הוצאה לפועל ברהט | עוֹרך דין רונן פרידמן

מחפשים עורך דין הוצאה לפועל ברהט ? קיבלת מכתב מלשכת ההוצאה לפועל ברהט ?

זקוקים לעורך דין בענייני הוצאה לפועל ברהט ? מומלץ לקבל ייעוץ משפטי באמצעות עורכי דין מומחים בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי. באמצעות ייצוג ע"י עורך דין הוצאה לפועל, ניתן להגיע לתוצאות מהירות הפוטרות את הבעיה עמה מתמודדים תושבי רהט, כחייבים או כנושים על ידי ניהול נכון של התיק ולאפשר להם לחזור לשגרת חיים כלכלית נורמלית. באילו מקרים פונים ללשכת הוצאה לפועל הוצאה לפועל ברהט ?

##(1) סיוע לחייבים בתיק הוצאה לפועל ברהט ##נעשה ע"י עורך דין הוצאה לפועל ברהט תוך שימוש בהגנות הקבועות בחוק ההוצאה לפועל, המאפשרות במקרים מסוימים, ביטול עיקולים, ביטול עיכוב יציאה מהארץ, איחוד תיקים, ביטול הגבלת רישיון נהיגה וכן הפטר ומחיקת חובות. ##(2) סיוע לנושים בתיק הוצאה לפועל ברהט##, לצורך ביצוע יעיל של חקירה כלכליות במטרה לבצע עיקול על חשבונות בנק ואיתור נכסים ברהט, נעשה באמצעות עורכי דין לענייני הוצאה לפועל הנעזרים בחוקרים פרטיים ובקבלני הוצאה לפועל מוסמכים על מנת להחזיר ללקוח את כספו האבוד.

 

איך לבחור עורך דין הוצאה לפועל מומלץ ?

אנו מאמינים כי לקוח שיש לו הכרות מעמיקה עם רזי עולם ההוצאה לפועל, יגיע מוכן יותר לפגישה עם עורך דין, תוך התנהלות נכונה ויצירתית בהליך ויגדיל, לא רק את הסיכוי לבחור בעורך דין הנכון עבורו, אלא אף את סיכויי ההצלחה בתיק. לשם כך, העמדנו לרשותכם ##פלטפורמה משפטית ייחודית## בנושא הוצאה לפועל ברהט, שבאמצעותה תוכלו לאתר (בקלות) מידע רב, באמצעות מערכת חיפוש פנימית מהמתקדמות בעולם, שתיתן לכם ראיה רחבה יותר שתאפשר לכם לסיים את תיק ההוצאה לפועל במקצועיות, ביעילות ותוך חסכון ניכר בהוצאות. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין הוצאה לפועל רהט הליך הוצאה לפועל הוא הליך מורכב הדורש ידע רב, עיון בשלל בסוגיות בתחום הוצאה לפועל ברהט הרלוונטיות עבורכם במדריך משפטי זה, תאפשר לכם לקטלג ולסווג את הסוגיה עמה אתם מתמודדים ובכך להתאים לכם את הטיפול המשפטי הנדרש ואף אל פי שהמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, אין ספק כי תפיקו ממנו תועלת רבה, שתאפשר לכם לפתוח דף חדש בחייכם.

 

הוצאה לפועל ברהט - סקירה משפטית:

##(1) סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל - בקשה על דרך טען ביניים של עיריית רהט## בע.א 35958-10-12 עיריית רהט הגישה בקשה על דרך של טען ביניים, בו ביקשה לקבל הוראות למי לשלם את הכספים בהם חויבה, בשל קיומם של טוענים רבים לכספים אלה. נטען כי, קיימת הוראה במסגרת סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל, הקובעת כי ניתן לעקל מקרקעין, אשר בית המשפט שוכנע כי הם שייכים לחייב, גם אם הם אינם רשומים על שמו. עורך דין המערערת טען כי עיריית רהט אינה רשאית לקבל צו גודר מאחר ולא עמדה באחד התנאים להגשתו של טען ביניים, והוא התנאי הדורש העדר קנוניה עם אחד הטוענים. בית המשפט ציין כי, משהופקד הסכום בקופת בית המשפט, מכוסה חלק משינוי ערך הכסף על ידי תשלומי הריבית שצובר פיקדון זה לפי הוראת תקנה 2(ב) לתקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות). נפסק כי, בעצם ההודעה לטוען על פסק הדין הראשון, מבלי שנוספה אליה כל הבעת עמדה על פיה אותו טוען זכאי גם לכספים כלשהם, אינה עולה כדי קנוניה ואין בה כדי גילוי הזדהות עם טוען אחד, או כוונה להיטיב עימו, כל אשר יש בה הוא רצונה של עיריית רהט להימנע מתביעות נוספות, מטרה מוצדקת אשר עומדת בבסיסו של הליך טען הביניים. ##(2) בקשה להשבת כספים שנגבו בתיקי ההוצאה לפועל - תביעה של עיריית רהט## בע"א 47126-11-12 הוגשו בקשות להארכת המועד להגשת בקשות לביטול פסקי דין שניתנו כנגד המבקשת, בהעדר הגנה, בתביעות כספיות שהוגשו כנגדה על ידי עיריית רהט. נטען כי, המועדים להגשת ערעור לפי תקנות 397 ו- 398, להגשת בקשת רשות לערער לפי תקנה 399, לבקשת ביטול פסק דין שניתן על פי צד אחד לפי תקנה 201, או בסדר דין מקוצר לפי תקנה 214, קבועים כולם בחיקוק, ואין להאריכם ללא טעם מיוחד, כאמור בסיפא של תקנה 528. המצהיר העיד מטעם המבקשת כי גזבר העירייה היוצא הגיש לעיריית רהט התפטרות, גזבר העירייה דאז, היה תחת שבטה של הודעה מוקדמת והתקיימו שני הליכי בחירת גזבר. וכשהגיע לעיריית רהט מי השתיה בעיריית רהט היו מנותקים ועובדי עיריית רהט לא קיבלו שכר. בית המשפט פסק כי, בקשות להשבת כספים שנגבו, ככל שנגבו, בתיקי ההוצאה לפועל הרלוונטיים, יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל בהתאם לסמכותו על פי סע' 18 לחוק ההוצאה לפועל. ##(3) תיקי הוצאה לפועל - בקשת רשות להתגונן מטעם עיריית רהט## בת.א 3022/09 הנתבעת, עיריית רהט הגישה את בקשתה למתן רשות להתגונן בפני תביעה. עם קבלת פסקי הדין, פתחה התובעת שלושה תיקי ההוצאה לפועל. במסגרת תיקי ההוצאה לפועל גבתה התובעת סכום הגבוה באופן ניכר מהסכום בו הודתה העירייה. הואיל ופסקי הדין בוטלו הגישה העירייה בקשה להשבת הסכומים שנגבו ביתר במסגרת תיקי ההוצאה לפועל הנ"ל וזאת בהתאם לסעיף 18 לחוק ההוצאה לפועל. במסגרתו של תיק הוצאה לפועל שנפתח לשם ביצועו של פסק הדין שניתן במעמד צד אחד ובוטל נגבו כספים, הרבה מעבר לסכום שאושר לתשלום ושאינו שנוי במחלוקת, עורך דין העירייה ביקש השבת הכספים שנגבו ביתר במסגרת תיק ההוצאה לפועל. ## (4) ערעור עיריית רהט על סירוב לפתוח תיק הוצאה לפועל## ברע"צ 17104-06-13 עיריית רהט הגישה בקשה זו לערעור על החלטת כב' רשם ההוצאה לפועל שלא לשנות מהחלטתו לפיה סירב לבקשת עיריית רהט לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגדה.בהסתמך על הוראות סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, הרשם, בהחלטתו המקורית קבע כי תכליתו של סעיף 84 לחוק הוצאה לפועל, נועדה לתת סעד בידי חייב המעוניין לקדם את חיוביו לפי פסק הדין, אולם נתקל בקשיים בשל חוסר שיתוף פעולה מצד הזוכה או מסיבה אחרת. עיריית רהט ביקשה לצמצם נזקיה ולהימנע ממצב בו ייפתח נגדה תיק ביוזמת המשיבה, אשר היה משית עליה הוצאות נוספות מקופת הציבור, ומשכך ביקשה לפתוח תיק הוצאה לפועל, במסגרתו יינתן צו תשלומים עד לפרעון מלא. עיריית רהט טענה באמצעות עורך דין, כי בהתאם להוראות סעיף 84 לחוק הוצאה לפועל, הטעם לפתיחת תיק הוצאה לפועל ע"י חייב, הוא בחוסר שתוף פעולה מצד הזוכה או מכל סיבה אחרת. בהקשר זה, בית המשפט הדגיש את חובת תום הלב המוטלת על זוכה להקטין נזקיו והוצאותיו, כאשר במקרה הנדון, שבו החייבת חדלת פירעון, ואף פתוח נגדה תיק איחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל, והתיק הפרטני אותה פתחה החייבת צורף לתיק האיחוד - אין טעם וסבירות בסגירת תיק החייבת ובפתיחת תיק הזוכה תחתיו. בית המשפט הוסיף כי, פתיחת תיק הוצאה לפועל באופן מיידי, עוד בטרם חלפה תקופת 30 הימים שהקנה המחוקק לזוכה, ללא כל פניה קודמת לזוכה, איננה משתלבת עם חובת תום הלבגם העובדה שבד בבד עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל, הגישה המבקשת ערעור, במסגרתו ביקשה לעכב ביצוע פסק הדין מקשה על קבלת עמדתה בעניין תום הלב בפתיחת התיק. ##(5) הליכי הוצאה לפועל של בנק ברהט## בת.א 5353-06‏ בנק בהרט נקט בהליכי הוצאה לפועל, לגביית חובם הנטען של הנתבעת והערבים, בהתאם לפסק הדין שאישר את הסכם הפשרה. לבנק העידו שניים - עורך דין הבנק ברהט במהלך התקופה האמורה ומנהל סניף הבנק ברהט. בסיכומיו נשען עורך דין הנתבעים לענין זה, על עדות הנתבע, וכן על עדות עדי הנתבעת, אשר אישרו כי במסגרת המו"מ לכריתת הסכם הפשרה, הוסכם על "הקלה", "הנחה", או "מחיקה" של מקצת החוב, כאשר לסברת עורך דין הנתבעים הוכח, כי החוב הופחת עוד קודם המו"מ לכריתת הסכם הפשרה, ובמנותק מהיותו משא ומתן. הנתבעים הסתמכו לענין זה, גם על עדות מי שהיה בעבר ראש עיריית רהט, שניתנה לפני בית המשפט המחוזי. טענת הנתבעים ביחס לסכומים האמורים, נטענה ע"י הנתבע במסגרת בקשה עפ"י סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, ונדחתה, בהחלטת ראש ההוצאה לפועל. לגבי הסכום ששולם לטענת הנתבעים, בהסתמך על דפי החשבון ואשר לא נכלל בתחשיב המומחה מטעם הבנק - לטענת הבנק ברהט, המדובר בסכום שהופקד במשרד עורך דין התובעת כפקדון לצורך עיכוב פינוי דירת הנתבע בהליכי הוצאה לפועל, והועבר לחשבון משפטי. ##(6) צו מניעה לא לפנות בית מגורים ליד רהט בתיק הוצאה לפועל## בה.פ 5189-07-10 הוגשה בקשה דחופה למתן צו מניעה זמני שימנע מלפנות את המבקשים ומשפחותיהם מבתי המגורים שלהם הנמצאים דרומית לרהט, עד לקבלת הכרעה בהמרצת הפתיחה שהוגשה על ידי וערך דין המבקשים. נטען בהמרצת הפתיחה, כי במסגרת תיק הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל, פועלת המשיבה לפינוי תשעה חייבים מבתיהם, דרומית לעיר רהט. על כן, פנו המבקשים ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לעיכוב הליכי הפינוי ולאחר דיון ניתנה החלטה לפיה הליכי הפינוי יעוכבו למשך ארבעים ימים, על מנת לאפשר למבקשים לפנות לבית המשפט בבקשה לפסק דין הצהרתי, לפיו לא חל עליהם סעיף 64 לחוק ההוצאה לפועל. במסגרת המרצת הפתיחה, התבקש בית המשפט להצהיר כי המבקשים אינם בגדר "צד שלישי" כמשמעותו בסעיף 64 לחוק ההוצאה לפועל וכי על כן, אין למשיבה סמכות לפינויים או לפינוי המשפחות מן הבתים, רק מכוח פסק דין שניתן כנגד אחרים. טענות המבקשים בהמרצת הפתיחה, עליהן הם חזרו במסגרת הבקשה, היו כי המבקשים אינם בגדר מי שמתקיימת לגביו "קירבה משפטית" כך שניתן יהיה לפנותם מן המקרקעין למרות שלא היו צד להליך אשר בגינו נפתח תיק הוצאה לפועל לצורך הפינוי. בית המשפט פסק כי, למבקש בית בבעלותו ברהט וגם אם נכונה טענתו כי הוא נאלץ לעזוב את אותו הבית בשל סכסוך שכנים, הרי ברור שאין הפתרון יכול להימצא על דרך פלישה למקרקעין לא לו, ובניה בלתי חוקית, כמו כן הוברר כי למשיב מגרש בהרחבת רהט ועליו היה לכלכל את צעדיו באופן שלא יינקט על ידו מהלך כאמור של בניה בלתי חוקית במקרקעי הציבור. ##(7) הוצאה לפועל ברהט - סמכות מקומית## בת.ט 9415-06-18 הוגשה התנגדות לביצוע שטר שהגישו המבקשים, ובמסגרתה טענו כי בית המשפט זה נעדר סמכות מקומית להיזקק להתנגדות, שכן, ההמחאות מושא ההליך דנא נמשכו ונמסרו בבנק באזור המרכז. בית המשפט ציין כי, לצד ההוראה הנקובה בפקודת השטרות, ניצבות החלופות המנויות בתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, בחינת חלופות אלה בגדרי נסיבות המקרה דנא, מצביעות כי החייבים האחרים מתגוררים ברהט וכי עסקת הניכיון התרחשה בב"ש. בתגובת עורך דין המשיבה, נטען כי הגישה בקשת ביצוע כנגד המבקשים וכנגד שני חייבים נוספים אשר מתגוררים בעיר רהט ולכן הוחלט כי הסמכות היא לבית המשפט בב"ש. ##(8) החלטת רשם ההוצאה לפועל על עיכוב פינוי מקרקעין ליד רהט## בת.א 61971-02-15 הבקשה שהוגשה ע"י עורך דין המבקשת היתה לכוף את המשיבים להפסיק הפרות בוטות של פסקי דין בהתייחס לפלישת המשיבים לקרקע דרומית לעיר רהט. הפנייה לבית המשפט הייתה בהמשך לפנייתם ללשכת ההוצאה לפועל לעיכוב הפינוי נגדם. רשם ההוצאה לפועל עיכב את הפינוי כדי לאפשר להם לפנות לבית המשפט ולבקש כי יוצהר כי על פי סעיף 64 לחוק ההוצאה לפועל פסק הדין והצו לא חל עליהם. ביתהמשפט הבהיר כי, בחוק ההוצאה לפועל קיים הסדר המאפשר לטוען לזכויות במקרקעין או במטלטלין שלגביהם מבקש הזוכה לבצע הליך של תפיסה או פינוי לפנות לבית המשפט ולהוכיח כי יש לו זכויות. ##(9) הוצאה לפועל נגד תושב רהט - בקשה להעברת מקום דיון## בת.ט 40368-04-17 עורכי הדין מטעם הצדדים לא חלקו על העובדי כי המבקש התגורר בעיר רהט שבדרום וכי בהתאם לתקנה 3(א)(1) קיימת זיקה לבית משפט השלום במחוז דרום. עורך דין הנתבע הגיש בקשה להעברת מקום הדיון לבית משפט השלום בב"ש בטענה שלבית משפט זה אין סמכות מקומית לדון בעניין. תחילתה של התביעה דנן בבקשה לביצוע שטר שהגישה התובעת בלשכת ההוצאה לפועל לגביית שיק. בית המשפט לא ראה מקום לקביעת דיון בבקשה להעברת התיק לבית משפט אחר אלא להכריע בה שלא במעמד בעלי הדין על סמך הבקשה, התגובה והתשובה של הצדדים, וכן בשים לב לטופס בקשת הביצוע שהוגש ללשכת ההוצאה לפועל. חיזוק לדברים הנ"ל ניתן למצוא בדברי ההסבר להצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - סמכות מקומית), התשע"ה–2015 שם נאמר, כי כלל יסודי בסדרי הדין האזרחיים הוא כי תובע מגיש את תביעתו במקום המקיים זיקה או קשר לנתבע. לסיכום, בית המשפט ציין כי, חרף התכלית והחשיבות הרבה של כללי סמכות מקומית, אלה אינם חלים על הליכי הוצאה לפועל והמשמעות היא שזוכים רבים נוהגים לפתוח תיקי הוצאה לפועל בלשכות המרוחקות ממקום מגורי החייבים, עובדה המובילה לפגיעה בנגישות של חייבים להוצאה לפועל וגורמת לפגיעה כלכלית קשה בחייבים. הוצאה לפועל