תביעה להכיר בפגיעה בתסמונת התעלה הקרפלית (CTS) בשתי כפות הידיים כמחלת מקצוע

תביעה להכיר בפגיעה בתסמונת התעלה הקרפלית (CTS) בשתי כפות הידיים כמחלת מקצוע. להלן עובדות המקרה: 1. התובע, יליד 5/2/1978. 2. התובע עובד במפעלי נייר חדרה כמכונאי מכונות משנת 1999. יש לציין, כי המכונות במפעל עובדות 24 שעות ברציפות. 3. תפקידו של התובע בתחילת כל משמרת לבדוק את כל המכונות, לבדוק את המערכות, השמנים, הבקרות והמחשבים. סיבוב כזה נשמך כשעתיים עד שעתיים וחצי. 4. לאחר מכן תפקידו של התובע לאתר תקלות במכונות השונות ולתקן אותן. ברוב המקרים מצטבר חומר מלוכלך שסותם את המסננים השונים הקיימים במכונות. התובע עוצר את המכונה שבה התקלה ומפרק את המכונה בעזרת פטישי אוויר גדולים, כן משתמש במפתחות המחייבים הפעלת כוח פיזי לשחרור הברגים הסגורים בחוזקה. 5. כדי לפתוח סתימה במסנן התובע מבצע את הפעולות הבאות: א) המסנן נראה כמו מיכל ענק שיש עליו מכסה עם הרבה צנרת של מים, סינון ועוד. בפנים יש סל שדרכו עוברים הסיבים והחומר. בפנים יש עוד רוטור ומתחתיו יש חגורות. לעיתים קרובות כשנתפס חומר וגורם לסתימה המנוע ממשיך להסתובב וקורע את החגורה. ב) כדי לפתוח את הסתימה התובע לוקח פטיש אויר ושם בוקסה שמתאימה לבורג ומתחיל להפעיל את פטיש האויר. פתיחת סתימה נמשכת 5-10 דקות. בכל מכונה יש כ-50 בוקסות על המסנן. ג) הבוקסות הן החלק שפותח את הבורג שמתחבר לפטיש האויר. ביום עבודה רגיל התובע פותח לפחות 50 ברגים ביום ואחר כך סוגר אותם בחזרה. לאחר מכן מחבר התובע מוטות הברגה המשמשים לחליצה. מדובר במוטות הברגה בגודל של 12 מ"מ והתובע מחבר אותם עם מפתח אומים. ד) יש שישה ברגים נעולים בחוזקה והתובע משתמש במפתח של האום ומסובב אותם עד שהם נפתחים. פעולה זו נמשכת כרבע שעה אם הברגים נפתחים בקלות. אם הברגים אינם נפתחים בקלות יחסית, התובע נאלץ להשתמש בפטיש אויר ולהפעיל כוח, על מנת לפתוח אותם ו/או לחבר צינור ארוך למפתח ולסובב אותו בכוח לצורך פתיחת הבורג. ה) לאחר מכן התובע מחבר ברגי עין ומרים את הסל בעזרת העגורן. את הסל שוטפים במים בלחץ גבוה, מחליפים רצועה, אם נקרעה, מחזירים את הסל למקומו, מחברים את כל הברגים ומפעילים מחדש את המכונה. ו) ביום עבודה רגיל יש בממוצע עד שלוש תקלות ביום. ז) יש מכונות שיש בהן משאבים במקום צר ואז התובע נאלץ להכניס את כף ידו ולהכות בכוח על כף היד, על מנת לשחרר את הבורג, כי לא ניתן להחזיק ביד את הפטיש בגלל המקום הצר. 6. התובע עובד בממוצע בכל משמרת 4-5 שעות עבודה פיזית. 7. פעם בשבועיים עוצרים את אחת המכונות ומטפלים בה ביסודיות למניעת תקלות, כשהעבודה נמשכת בין 12-18 שעות ברציפות. מדוברבהחלפת גלילים של 30 טון כל אחד וכן גם מיסבים גדולים וקטנים. 8. התובע טוען, כי העבודה של פתיחת הברגים בכוח פיזי, תוך שימוש גם בפטיש אויר ואחר כך הברגתם חזרה גרמה ללחץ פיזי בשורשי כפות שתי ידיו, וכי מדובר כאן בפגיעות זעירות ומצטברות ובלתי הפיכות שבהצטברותן נוצר המצב הקיים שגרמה לו לחלות בתסמונת ה-CTS. 9. ב"כ הנתבע סבורה, כי התובע ביצע מגוון של פעולות במסגרת עבודתו, וכי מדובר כאן בתהליך תחלואתי ללא קשר סיבתי לתנאי עבודתו, כמתואר לעיל. מינוי מומחה רפואי: 10. מטעם בית הדין מונה, כיועץ מומחה רפואי, ד"ר יפה דויד, אשר מסר חוות דעת מומחה לבית הדין ביום 30/6/13. בחוות דעתו קבע המומחה כדלקמן: "תשובה א': מר סאיג שמעון אובחן כי הינו סובל מתסמונת התעלה הקפלית דו צדדי. ... על פי תיאור העבודה והתיק הרפואי בעבודת התובע כמכונאי מכונות הינו נדרש לשימוש בכלי עבודה רוטטים וכן לפעילות רפיטאטיבית מאומצת משנת 1999. בהתבסס על הספרות הרפואית והעדר גורמי סיכון אישיים לא ניתן לשלול השפעת המרכיב התעסוקתי ולפיכך יש לקבוע קשר סיבתי בין תנאי עבודת התובע לבין התסמונת ממנו סובל בידיו דו צדדי. ... תשובה ה'-ח': בחומר הרפואי אשר עמד בפני אין בתובע גורמי סיכון אישיים ולפיכך יש לקבוע כי עבודת התובע תרמה למחלת מקצוע כמוגדר בסעיף 79 וזאת בהתייחס לפריט 14 לתוספת השניה בתקנות הביטוח הלאומי שעניינו מחלות עצבים הנגרמות על ידי עבודה ממושכת עם מכשירים רוטטים וזאת במנגנון של מיקרוטראומה, פגיעות זעירות ובלתי הפיכות". 11. בתאריך 20/8/13 הודיעה ב"כ הנתבע בכתב לבית הדין, כי לאחר עיון בחוות דעת המומחה ובהתייעצות עם מומחה מטעם הנתבע, הנתבע מסכים להכיר במחלת התובע כמחלת מקצוע על פי פריט 14 לרשימת מחלות המקצוע בתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח בפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954, חלק ב'. 12. ב"כ התובע ביקשה ביום 21/8/13 לתת פסק דין בהתאם להודעת ב"כ הנתבע מיום 20/8/13 ולפסוק הוצאות לדוגמא, לאור ההוצאות שנגרמו לתובע בניהול התביעה. 13. לאור האמור לעיל אני קובעת, כי התובע סובל מתסמונת התעלה הקרפלית דו צדדי וכי מדובר במחלת מקצוע על פי פריט 14 לרשימת מחלות המקצוע בתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), תשי"ד-1954, חלק ב'. על הנתבע לזמן בהקדם את התובע לבדיקה בפני ועדה רפואית לקביעת דרגת נכות מעבודה. 14. כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ תוך 30 יום מהיום. כף הידמחלת מקצוערפואהתסמונת התעלה הקרפלית (CTS)