ליקויי בניה במערכת ביוב - עוגמת נפש

להלן דוגמא לפסיקת פיצויים בגין עגמת נפש בתביעת ליקויי בניה: לעניין עגמת הנפש בגין ליקויי בניה במערכת ביוב- נפסק כי יש לקבל טענתם של התובעים, כי טיב המערכת, לא הודע להם עובר לרכישת הנכס, תוך הפרת חובת התובעת לגלות פרט זה, עובר לחתימת הסכם הרכישה. עוד נפסק כי חובת התובעת לעניין זה קמה, באשר מדובר במערכת סילוק שפכים לא קונבנציונאלית, אשר השימוש בה, כרוך בעלויות, ומצריך אחזקה רבה משמעותית, ממערכת גרביטציונית רגילה, וכאשר התובעים, אשר רכשו ביתם מחברה בעלת שם וניסיון, רשאים היו לסמוך עליה, כי תביא לידיעתם מידע מסוג זה. סבורני, כי אין לקבל טענת הנתבעת, כי המידע האמור נמסר לתובעים, עובר לחתימת ההסכם, וזאת, נוכח ההתרשמות החיובית מעדות התובעת, וכאשר גרסת הנתבעת לעניין זה, נשענה על עדות עד יחיד, המעוניין בתוצאות המשפט, ולא נתמכה במסמכים. הנתבעת נשענה על הצהרה בהסכם, לפיה ראו התובעים את תכניות הנכס, אלא שלא נאמר שם מפורשות, כי הוצגו לפני התובעים תכניות אינסטלציה, ומכל מקום, אין לצפות מרוכש נכס, שאין לו נסיון וידע רלוונטיים, לעמוד, מעיון בתכניות בלבד, על טיב מערכת סילוק השפכים. טענת התובעים, באשר לליקויים במערכת שהותקנה, הוכחו בחוו"ד המומחית מטעם ביהמ"ש, וטענתם באשר לסבלם, עקב תקלות במערכת, לא נסתרה. לפיכך, נוכח טיב הליקויים שאותרו בנכס והיקפם, ונוכח האמור לעיל, לעניין מערכת סילוק השפכים, סבורני כי נכון לפסוק לזכות התובעים, פיצויים בגין עגמת נפש, בסך 8,000 ₪, כערכם היום. יש לחייב את הנתבעת אפוא לשלם לתובעים סך 35,000 ₪, הכולל פיצוי עבור עגמת הנפש, ופיצוי בגין ירידת הערך, בהתאם להסכמת הצדדים שצוטטה לעילבניהליקויי בניהעוגמת נפש / נזק לא ממוניביוב