הוצאה לפועל בבית דגן | עוֹרך דין רונן פרידמן

מחפשים עורך דין הוצאה לפועל בבית דגן ? קיבלת מכתב מלשכת ההוצאה לפועל בבית דגן ?

זקוקים לעורך דין בענייני הוצאה לפועל בבית דגן ? מומלץ לקבל ייעוץ משפטי באמצעות עורכי דין מומחים בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי. באמצעות ייצוג ע"י עורך דין הוצאה לפועל, ניתן להגיע לתוצאות מהירות הפוטרות את הבעיה עמה מתמודדים תושבי בית דגן, כחייבים או כנושים על ידי ניהול נכון של התיק ולאפשר להם לחזור לשגרת חיים כלכלית נורמלית. באילו מקרים פונים ללשכת הוצאה לפועל הוצאה לפועל בבית דגן ?

##(1) סיוע לחייבים בתיק הוצאה לפועל בבית דגן ##נעשה ע"י עורך דין הוצאה לפועל בבית דגן תוך שימוש בהגנות הקבועות בחוק ההוצאה לפועל, המאפשרות במקרים מסוימים, ביטול עיקולים, ביטול עיכוב יציאה מהארץ, איחוד תיקים, ביטול הגבלת רישיון נהיגה וכן הפטר ומחיקת חובות. ##(2) סיוע לנושים בתיק הוצאה לפועל בבית דגן##, לצורך ביצוע יעיל של חקירה כלכליות במטרה לבצע עיקול על חשבונות בנק ואיתור נכסים בבית דגן, נעשה באמצעות עורכי דין לענייני הוצאה לפועל הנעזרים בחוקרים פרטיים ובקבלני הוצאה לפועל מוסמכים על מנת להחזיר ללקוח את כספו האבוד.

 

איך לבחור עורך דין הוצאה לפועל מומלץ ?

אנו מאמינים כי לקוח שיש לו הכרות מעמיקה עם רזי עולם ההוצאה לפועל, יגיע מוכן יותר לפגישה עם עורך דין, תוך התנהלות נכונה ויצירתית בהליך ויגדיל, לא רק את הסיכוי לבחור בעורך דין הנכון עבורו, אלא אף את סיכויי ההצלחה בתיק. לשם כך, העמדנו לרשותכם ##פלטפורמה משפטית ייחודית## בנושא הוצאה לפועל בבית דגן, שבאמצעותה תוכלו לאתר (בקלות) מידע רב, באמצעות מערכת חיפוש פנימית מהמתקדמות בעולם, שתיתן לכם ראיה רחבה יותר שתאפשר לכם לסיים את תיק ההוצאה לפועל במקצועיות, ביעילות ותוך חסכון ניכר בהוצאות. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין הוצאה לפועל בית דגן הליך הוצאה לפועל הוא הליך מורכב הדורש ידע רב, עיון בשלל בסוגיות בתחום הוצאה לפועל בבית דגן הרלוונטיות עבורכם במדריך משפטי זה, תאפשר לכם לקטלג ולסווג את הסוגיה עמה אתם מתמודדים ובכך להתאים לכם את הטיפול המשפטי הנדרש ואף אל פי שהמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, אין ספק כי תפיקו ממנו תועלת רבה, שתאפשר לכם לפתוח דף חדש בחייכם.

 

הוצאה לפועל בבית דגן - סקירה משפטית:

##תביעה בגין נקיטת הליכי הוצאה לפועל נגד מועצה מקומית בית דגן## ##הרקע לתביעה## בתאמ (ראשל"צ) 52489-10-17 הנתבעת פעלה להגשת תובענה לסכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל, ומשלא הוגשה התנגדות, ננקטו במסגרת תיק ההוצאה לפועל צעדי גבייה נגד מועצה מקומית בית דגן, לרבות עיקולים, במסגרתם נגבה סכום החוב, לרבות האגרות וההוצאות שהצטברו לו מכח חוק ההוצאה לפועל, והתיק נסגר. מספר חודשים לאחר מכן, הגישה מועצה מקומית בית דגן את התביעה העיקרית במסגרתה טענה, בין היתר, כי לא היה בסיס לנקיטת הליכי ההוצאה לפועל נגדה, כי אלו נעשו בחוסר תום לב קיצוני ותוך שימוש לרעה בהליך, ואף תוך עשיית עושר ולא במשפט. מועצה מקומית בית דגן טענה, כי שילמה את הסכום השנוי במחלוקת לגורם מפקח ומתווך בין הצדדים על ביצוע ההתקשרות מכח המכרז ולפיכך עתרה לחייב את הנתבעת להשיב לה את הסכומים שנגבו ממנה באמצעות הליכי ההוצאה לפועל, משאלו, כאמור, ננקטו לטענתה שלא כדין. ##התביעה לחילוט הערבות הבנקאית## במסגרת תיק זה, הגישה הנתבעת תביעה שכנגד נגד מועצה מקומית בית דגן, וזאת לאחר שמועצה מקומית בית דגן חילטה חודשים ספורים לאחר הגשת התביעה בתיק, את הערבות הבנקאית האוטונומית שהופקדה בידיה ע"י הנתבעת, במסגרת הליכי המכרז. בכתב הגנתה מפני התביעה שכנגד, טענה מועצה מקומית בית דגן, כי הערבות הבנקאית חולטה בהתאם לזכותה החוזית של מועצה מקומית בית דגן. הערבות הבנקאית הופקדה ע"י הנתבעת במסגרת תנאי המכרז, וחולטה ע"י המועצה חודשים ספורים לאחר שהוגשה תביעתה וכתשעה חודשים לאחר שנסגר תיק ההוצאה לפועל שנפתח ע"י הנתבעת. ##החלטת בית המשפט## בית המשפט ציין כי נקודת המוצא היא, כי משלא הגישה המועצה התנגדות במועד, וההליכים בהוצאה לפועל נמשכו כסדרם, הפך למעשה החוב שבגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל לחוב חלוט. במצב דברים זה, כפי שנקבע בפסק הדין שניתן בתביעה העיקרית וכמתחייב מן ההלכה הפסוקה, המועצה המקומית מושתקת מלהעלות את הטענות אותן היה עליה להעלות במסגרת ההתנגדות, במסגרת הליך מאוחר יותר. עמדת בית המשפט היתה כי במצב דברים זה, אף לא הייתה המועצה רשאית לנקוט בהליכים של סעד עצמי, שהלכה למעשה, תכליתם היחידה היא לעקוף את ההליך שהתנהל בהוצאה לפועל, שהפך חלוט עקב מחדלה מלהגיש התנגדות. בכלל זאת, נקבע כי אף לא הייתה המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית, אלא אם כן קם בסיס עובדתי או משפטי, המאוחר להליך שהתנהל, המצדיק חילוט הערבות. ##הכרעת בית המשפט## בסופו של דבר בית המשפט קיבל את התביעה שכנגד שהוגשה ומחייבת את הנתבעת שכנגד – מועצה מקומית בית דגן המקומית בית דגן, לשלם לתובעת שכנגד.הוצאה לפועל