלול הפעולות, וכאשר אותן פעולות שמבודדים אותן נעשות בתדירות הנמשכת פרק זמן מספיק לגרימת נזק, עדיין ניתן למנות מומחה, כמפורט בעב"ל 465/07 יהודאי נ' המוסד לביטוח לאומי, מיום 30.12.07. 7. המחלוקת העיקרית בין הצדדים בה נדרשת הכרעתנו, בשלב זה, היא האם הוקמה תשתית עובדתית ראויה לביסוס טענת התובעת לפעולות חוזרות ונשנות בעבודתה, המצדיקות בחינת פגיעתה במסגרת תורת המיקרוטראומה. 8. מחקירתה הנגדית עולה כי במסגרת עבודתה נדרשה התובעת לביצוע העבודות הבאות: טאטוא החדרים ושטיפתם, איסוף זבל וריקון פחים, ניקוי אבק מחלונות, דלתות ומדפים, ניקוי כיורים, מראות וחרסינות. התובעת אינה מבצעת את כל העבודות הללו באופן יומיומי , כך למשל את החלונות בחדרים אינה מנקה כל יום (עמ' 5 ש' 6) את המראות והחרסינות מנקה לרוב אחת לשבוע (שם ש' 1-2). 9. עוד עולה מעדותה, כי היא עוברת מחדר לחדר, מטאטאה, מרוקנת פחים שוטפת ואחרי זה חוזרת לכלל החדרים לניגוב אבק, חלונות וכיורים (עמ' 3 לפרוט' ש' 26-28). התובעת לרוב אינה נדרשת להרמת חפצים (עמ' 4 ש' 1-4) ואת דלי המים מניידת על גבי עגלה עם גלגלים (שם ש' 5-6). 10. עבודת התובעת כוללת מגוון של פעולות ניקיון כאשר כל אחת מהן דורשת מהתובעת להניע את כתפיה באופן אחר. אין דומה מנח הכתפיים בעת שטיפת רצפות לתנועות המבוצעות בזמן ניגוב אבק או ריקון פחים או נשיאת דליי מים. עבודתה של התובעת כללה ביצוע פעולות פיזיות רבות ומגוונות, ושימוש בתנועות גוף שונות. הפעולות חזרו על עצמן ללא סדר מחייב, מספר פעמים לא קבוע ביחס לכל מלאכה. התובעת לא ביצעה פעולה חד גונית לאורך זמן ולפרק זמן ארוך ורצוף. 11. מהאמור לעיל עולה כי התובעת לא ביצעה פעולות זהות במהותן או פעולות חוזרות ונשנות המשפיעות על מקום מוגדר בגוף. התמונה שעולה היא של פעולות שונות ומגוונות הן מבחינת המאמץ והן מבחינת התנועה עצמה. 12. המסקנה הנובעת מכך, שלא הונחה תשתית עובדתית מתאימה לתורת מיקרוטראומה ועל כן, יש לדחות את התביעה כבר בשלב זה. אין צו להוצאות. מיקרוטראומהכתפיים