טינטון לסירוגין

פסק דין 1. המערער יליד שנת 1960, הוכר כנכה , בין היתר, בשל ירידה בשמיעה בתדרי הדיבור (1%) וכן בגין טינטון לסירוגין (1%) . 2. התיק מגיע לערעור היום בגלגולו השני. המערער ערער בשנת 2007 על החלטת ועדה רפואית עליונה מיום 1.1.07, (ע"ש 901/07). הצדדים הגיעו להסכמה שקבלה תוקף של פסק דין ביום 28.10.07, לפיו יוחזר הדיון לועדה על מנת שתדון בטענת הטנטון של המערער לצורך נימוק מפורט יותר ,כאשר הושם דגש על שלושה נושאים שפורטו בפסק הדין : א. התייחסות לפרמטרים של ד"ר גילבי בחוות דעתו. ב. מדוע השונות בבדיקות השמיעה איננה מספקת תמיכה אוביקטיבית לטנטון קבוע. ג. כיצד טנטון שהוכר כקבוע הפך ללא קבוע. 3. הועדה הרפואית העליונה התכנסה לדון בעניינו של המערער על בסיס הסכמת הצדדים כפי שפורטה לעיל, ביום 7.1.08, ודחתה את הערעור. החלטתה זו היא נשוא הערעור שבפני. 4. ב"כ המערער טוען כי הועדה הרפואית העליונה לא התייחסה כנדרש לשלושת הנושאים שהודגשו. 5. התייחסות לפרמטרים השונים של ד"ר גילבי בחוות דעתו התומכים בטענת הטנטון הקבוע - ד"ר גילבי, מומחה מטעם המערער, ציין בחוות דעתו מיום 26.12.06 בנושא הטנטון כי יש תיעוד עקבי של תלונות טנטון בשתי האוזניים החל משנת 2003, ושם מצויין כי סובל מזה מספר שנים. הרשומה גם מתעדת נסיונות להקל על הטנטון באמצעות טיפול תרופתי ופסיכיאטרי. יש תיעוד של הפרעות בשינה ועצבנות. כמו כן בדיקת ה-BERA מלמדת על ליקוי שמיעה בתדר הגבוה. עד כאן התייחסותו של ד"ר גילבי. הועדה מראה בהתייחסותה כי גם ד"ר גילבי השתכנע שבדיקות השמיעה שנערכו למערער אינן אמינות, שכן הערכים בהם מחייבים דרגת נכות של 10% ואילו הוא נותן למערער רק 1%. הועדה מציינת כי תנאי חשוב בהכרת הטנטון הוא בדיקת שמיעה אמינה, ומשמסתבר כי גם המומחה מטעם המערער איננו סבור כי הבדיקה אמינה, מפתיעה עמדתו לקבל את הטענה של טנטון קבוע. אין התייחסות מפורשת של הועדה לענין התיעוד הרפואי. 6. השונות בין בדיקות השמיעה השונות וכיצד איננה מספקת תמיכה אוביקטיבית לטנטון קבוע - הועדה סקרה אודיוגרמים מ-6 בדיקות שונות, וכן שתי בדיקות BERA . הועדה ציינה כי בחלק מהאודיוגרמים תשובותיו של הנבדק לא תאמו את המצב האמיתי של שמיעתו כפי שהשתקף בבדיקות הBERA .הועדה ציינה דוגמאות והגיע למסקנה כי כמחצית מבדיקות השמיעה אינן תואמות את האמת. הנמקה זו די בה. מספיק שמחצית מתוך 6 בדיקות אינן תואמות את האמת כדי להטיל דופי באמינות המערער, אמינות שדרושה כחלק מהרכיבים לצורך קביעה של טנטון תמידי. 7. מדוע טנטון שהוכר כקבוע, הפך ללא קבוע ? - המערער היה מוכר תחילה כסובל מחבלה אקוסטית ללא רעש קבוע. ועדה רפואית מחוזית מיום 11.6.00 קבלה את טענתו כי מדובר ברעש קבוע. המערער חזר והגיש פניות נוספות לועדה על מנת שתכיר בהחמרה בנכותו לענין ליקוי השמיעה. ועדה מחוזית מיום 25.10.06 הסתמכה על בדיקת BERA מיום 14.9.06 וציינה כי לדעתה הטנטון הוא לסירוגין בלבד, היות ועקומת השמיעה לפי הBERA הינה תקינה, והגדרת הטנטון כקבוע איננה יכולה לדור בכפיפה אחת עם ממצא תקין של שמיעה. הועדה הרפואית העליונה ציינה כי איננה יכולה לדעת אם המערער סובל מטנטון קבוע או לא קבוע, או אם סובל מטנטון בכלל. הועדה ציינה את הקריטריונים הבאים הדרושים לצורך קביעתה : תיאור הגיוני ומשכנע של הטנטון עקומת שמיעה האופיינית לחבלת רעש עם פגיעה בתדרים 3000-4000 הרץ תיעוד התלונה במסמכים רפואיים. הועדה ציינה כי במקרה זה לא קיימת בדיקת שמיעה אמינה. הועדה לא הבהירה מדוע בדיקת הbera איננה תומכת בממצאי טנטון קבוע, מול קביעתו של ד"ר גילבי כי יש לקבל את טענת הטנטון הקבוע לאור נוכחות ליקוי שמיעה המוכח ב-BERA בתדר הגבוה. הועדה לא התייחסה מחדש למרכיב של תיאור הגיוני ומשכנע, ענין שזכה להתייחסות במסקנות הועדה הרפואית העליונה מיום 1.1.07 שם צויין כי המערער טוען כי הוא סובל מטנטון תמידי גם בעבודתו, מקום בו שורר רעש "איום". (תלונה דומה של המערער מופיעה באחת מבדיקות האודיוגרם ). הועדה לא פרטה כל התייחסות לנושא התיעוד והמסמכים רפואיים. הועדה לא הסבירה כיצד היא משקללת את המרכיבים השונים הדרושים לצורך קביעתה. האם די בעובדה שבדיקות השמיעה אינן אמינות כדי לדחות את טענת המערער לענין הטנטון הקבוע או שמא דרושים רכיבים נוספים לתמוך בכך, והאם אלו קיימים. על הועדה לפרט איזה משקל היא נותנת לנושא התיעוד הרפואי הקיים , כפי שקיים בתיק הרפואי. 8. נימוקי הועדה, הפועלת כגוף מעין שיפוטי צריכים להיות מפורטים ובהירים למערער. על הועדה לשוב ולנמק בפרוט, ברוח הטיעונים המפורטים לעיל. יצויין, כי במקרה זה דרוש אף נימוק רחב יותר נוכח העובדה שהמערער כבר היה מוכר מהלך כ-6 שנים כסובל מחבלה אקוסטית עם טנטון קבוע. 9. לפיכך, יוחזר הדיון בעניינו של המערער לועדה, על מנת שתרחיב נימוקיה. אין צורך בזימון המערער או בא כוחו לישיבת הועדה. 10. אין צו להוצאות. טינטוןשמיעה