אש במנוע תיקון במוסך

לנתבע רכב אשר הוכנס על-ידו לתיקון במוסך בעקבות תאונה שארעה לרכב. לאחר תיקון הרכב, ובעת בדיקתו הסופית במוסך, פרצה אש במנוע הרכב. המוסך קיבל על עצמו אחריות לתקן את נזקי השריפה וכך אף עשה. 1) הדיון המשפטי הנוכחי החל בהליכי הוצל"פ עת ביקשה התובעת מוסך מ.פ. מלכה בע"מ (להלן: "החברה" או "המוסך") לגבות שיק ע"ס -.26,000 אשר נמסר לה ע"י הנתבע אריה פרטוש, ולא כובד. (שיק מס' 826807 משוך על בנק הפועלים בע"מ ליום 30.11.05, להלן: "השיק"). 2) השיק לא נפרע ע"י הבנק מכיוון שהנתבע נתן הוראת ביטול לגביו. 3) הנתבע הגיש התנגדות לביצוע השיק בהוצל"פ, ותמך בקשתו זו בתצהיר. בדיון מיום 28.5.06 ניתנה לנתבע - בהסכמה - רשות להתגונן. עוד קבעה הרשמת כי הוצאות הבקשה בפניה בסך -.1,800 שקל + מע"מ לפי התוצאות בתיק. ב. רקע עובדתי קצר: 1) המוסך, שכמו כן הוא, עוסק בתיקון רכבים מסוג פז'ו. לנתבע רכב מסוג פז'ו 407 (להלן: "הרכב") אשר הוכנס על-ידו לתיקון במוסך בעקבות תאונה שארעה לרכב. לאחר תיקון הרכב, ובעת בדיקתו הסופית במוסך, פרצה אש במנוע הרכב. המוסך קיבל על עצמו אחריות לתקן את נזקי השריפה וכך אף עשה. 2) עוד לפני כן, כאשר הנתבע הביא את הרכב למוסך הוא קיבל מאנשיו הצעת מחיר לתיקון הרכב כתוצאה מהתאונה. עותק ההצעה מס' 1955 מהווה נספח נ/4 לתצהיר הנתבע בתיק זה. בשולי הצעה זו כתב הנתבע בכתב ידו את התוספת הבאה: "סיכום המחיר הנ"ל פאושלי לפי סיכום בין אריה לבין פרלה (עובדת המוסך - ה.פ.) אין תוספות למחיר הנ"ל... המחיר כולל מע"מ 26,000 - אחריות לשנה על המנוע על ידי מלכה (היינו - המוסך - ה.פ.) מאשר (___) אריה פרטוש". 3) כאמור, עם סיום הטיפול ברכב ובדיקתו ע"י אנשי המוסך פרצה אש במנוע ונגרם נזק. לדעת הנתבע האשם להתפרצות האש הוא במוסך ועל-כן פטור הוא מתשלום השיק מכיוון שהנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לו - לטענתו - עולים לעין ערוך על סכומו של השיק. אי הפרעון של השיק נעשה על ידי הנתבע על דרך הקיזוז. המוסך טוען כי האש שפרצה ובעקבותיה הנזק, אינם קשורים למחדלי תקונו של הרכב בעקבות התאונה אלא שמקור האש מכֶּשֶל של הרכב. הכשל נגרם - כך נטען ע"י המוסך - כתוצאה מבלאי של צנור הדלק ברכב אשר התפוצץ וגרם לשריפה. היינו, לדעת התובעת אין קשר בין התיקון שבוצע על ידה בגין התאונה, לבין הנזק החדש כתוצאה מהשריפה. זהו לב הויכוח בין הצדדים. 4) הנתבע תומך יתדותיו בחוות דעתו ובעדותו של שמאי הרכב ויקטור עידן אשר ליווה את הטיפול ברכב מעת השריפה ואילך (עמ' 25). המוסך סומך טעוניו על חוות דעת השמאי דני אפלבוים אשר לא בדק את הרכב, אולם סמך עדותו על מסמכים וראיונות עם הנוגעים בדבר. פרט לאנשי המקצוע העידו גם הנתבע עצמו וכן גב' פרלה אלקיים, בתו של מר מלכה מייסד המוסך ופקידת קבלה של רכבים במוסך. מר מלכה ישב באולם במהלך המשפט, אך לא העיד (עמ' 21). ג. דיון משפטי: 1) עוה"ד א.עמיקם ו-אורלי אומי, יייצגו את התובעת במשפט זה. בסעיף 19 לסיכומיהם הם טוענים, ובצדק, כי הנטל להוכחת טענת הקיזוז מוטל על כתפי הנתבע. סימוכין לטעון זה מוצאים הפרקליטים בספרו של י.קדמי "על הראיות" (מהדורת 1999) בעמ' 1275 ואילך. ואכן, זוהי ההלכה הנוהגת. לטענתם, לא הרים הנתבע נטל זה ולכן יש לדחות הגנתו. 2) לדעתי, ניתן להביט על המצב המשפטי בדרך נוספת, מקבילה לעמדת התובעת, כמפורט להלן: עם סיום התיקון של הרכב בגין התאונה נולדה זכותו של המוסך לקבל את שכרו. בהנחה כי הנתבע היה משלם את חוב התיקון במזומן או בכרטיס אשראי, בו ביום, והתקלה היתה מתרחשת לאחר התשלום (אפילו באותו יום). מה היה המצב אז? הנתבע צריך היה להגיש תביעה כספית עצמאית בגין הנזק שנגרם לרכב תוך חובה לקשור בינו (בין הנזק) לבין התאונה. אם היה מצליח בכך, היה זוכה בתביעה. אם לאו, תביעתו היתה נדחית. בין כך ובין כך, על הנתבע היה מוטל נטל השכנוע והבאת ראיות כמו בכל משפט אזרחי. הוא הדין לגבי טענת הקיזוז. שאלה: האם עמד הנתבע בנטל המוטל עליו? תשובה: לדעתי לא. להלן אבאר מדוע הגעתי למסקנה דלעיל. 3) כזכור וכמצויין לעיל, סומך הנתבע באופן מוחלט חוות-דעתו של השמאי מר ויקטור עידן. הדגשתי את המילה מוחלט מכיוון שלית מאן דפליג כי הנתבע באופן אישי אינו איש מקצוע בענף הרכב, כמו פרלה אלקיים, בתו של מר מלכה, כך שאין לדלות עדות מקצועית מעדותם וגם לו היו אנשי מקצוע, עדיין רחוק ממעשי משפט מִכְרָם הואיל ולא הגישו חוות-דעת מקצועיות. נותר, אם-כן, הנתבע עם חוות הדעת של מר עידן ועם פרשנותהּ במהלך עדותו, ועם אלה בלבד. אבל, עיון מדוקדק בעדותו הכוללת של השמאי (ובכך מכוון אני לחוות-הדעת ולעדות), מלמד כי הוא אינו החלטי כלל באשר לקשר שבין השריפה במנוע לבין התאונה. הוא גם לא הצליח לשכנעני כי מצא קשר שכזה. להלן אוסף חלקי (אך מייצג) של ליקוטים מעדותו של מר עידן, המדברים בעד עצמם: א) "ש. ... זאת אומרת, שאתה לא יודע אם לייחס את אותם ליקויים שמצאת לתאונה או לארוע השריפה? ת. יפה. בדיוק כמו שכתבתי. נכון. (עמ' 27). ב) בהמשך אותו עמוד עונה המומחה לשאלת עו"ד אומי כהאי לישנא: "את צודקת שיש פה דברים שלא שייכים זה לזה ולא לזה. אין ספק. ("זה וזה" - הכוונה לתאונה ולשריפה - ה.פ.). ג) "הכל נעשה בערך (כך מעיד המומחה על חוות-דעתו) אין ספק שאם היינו רוצים לקבל אמדן מדוייק תיקון בפועל היה ממצה את זה". (עמ' 29). פשיטא ששופט אינו יכול לחרוץ דין ולחייב בחיוב כספי "על בערך". ד) "ש. למה הליקויים שמצאת בסעיף 4 אחרי התיקון ... לא מופיעים בסעיף 3 (לפני התיקון - ה.פ.) למה לא מצאת אותם בבדיקה בסעיף 3? ת. זה לא חייב להיות סימטרי מפני שסימנים לחריכה זה תוצאת לוואי אחרי שגמרו לתקן. גמרו לבצע את התיקון ואני בא ורואה סימנים לחריכה". הערה: התשובה אינה עונה לשאלה. "ש. לא ראית סימנים לחריכה בבדיקה הראשונה שלך מיד לאחר השריפה? ת. יכול להיות שהיו קיימים ולא ציינתי אותם. לדעתי הם היו קיימים ויכול להיות שלא צויינו, אולי פספסתי אותם". (עמ' 26). ו"פספוס" הוא "פספוס" הוא "פספוס" אם נאמץ מכתם ידוע של המשוררת גרטרוד שטיין עם עדותו של המומחה. בכל מקרה, שכנוע בעדותו של מר עידן - אַיִן. ה) בסעיף 11 לחוות דעתו (אותו "פספסו" פרקליטי התובעת בסיכומיהם) כותב המומחה: "מצ"ב תוספת לדוח מתאריך 19.10.05 (מצ"ב נספח ז'), להלן פירוט הליקויים שאובחנו בבדיקתנו ובבדיקת מכון "קומפיוטסט" בראשל"צ דו"ח מס' 179296 מתאריך 14.10.05 שלפי אופי הנזקים נראה סביר שיש קשר לארוע הנזק במנוע ולארוע השריפה". עם כל הכבוד "נראה סביר" לא נראה משכנע כלל וכלל. הנה כי כן, די בכל "הסימנים" הללו כדי להבהיר מדוע כשל הנתבע בהוכחת טענתו לקשר שבין השריפה לבין תיקון המנוע. וכל זאת עוד בטרם פניתי לעדותו של המומחה מטעם התובעת, דני אפלבויים, הכופר בעקרה של חוות הדעת של מר עידן. אמנם הוא לא בדק את הרכב, ונושא זה לא נעלם ממני, אך עדיין אין אפשרות להתייחס לחוות הדעת שלו כאילו אינה אלא חספא בעלמא. כיוון שאיני נזקק לתוכן עדותו של השמאי מר דני אפלבוים (שכן מר עידן לא שכנעני כאמור לעיל) , אסתפק בציון הדברים הנ"ל, ולא אוסיף. 4) סוף דבר הכל נשמע: א. הנתבע לא הרים את הנטל המוטל עליו כדי לשכנע כי הגנתו ראוייה וכי הוא פטור מתשלום השיק מושא הדיון. מסקנתי הפוכה. ב. אני מחייב, על-כן, את הנתבע לשלם לתובעת סך -.26,000 שקל בצירוף הפרשי הצמדה בלבד מיום 18.9.05 ועד התשלום בפועל. כן ישלם הנתבע לתובעת שכ"ט והוצאות (כולל) בסך -.3,600 שקל (צמוד). מוסךתיקון רכבמנוע