הוצאה לפועל בראש העין | עוֹרך דין רונן פרידמן

מחפשים עורך דין הוצאה לפועל בראש העין ? קיבלת מכתב מלשכת ההוצאה לפועל בראש העין ?

זקוקים לעורך דין בענייני הוצאה לפועל בראש העין ? מומלץ לקבל ייעוץ משפטי באמצעות עורכי דין מומחים בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי. באמצעות ייצוג ע"י עורך דין הוצאה לפועל, ניתן להגיע לתוצאות מהירות הפוטרות את הבעיה עמה מתמודדים תושבי ראש העין, כחייבים או כנושים על ידי ניהול נכון של התיק ולאפשר להם לחזור לשגרת חיים כלכלית נורמלית. באילו מקרים פונים ללשכת הוצאה לפועל הוצאה לפועל בראש העין ?

##(1) סיוע לחייבים בתיק הוצאה לפועל בראש העין ##נעשה ע"י עורך דין הוצאה לפועל בראש העין תוך שימוש בהגנות הקבועות בחוק ההוצאה לפועל, המאפשרות במקרים מסוימים, ביטול עיקולים, ביטול עיכוב יציאה מהארץ, איחוד תיקים, ביטול הגבלת רישיון נהיגה וכן הפטר ומחיקת חובות. ##(2) סיוע לנושים בתיק הוצאה לפועל בראש העין##, לצורך ביצוע יעיל של חקירה כלכליות במטרה לבצע עיקול על חשבונות בנק ואיתור נכסים בראש העין, נעשה באמצעות עורכי דין לענייני הוצאה לפועל הנעזרים בחוקרים פרטיים ובקבלני הוצאה לפועל מוסמכים על מנת להחזיר ללקוח את כספו האבוד.

 

איך לבחור עורך דין הוצאה לפועל מומלץ ?

אנו מאמינים כי לקוח שיש לו הכרות מעמיקה עם רזי עולם ההוצאה לפועל, יגיע מוכן יותר לפגישה עם עורך דין, תוך התנהלות נכונה ויצירתית בהליך ויגדיל, לא רק את הסיכוי לבחור בעורך דין הנכון עבורו, אלא אף את סיכויי ההצלחה בתיק. לשם כך, העמדנו לרשותכם ##פלטפורמה משפטית ייחודית## בנושא הוצאה לפועל בראש העין, שבאמצעותה תוכלו לאתר (בקלות) מידע רב, באמצעות מערכת חיפוש פנימית מהמתקדמות בעולם, שתיתן לכם ראיה רחבה יותר שתאפשר לכם לסיים את תיק ההוצאה לפועל במקצועיות, ביעילות ותוך חסכון ניכר בהוצאות. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין הוצאה לפועל ראש העין הליך הוצאה לפועל הוא הליך מורכב הדורש ידע רב, עיון בשלל בסוגיות בתחום הוצאה לפועל בראש העין הרלוונטיות עבורכם במדריך משפטי זה, תאפשר לכם לקטלג ולסווג את הסוגיה עמה אתם מתמודדים ובכך להתאים לכם את הטיפול המשפטי הנדרש ואף אל פי שהמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, אין ספק כי תפיקו ממנו תועלת רבה, שתאפשר לכם לפתוח דף חדש בחייכם.

 

הוצאה לפועל בראש העין - סקירה משפטית:

##(1) ערעור של חוכר מגרש בראש העין על החלטת רשם ההוצאה לפועל## ברע"א 49241-12-10‏ עורך דין המערער הגיש ערעור שמתייחס להחלטות רשם ההוצאה לפועל, שאושרו ע"י בית משפט השלום, לפיהן נדחו בקשותיו של המערער לפדיון עצמי של הקרקע אשר למימושה מונה כונס נכסים ולאישור הסכם פשרה. בית המשפט נדרש, בין השאר לשאלה, האם בדין נדחתה בקשתם המשותפת של המערער והכונס לאישור הסכם הפשרה. המערער היה החוכר הרשום של חלק מהזכויות במגרש בראש העין, עליו ניצב שלד מבנה המיועד לשתי יחידות דיור. למימוש הקרקע כאמור מונה כונס נכסים ולאישור הסכם הפשרה אליו הגיע עם הבנק הנושה – מחמת קיומם של נושים אחרים שחובם לא הוסדר. בית המשפט ציין כי, מכר כפוי מסתיים עם מתן צו אישור המכירה הסופי לפי תקנה 69, בעוד שמכר מרצון, שהוא 'עסקה במקרקעין', מסתיים עם רישומו במרשם המקרקעין, המכירה בהוצאה לפועל היא לפי מהותה המשפטית מכר כפוי ואיננה טעונה רישום לשם השלמתה. ##(2) מימוש שעבוד על זכויות בנכס בראש העין בהוצאה לפועל## ברע"צ 22727-01-12‏ בית המשפט דן בשאלה האם זכאי כונס נכסים, שמונה על ידי רשם הוצאה לפועל במסגרת בקשה למימוש שעבוד על נכס מסוים, לקבל כספים ששולמו או נפרעו על ידי החייב בגין אותו נכס, טרם מינויו, ואשר נועדו לכסות חובות המתייחסים לתקופה שלאחר המינוי. עורך דין המבקש הגיש ללשכת ההוצאה לפועל, בקשה למימוש שעבודים, שנוצרו לטובתו על ידי המשיבה על זכויותיה של האחרונה בנכס מקרקעין בראש העין. ניתנה החלטה על ידי הרשמת במסגרת תיק הוצאה לפועל שלפיה הורתה על מינוי באי כח הבנק שהם המבקשים ככונסי נכסים על הנכס. בעקבות תיקון בקשת הביצוע ומסמכי פתיחת התיק על ידי הבנק, קבעה הרשמת כי צו המינוי ייכנס לתוקפו לאחר עשרים יום, והוטל עיקול על כספי דמי השכירות ששולמו בגין הנכס. רשמת ההוצאה לפועל גם הורתה לשוכרים להפקיד את דמי השכירות בקופת לשכת ההוצאה לפועל עד למתן החלטה אחרת. נטען כי, הרשמת נעדרת סמכות עניינית לדון בבקשה הואיל והבקשה מעוררת טענות של קבלת כספים מחוץ להליכי ההוצאה לפועל, טענות המחייבות בירור בפני ערכאה שיפוטית. ##(3) עיכוב הליכי מימוש המשכנתא של חוכר הרשום בזכויות במגרש בראש העין## בתיק מספר 20-17047-12-8 הוגשה בקשת החייבת להורות על עיכוב הליכי מימוש המשכנתא, ביטול מינוי כונס הנכסים וסגירת התיק, בטענה עיקרית, כי ברצונה לפדות המשכון, שהוטל על הנכס ובכך לשלם החוב לזוכה במלואו ולהותיר הזכויות על הנכס, כפי שהיו ערב הליך המימוש. בתיק דנן, המערער היה החוכר הרשום של חלק מהזכויות במגרש בראש העין, עליו ניצב מבנה המיועד לשתי יחידות דיור. הנכס פורסם למכירה בהתאם להוראת רשם ההוצאה לפועל, בוצע הליך התמחרות והוגשה הצעה גבוהה בשווי של עשרים אחוז מעל שווי הנכס, כפי שנקבע בחוות דעת שמאי. כונס הנכסים, בתגובתו, טען כי תיק ההוצאה לפועל נפתח לפני למעלה משנה ורק לאחר שהנכס פונה על ידי כונס הנכסים, על פי צו, נאותה החייבת לפנות בבקשתה לפרוע את חובה לנושה המובטח בלבד, תוך קיפוח יתר הנושים, שהטילו עיקול על הנכס. הטענה, כי עם מינוי כונס נכסים מתנתקת הזיקה בינו לבין העילה שבגינה נבחנה בקשת המינוי, לא התקבלה מפני שהוכח כי פסק דין המבוצע במסגרת תיק הוצאה לפועל בוטל או נפרע אין מקום להורות כי יש להמשיך ולנקוט בהליכים במסגרת תיק אחר על בסיס אותו פסק דין. ##(4) הוצאה לפועל בראש העין - כינוס נכסים בדירה## בה.פ 600/07 מונה כונס נכסים במסגרת תיק הוצאה לפועל על זכויות בית וכן נרשם משכון ברשם המשכונות. נטען כי שולם לתיק ההוצאה לפועל סכום כספי לכיסוי ריבית פיגורים, על מנת שכונס הנכסים לא ימכור את הבית ואת המגרש, המשועבדים לבנק. כמו כן, שולם לתיק ההוצאה לפועל במסגרתו פעל הבנק וסכום נוסף לסילוק מלוא החוב. על פי הסכם ההלוואה, מושכנו הזכויות בנכס וכן מושכנו זכויות בדירה בראש העין. לאחר הגשת התביעה שולם מס השבח על הקרקע ונעשתה פניה לעירית ראש העין לצורך קבלת אישור ללשכת רישום המקרקעין בהמשך אף הועברו הזכויות בקרקע. לא הוגשה בקשה לצו מניעה, עם הגשת התביעה ואף לאחר פניית עירית ראש העין, לא היתה פניה למנהל מקרקעי ישראל בבקשה כי יעצרו את העברת הזכויות. ##(5) משיכת שיקים מבנק בראש העין - סמכות עניינית בהוצאה לפועל## בבר"ע 2410/06‏ בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל, אשר החליטה לדחות את בקשת המבקשים שהוגשה בתיקי הוצאה לפועל פרטניים שנפתחו כנגדם על ידי המשיב, בה ביקשו המבקשים לסגור את תיקי ההוצאה לפועל בשל חוסר סמכות עניינית. בד בבד עם פתיחת הליכי הוצאה לפועל כנגד המערערים, הגיש עורך דין המשיב בקשה לעיקול זכויותיהם של המערערים, כעובדי החברה, אצל המפרק. המשיב טען כי משקיימת סמכות לבית משפט ישראלי לדון בהתנגדות לביצוע שטר, ככל שתוגש, שכן השיקים נמשכו על בנק ישראלי שמקום מושבו בראש העין, הרי שקמה סמכות ללשכת ההוצאה לפועל לעסוק באכיפת ביצועו של שטר זה. ##(6) רכישת בניין מגורים בראש העין במסגרת הליכי כינוס שבהוצאה לפועל## בת.א 21963-05-11‏ התובעים הגישו תביעה זו, לפירוק שיתוף, סילוק יד, לצו הריסה ולסעד כספי בגין דמי שימוש, נגד הנתבעים, בקשר לבניין מגורים המצוי בראש העין. התובעים, אשר רכשו זכויות בנכס, הגישו התביעה במטרה לממש זכויותיהם בדרך של הסדרת רישום זכויות החכירה וההחזקות בנכס. לאחר הגשת כתב התביעה, רכש התובע אף זכויות חכירה שירשו הנתבעים וניתן פסק דין נגד נתבעים אלה. את זכות החכירה המקורית של נתבע זה, דהיינו רבע מזכויות החכירה שבנכס, רכש התובע באמצעות הליכי הוצאה לפועל, ועל כן בתביעה עתירה לפינוי הנתבע מהבניין. עורך דין הנתבע העלה בהגנתו, טענות הכופרות בתוקף הליכי ההוצאה לפועל וטען כי נותרו בידיו זכויות בנכס, וכי על כן אין לפנותו מהיחידה בה הוא מחזיק מכוח זכויות החכירה המקוריות אשר רכש. ##(7) בקשת ביטול שטר משכון על בית מגורים בראש העין לפי חוק ההוצאה לפועל## בת.א 1061/02 התובעים חתמו על שטר מישכון זכויות במקרקעין לטובת הבנק, המתייחס לבית מגורים בראש העין. לטענת עורך דין התובעים יש להצהיר על בטלות המשכון, או לחלופין הם זכאים להגנת סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, ולהגנת סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל, חרף האמור בשטר המשכון, ועל כן אין לפנותם מן הבית. הבנק הגיש בלשכת ההוצאה לפועל בקשה למימוש המשכון, בגין יתרת החוב. בעקבות בקשה שהגישו התובעים בבית המשפט לעיכוב ההליכים בתיק ההוצאה לפועל שנפתח נגדם, ניתן צו בדבר עיכוב כל ההליכים בתיק הנ"ל, לרבות עיכוב הליכי מכירת הבית ופינוי התובעים ממנו. ##(8) מימוש משכון על מבנה תעשיה בראש העין בהוצאה לפועל## ברע"צ 46075-08-11 הוגשה בקשת רשות ערעור על שלוש החלטות של רשמת ההוצאה לפועל בתיק הוצאה לפועל. עורך דין המשיב הגיש ללשכת ההוצאה לפועל בקשה למימוש משכון שנוצר לטובתו ע"י המבקשת על זכויותיה במבנה תעשייה בפרק התעשייה אפק בראש העין. המבקשת התנגדה לבקשת המימוש וביקשה הרשמת להורות על סגירת תיק ההוצאה לפועל מהנימוק שאין בפני הרשמת כל שטר משכון שניתן לביצוע, וזאת מכוון ששטר המשכון העומד ביסוד עילת בקשת הביצוע שיעבד זכויות על פי הסכם הפיתוח בלבד. המשיב העביר נוסח מתוקן למכתב הסכמת המבקשת למכירת הנכס, נשוא הדיון בראש העין, לפיו ניתן להבין כי כל זמן שהנכס לא נמכר, יועברו דמי השכירות שגבתה המבקשת בגין הנכס לחשבון המשיב וכן כי על פי הסכמת המשיב יתאפשר למבקשת למשוך כספים מתוך תקבולי השכירות. ##(9) ערעור על החלטת רשמת הוצאה לפועל על מימוש משכון נכס בראש העין## ברע"צ 26708-03-19 הוגשה בקשת רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל בתיק הוצאה לפועל שעניינו מימוש משכון שנרשם לטובת המשיב על נכס שבבעלות המבקש בראש העין. בד בבד עם הגשת הבקשה, עורך דין המבקש ביקש סעד זמני של עיכוב ביצוע מימוש המשכון עד להחלטה בהליך. המבקש פנה לרשמת ההוצאה לפועל, אשר הורתה לכונס הנכסים לחזור בו מהודעתו לוועדת הערר, כך שנקבע דיון בערר. בית המשפט פסק כי, בהתאם להלכת בית המשפט העליון, נושה מובטח של זכויות חוזיות שמושכנו במשכון רשום, רשאי למכור אותן למרבה במחיר בהליכי הוצאה לפועל כדרך כל מימוש משכון אחר, מבלי להמתין לשכלולן של הזכויות החוזיות.
##(א) פסיקה בנושא עורכי דין ראש העין:## ##(1) תביעה כספית:## הקדמה: הנתבעת טענה כי עבדה במשרד ##עורכי דין בראש העין##. לגרסתה, שעות עבודתה היו משעה 8:00 עד שעה 13:00 ולעיתים עד שעה 14:00. אלה השעות בהן בוצעו השיחות הנטענות, נשוא התביעה. תקציר: בת.א (ת"א) 50749/01 הוגשה תביעה כספית על סך 3,620 ₪, התובעים טענו כי בתקופת החשבון 3/99 בוצעה/ו שיחה/ות מטלפון הרשום ע"ש הנתבעת לשירותי מידע המסופקים ע"י התובעים. לטענתם, הנתבעת טרם פרעה את חובה עבור השימוש בשירותי המידע האמורים ומכאן התביעה. לטענת התובעים, עפ"י הרשיון ותנאיו ו/או נוהלי בזק כל אדם ו/או גוף העושה שימוש בשירותי המידע המסופקים על ידי התובעים או מי מטעמם מחויב בתשלום המועבר ישירות מ"בזק" אל התובעים. לטענת התובעים עפ"י הדו"ח האמור, יתרת חובה של הנתבעת לתובעים עבור שירותי המידע הינה 2,970 ₪ נכון ליום הגשת התביעה ומכאן התביעה. הנתבעת טוענת כי בחודשים פברואר- מרץ 1999, היא עבדה במשרד עו"ד בראש העין. בעדותה טענה כי הגישה בקשה למחלקה המשפטית של בזק ולא נענתה. השאלה המשפטית שעמדה להכרעה היא האם התובעים הרימו את נטל השכנוע במקרה דנן. הכלל הוא שנטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט. בהקשר זה אומר פרופ' א' הרנון בספרו "דיני הראיות" (הדפוס האקדמי, כרך א' תש"ל) 200: "העיקרון הוא, כי כל בעל-דין, הטוען טענה החשובה לעמדתו במשפט, נושא בנטל השכנוע להוכחת אותה טענה. דיני הראיות הולכים אחר המשפט המהותי. הותנה פעלו של דין מהותי בקיומה של עובדה כלשהי, הרי המבקש את עזרת בית המשפט בהסתמך על אותו דין, חייב לשכנע כי עובדה זו אמנם קיימת." באופן דומה נפסק גם בע"א 1845/90 סיני נ' מגדל, פ"ד מז(5) 661 בעמ' 682: "דיני הראיות קובעים את נטל השכנוע במשפט אזרחי בדרך כלל על יסוד העיקרון, כי על בעל דין לשכנע את בית-המשפט בקיום אותן העובדות בהן מותנית התוצאה המשפטית הנובעת מן ההלכה שהוא מסתמך עליה.". בית המשפט ציין כי, מול העדר הביסוס לגרסת התובעת, קיימת עדותה המשכנעת והאמינה של הנתבעת. לאור האמור לעיל, אני בית המשפט דחה את התביעה. ##(2) הכרעת דין בכתב אישום פלילי בעבירת איומים:## הקדמה: כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו בצוע עבירה של איומים במשרד של ##עורך דין בראש העין##. תקציר: בת"פ (פתח-תקוה) 1646/99 כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו בצוע עבירה של איומים על עורך דין בפגיעה בגופו בכך שאמר לו כי ישלח אנשים שיתקפו אותו ויהרוס את המשרד. בשלב מסויים התגלעה בין הצדדים מחלוקת על רקע הייצוג וכן על רקע זכאות המתלונן לשכר טרחה מעבר למה ששולם. אין מחלוקת כי במועד הארוע ועל רקע המחלוקת ביניהם הגיע למשרדו של המתלונן. מסגרת המחלוקת היתה נעוצה בשאלה אם התנהגותו של הנאשם במועד ובמקום הרלבנטים כללה מעשים המגבשים אחריות בפלילים לבצוע עבירה של איומים. לגרסת הנאשם אכן הגיע באותו מועד למשרד עוה"ד, היה איתו שוטר ששמע את התרחשות הדברים ואשר במהלכה נאמרו ע"י הנאשם למתלונן הדברים הבאים: "תשמע אם אתה לא חושב לגמור איתי בטוב, אני אביא לך שוטר או שתזמין אותו אם...". ההגנה ביקשה לא לקבל את עדות כמחזקת את גרסת המתלונן, וזאת משום שלגרסת הנאשם המדובר בעדה שאינה אוביקטיבית בהיותה כפופה למרותו של המתלונן. בית המשפט לא קיבל טענה זו. תוך שבית המשפט לא קיבל את גרסתו המכחישה של הנאשם, ותוך העדפת עדות עדי התביעה התומכות זו בזו ואימוצן, נפסק כי התביעה הוכיחה מעבר לכל ספק סביר כי הנאשם אכן אמר למתלונן את הדברים המיוחסים לו בכתב האישום. סופו של דבר שמצאתי כי התביעה הוכיחה את אשמתו של הנאשם בעבירה המיוחסת לו מעבר לכל ספק סביר. ##(3) ביטול תוכנית בניה בראש העין## בעת"מ 1074-02 הוגשה עתירה שבית המשפט יצהיר על בטלותה של תוכנית רנ/מק/85 (שינוי לתוכנית רנ/85) במרחב תכנון ראש העין, וכן על בטלותו של היתר הבניה שניתן למשיבה מס' 2 ביום 6/2/02. ביום 14/11/99 הגישה העותרת התנגדות לתוכנית, בהתאם לסעיף 100 לחוק התכנון והבנייה. העותרת הנתנגדה להיתר זה שהוצא ללא התייחסות למספר התנאים שהתלוו לאישורו ועל כך הוגשה העתירה. בית המשפט קבע כי המסקנה המתבקשת היא כי עניין הקמת הגשר הנו בגדר הנחייה תכנונית עקרונית, שתבוצע לכשיתאפשר הדבר. עוד ציינה השופטת כי אפילו אם תקבל את עמדתה של משיבה מס' 1 הרואה בתנאים שנקבעו בהחלטה מיום 29/11/99 "הנחיה תכנונית", אזי רשות מנהלית שהוציאה הנחיות חייבת ככלל לפעול על פי הנחיותיה ולא לסטות מהן ללא הצדקה מיוחדת. אשר על כן בית המשפט קיבל את העתירה והורה על בטלותה של תוכנית רנ/מק/85 (שינוי לתוכנית רנ/85 ) אא"כ יוכנסו בה השינויים כמפורט לעיל, וכן על בטלותו של היתר הבניה שניתן למשיבה מס' 2 ביום 6/2/02, מכח התוכנית שלא תוקנה. בת המשפט חייב את משיבות 1 ו 2 יחד ו/או לחוד לשלם לעותרת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪. ##(ב) שכר טרחת עורכי דין בראש העין:## ##(4) שכר טרחת עורך דין רשלנות רפואית בראש העין:## מהו שכר הטרחה (מומלץ) של עורכי דין מומחים לרשלנות רפואית בראש העין ? (על כך נדון בהרחבה בהמשך) מקובל לחלק עלות עורך דין נזיקין בראש העין ל - 2 קבוצות - (א) רשימת עורכי דין נזקי רכוש בראש העין (נזק לרכב, ליקויי בניה, שריפה, הצפה, נזילות וכו') (ב) עורך דין נזקי גוף בראש העין (פציעות ספורט, תביעה אזרחית על תקיפה, תאונות תלמידים, פציעות בצבא, תאונות אישיות וכו'. ##(5) מה שכר הטרחה של עורך דין לתאונות בראש העין ?## קיימת הבחנה בין שכר טרחת עורך דין המתמחה בתאונות בראש העין הקבוע בחוק (כגון: עורך דין תאונת אופנוע בראש העין, עורך דין תאונות אופניים, תאונת פגע וברח) לבין שכר טרחת עורך דין מומלץ: לדוגמא בתחומים: צו סגירה, צו מניעה, צו הריסה, רישוי עסקים (רישיון עסק), עתירה מנהלית, אכיפת חוזים - תחומים בהם הסעד הוא בד"כ לא כספי. ##(6) שכר טרחת עורך דין תביעות לביטוח לאומי:## כאשר אדם מחפש עורכי דין באזור ראש העין שבו נמצא סניף ביטוח לאומי הקרוב לביתו, הוא לא ימצא בהכרח עורכי דין מובילים בתחום, לכן כדי למצוא עורך דין טוב בראש העין, רצוי לחפש עורכי דין לפי תחומים, לא כל עורך דין טוב לפוליסת ביטוח חיים, יהיה בהכרח עורך דין מומחה לייצוג מול ביטוח לאומי. ##(7) שכר טרחת עורך דין מקרקעין בראש העין:## עורך דין נדל"ן בראש העין הוא בד"כ עו"ד מומחה בתכנון ובניה ועוסק בין היתר בחריגות בניה, בניה לא חוקית, היתר בניה, התנגדות לבניה,קיבוצים, מושבים, הסכם שכירות - תחומים בהם שכר הטרחה משולם מראש ולעיתים על בסיס תוצאות, לעומת זאת שכר טרחת עורך דין קניית דירה מקבלן או מכירת דירה. ##(8) שכר טרחת עורך דין גירושין בראש העין:## עורך דין לענייני משפחה בראש העין עוסק בין היתר בענייני גירושין, מזונות ילדים, הסכם ממון, הסכם גירושין, אפוטרופסות וכו'. שכר הטרחה של משרדי עורכי דין מובילים בדיני משפחה בראש העין, במרבית המקרים יהיה גבוה משמעותית משכר הטרחה של דין טוב לגירושין בראש העין, המתמחה בדיני משפחה. ##(9) כמה עולה עורך דין פלילי ?## כמה לוקח עורך דין פלילי בראש העין ? / כמה מקבל עורך דין תעבורה בראש העין ? (על כך בהמשך) תחומים אלו (שחרור ממעצר, נהיגה בשכרות, שלילת רישיון נהיגה וכו') שייכים לקטגוריית תחומי משפט אזרחי (קניין רוחני, זכויות יוצרים, דיני אינטרנט, דיני בנקאות, חברות, עמותות, פירוק חברה, הגבלים עסקיים, משפט בינלאומי, ביטול מכרזים, משרד הפנים, הגירה, דיני ספורט, ביטול עיקולים וכו') - תחומים בהם לא מקובל לשלם לעורך דין בשיטת האחוזים. ##(10) שכר טרחה באחוזים (דין לפי הצלחה):## האם עו"ד שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכ"ט עו"ד לפי אחוזים נגזר מהפחתת תשלום: ארנונה, היטלי פיתוח, דיני מיסים, הלוואות בנקים, דיני שטרות, משפט מנהלי, מיסוי עירוני, דוחות, קנסות ולעיתים מגובה הפיצוי: לשון הרע, הפרת חוזה, תביעה ייצוגית, משרד הביטחון / ענייני צבא. נשאלת השאלה כמה מקבל עורך דין שעובד על בסיס אחוזים במקרה שהתביעה נדחתה ? (על כך בהמשך). ##(11) שכר טרחת עורך דין צו ירושה / שכר טרחת עורך דין צוואה:## מה שכר הטרחה של עורך דין ירושות בראש העין ? מה שכר הטרחה של עורך דין צוואות בראש העין ? (על כך בהמשך). ##(ג) עורכי דין מומלצים בראש העין: (פרסומת):## ##שם המשרד:## מנשה קמפלר, משרד עורכי דין ונוטריון ##טלפון:## 03-9388772 ##עיר / יישוב:## ראש העין ##אודות המשרד:## חבר לשכה מ-1989. המשרד נוסד בשנת 1992, המשרד הוותיק ביותר בעיר. במהלך תקופת עבודתו כעורך דין, הוא היה שותף למאבקים ציבוריים ומשפטיים נגד העירייה. תחומי עיסוקו כוללים: מקרקעין, מיסוי מקרקעין והיטל השבחה, רשות מקרקעי ישראל, עיזבונות, ירושות, משפט מסחרי, משפט אזרחי ולגיטציה. מתמחה בכל היבטי מיסוי מקרקעין, הכנת שומות, השגות ועררים. המשרד מספק שירותים נוטריוניים מלאים כולל תרגומים נוטריונים. ##תחומי עיסוק:## דיני אפוטרופסות, דיני חוזים, דיני ירושה, דיני מקרקעין, דיני שטרות, ליטיגציה אזרחית מסחרית, פירוק שיתוף.הוצאה לפועל